Copy
Sri Kaleshwar Europa

„Když jednou rozpoznáte spojení (Šivy a Šakti), je zde všechno. Pak můžete opravdu tvořit. Pak můžete opravdu přitáhnout energii a nechat zázraky, aby se děly.

Šrí Káléšvara

 

Š I V A   Š A K T I

Sjednoťte v sobě čisté vědomí a tvořivou prasílu

 

Š I V A R Á T R I 

21denní on-line program s Tatyannou
12. 2. až  4. 3. 2019

Šiva je věčné, čisté vědomí – prostupuje vším, celým Stvořením. Šakti je ženská prasíla, kosmická energie, která vše oživuje. Šivu a Šakti od sebe nikdy nelze oddělit. Kde je Šiva, tam je Šakti. Všechno ve viditelném i neviditelném světě je manifestací obou energií - Šivy a Šakti.

I naše duše je spojením těchto dvou energií – Šivy a Šakti. Když svým čistým vědomím skrze Šivovu energii dosáhnete stavu kompletní vyrovnanosti, můžete z tohoto bezpodmínečného ticha – skrze Šakti, která vámi proudí – vědomě formovat svůj svět. Stanete se mistrem svého života.

Buďte při tom, když bude Tatyanna - zkušená učitelka prastarých znalostí - sdílet své zkušenosti a vědění. Pod jejím vedením prošly vysoce energetickými procesy úspěšně stovky praktikujících. Tatyanna vás bude tímto procesem provázet prostřednictvím dálkových transmisí a satsangů, jejichž obsah s vámi bude v českém jazyce sdílet český tým tohoto kurzu vedený Hanou.


Informace a přihlášení ZDE 

"Když se ve vás začnou otvírat čakry pěti elementů, budete neustále napojeni na Šivovu energii. 

S jeho duší vás bude spojovat velmi sladká připoutanost. Skrze otevřené kanály se ve vás vyrovnají Šiva Šakti energie – stitha pregnata."

Šrí Káléšvara

 

O kurzu

V rámci kurzu budeme meditovat se speciální mantrou, která v nás vyrovnává ‘Šiva Šakti’ energie. Čeká nás…

 • 21denní sádhana se silným ‘Šiva šakti’ meditačním procesem, který ve vás vyrovnává mužskou a ženskou energii.
 • 2 ŽIVÉ telesatsangy s Hanou & 1 videosatsang s Tatyannou: Hluboké zkušenosti a sdílení.
 • Audio příspěvky se Šrí Káléšvarovými slovy a další inspirativní příspěvky.
 • Individuální dálková transmise od ohňové púdži v Chrámu Božské Matky v Einhausenu.
 • Šivarátriová dálková transmise energie z Kumbhamély v Allahabádu v Indii – z největšího duchovního shromáždění na planetě.
 • Společný šivarátriový meditační proces se dvěma ‘Šiva Šakti’ mantrami, které mohou být praktikovány pouze v tento speciální den.
 • Během úplňkové púdži za vás bude rozbit kokosový ořech.
 • Hóma rakša (ochranná pasta) a rakša bandhana (ochranný provázek) od úplňkové ohňové púdži pro každého účastníka.
 • Sdílení skrze fórum a blog kurzu.
 • Instrukce pro meditaci i všechny další příspěvky si můžete kdykoli znovu vyhledat na blogu kurzu.

 

 

Mahá Šivarátri 

Mahá Šivarátri je jediným dnem v roce, kdy se Šiva probouzí ze své meditace a spojuje se s Šakti. Je to den, kdy své požehnání nechává velkoryse proudit ke všem, kteří se na něj obrací. Letošní Šivarátri oslavíme na Kumbhaméle - největším shromážděním sadhuů, jogínů, siddhů a světců - během Šivarátriové noci se skrze ‘Šiva Šakti’ sádhanu silně propojíme s celou skupinou v tomto kurzu.


Informace a přihlášení ZDE

 


 

S U D A R Š A N A    P Ú D Ž A

Neděle 3. února od 11:00, Brno

Účast na místě i dálkové transmise

 

Speciální sudaršana ohňová púdža je vhodným požehnáním pro každého z nás, neboť ochranné kruhy jsou základem pro šťastný a pokojný život! 

Obzvláště v dnešních dnech, kdy se ve světě odehrává mnoho konfliktů 

a kdy na povrch vystupují skryté strachy a bloky, je péče o naše vlastní ochranné kruhy velice důležitá - i proto, abychom byli skutečně silní a stabilní a mohli zde tak být i pro druhé. Skrze tuto ohňovou púdžu zároveň do stvoření vyšleme své modlitby za mír ve světě. Sudaršana hóma je jedním 

z nejsilnějších energetických „nástrojů”, které Šrí Káléšvara svým studentům předal. Tento typ púdži pro sebe několikrát do roka využíval i on sám, aby svou dharmu chránil před iluzemi.
 

Více informací a registrace ZDE

 

 

Sudaršana jantra

Vytvořená a nabitá přímo pro Vás 

Sudaršana čakra - zvaná též čakra Mahá Višnua - je nejsilnější „zbraní” pro zastavení negativity a vytvoření nejvyšších ochranných kruhů. Sudaršana znamená nepřistupovat na žádné kompromisy, ale opravdu razantně odstřihnout negativitu. Máte-li ve svém domově jantru sudaršana čakry, vytváří to vysoce silné ochranné kruhy kolem vaší duše a chrání vás před jakýmkoli typem negativní energie.

Toto novoluní (3. 2.) nabízíme první sudaršana púdžu v tomto roce - tzn. jednu z mála příležitostí, kdy můžete získat tuto mimořádnou jantru.

Objednávky jsou možné do 2. 2. do 20:00.

Více informací a registrace ZDE

 

 

Satsang v Káléšvarově centru Brno

Bhadžany, sdílení, meditace, duchovní diskuse a inspirace

Pátek 1. února 2019 

Srdečně Vás zveme na satsang v Káléšvarově centru Brno - na silovém místě, jehož energie člověka automaticky naplní hlubokým klidem, mírem a čerstvou energií pro každodenní život.

 

Čeká nás:

 • Společný zpěv bhadžanů 
 • Inspirativní setkání, sdílení a vzájemná výměna zkušeností
 • Prostor na otázky z vlastní duchovní praxe
 • Čtení ze Šrí Káléšvarových textů a následná diskuse
 • Abhišék a meditace

Satsangy v Káléšvarově centru Brno jsou moderovány zkušenými učiteli ve Šrí Káléšvarově tradici a jsou otevřeny všem, kteří v této tradici studují a praktikují nebo se o ni živě zajímají.

Více informací ZDE

  

„Společně můžeme být chráněni.

Společně můžeme být vyživeni.

Společně můžeme pracovat s úžasnou energií.

Ať je naše společné studium požehnáno osvícenou jasností.

Ať mezi námi nejsou žádné špatné pocity!

Óm. Ať je zde mír, mír, mír.”

 

Závěrečný verš Širdi Bábova árati

 
Like Šiva Šakti - Šivarátriový on-line kurz | Sudaršana púdža | Satsang on Facebook
Copyright © 2019 Kaleshwar e.V.