Copy
Sri Kaleshwar Europa

S á í   š a k t i   s á d h a n a   p r o   m í r   v e   s v ě t ě

 

„Chcete-li v životě bojovat s negativitou a demonstrovat zázračnou energii a tím pomáhat společnosti a světu, potřebujete dvě věci – čistou lásku a sílu.
Když máte tyto dvě věci, zcela jistě uspějete.

Obzvláště v této Kali juze, v nadcházejících dnech (platí, že),
pokud chcete léčit a pomáhat, musíte použít energii."

Šrí Káléšvara


 

P O Z V Á N Í   N A   T E L E S A T S A N G 

Zítra 9. května 2018 ve 20:00

 

Telesatsang
ve středu 9. května 2018 ve 20:00
Meditace pro mír každou neděli

Srdečně Vás zveme a na telesatsang s Hanou ve středu 9. května ve 20:00 a k pravidelným nedělním meditací pro mír

Pevné ukotvení ve vnitřním míru a jeho sdílení se světem je v dnešních dnech velmi důležité. Když spojíme svou meditační sílu, můžeme vytvořit vysokou pozitivní energii a poslat mír a léčení do krizových oblastí tohoto světa. Nacházíme se v čase plném konfliktů a napětí a každá pozitivní vibrace vytvoří rozdíl.

Níže naleznete doporučení pro společnou sáí šakti sádhanu a přihlašovací data k telesatsangu.

Doporučení pro meditaci ZDE


 

Telesatsang s Hanou
Středa 9. května 2018 ve 20:00 

Ke konferenci se můžete připojit skrze následující LINK.

Konferenční místnost: (712) 775-7035 

Účastnický přístupový kód: 587108 

Návod jak se připojit: Instrukce pro připojení si můžete stáhnout ZDE

Technická podpora: V případě problémů s připojením můžete kontaktovat Martina na čísle 777 671 946

Těšíme se na slyšenou.

 
Speciální ohňová púdža pro omytí rodinné karmy 

Požehnání božského ženství

Den Matek 13. 5. 2018

 

„Láska matky je jednou provždy nesmrtelná. Bude se o vás neustále starat, ať už jste kdekoli. Vaším prvním podporovatelem je vaše matka. Ať se děje cokoli.
Láska matky je pravá láska. Matčiny slzy, její mléko a její láska -
toto jsou tři druhy nektaru lidství, božství.”

Šrí Káléšvara

 

Na Den matek - 13. května 2018 - provedeme v Chrámu Božské Matky v Einhausenu obzvláště silnou ohňovou púdžu zaměřenou na uzdravení všech úrovní vztahu k božskému ženství a na poděkování Matce a matkám, za vše čím nás s bezpodmínečnou láskou zaopatřují. Srdečně vás zveme, zvolit si jednu z následujících variant dálkové transmise:

Modlitba a poděkování vaší matce: Milost, láska a síla božského ženství proudí do vašeho života skrze požehnání vaší matky. Provedení duchovní sádhany v jejím jméně, vyjádření vděčnosti a vyslovení modlitby za ni přinese vaší duši mír. A vytvořená energie bude skrze pouto matčiny bezpodmínečné lásky proudit zpět směrem k vám. Během púdži budou za vaši matku a ženskou linii vašich předků rozbity kokosové ořechy.

Požehnání Božské Matky: Všechny staré kultury uctívají Velkou Matku. Ona je lůnem Stvoření, božským ženstvím a vyživujícím zdrojem všech bytostí ve všech světech. Od ohňové púdži obdržíte silnou dálkovou transmisi, která ve vašem životě rozproudí lásku a požehnání Božské Matky.

Vaším jménem budou ohni předány posvátné mantry, modlitby a speciální obětiny.

Informace a registrace | ZDE


 


 

 

„Spojit se se svou vlastní matkou je krok ke spojení se s Božskou Matkou.

Bez Matčiny lásky by na planetě neexistovalo žádné Stvoření.” 


Šrí Káléšvara

 


 
Like Zítra telesatsang | Púdža pro omytí rodinné karmy. on Facebook
Copyright © 2018 Kaleshwar e.V.