Copy
Sri Kaleshwar Europa

H A P P Y   G U R U D A Y


 

Otázka: Svámi, můžeš nám říct, jak vyhrát lásku (Božské) Matky? 

Svámi: Tohle nejde vysvětlit. To je odpověď. Další otázka.   

Otázka: Jak pochopit její lásku?   

Svámi: Proč se tak bojíte? Je neuvěřitelně milující. Je neuvěřitelně milující. Na 99,9999 %. Starostlivá, sdílející, milující. Pravá láska. Odevzdejte se. Respektujte ji. Ano. Ví, jak se o vás postarat. Další otázka.   

Otázka: Můžeš vysvětlit, proč Matka vytváří na světě tsunami a všechny ty tragédie. Proč to dělá?    

Svámi: Dává to jejímu Stvoření varování. Je to varování. Králové, císaři, filozofové, intelektuálové, stovky králů, císařů a filozofů (přišly a) odešly. Maharšiové (přišli a) odešli. Musíte vědět, jak plavat na vlnách Matčiných akcí. „Na vlnách” ve smyslu vln na oceánu. Přichází obrovská vlna, plavete uprostřed oceánu. Musíte tu vlnu následovat. Vyhrajete to.    

 

Pravidelný e-mail ke dni gurua si můžete objednat ZDE

(objednávka vpravo nahoře)

 

Sudaršana ohňová púdža 

pro silné ochranné kruhy
 5. 4. 2019 v Brně

Účast na místě i dálkové transmise
 


„Když do své duše přitáhnete nejvyšší vibrace a tyto pozitivní kruhy kolem sebe udržujete, negativní energie už na vás nemůže útočit. Když tyto pozitivní vibrace poklesnou, je to pro negativitu snadné. Může zaútočit a zatáhnout vás do smutku a deprese. Musíte být velmi vědomí a vytvářet kolem sebe svou vlastní energii, abyste tak správně udržovali pozitivní kruhy.

Sudaršana jagjam znamená, že se můžete nabít neuvěřitelně silnou,
vysoce pozitivní energií.”

Šrí Káléšvara
 

Speciální sudaršana ohňová púdža je vhodným požehnáním pro každého z nás, neboť ochranné kruhy jsou základem pro šťastný a pokojný život! 

Obzvláště v dnešních dnech, kdy se ve světě odehrává mnoho konfliktů a kdy na povrch vystupují skryté strachy a bloky, je péče o naše vlastní ochranné kruhy velice důležitá - i proto, abychom byli skutečně silní a stabilní a mohli zde tak být i pro druhé. Skrze sudaršana ohňovou púdžu zároveň do stvoření vyšleme své modlitby za mír ve světě. Sudaršana hóma je jedním z nejsilnějších energetických „nástrojů”, které Šrí Káléšvara svým studentům předal. 

Tento typ púdži pro sebe několikrát do roka využíval i on sám, aby svou dharmu chránil před iluzemi

Informace a přihlášení ZDE

 

„Někteří lidé mají silnou víru v to, že čakra pána Mahá Višnua - Sudaršana čakra -
je srovnatelná s energií slunce. Tato čakra udržuje veškeré Stvoření.
Tato čakra je rovna slunci.

Tato sudaršana čakra skutečně dokáže zničit špatnost,
odstranit temnotu a rozpustit negativitu.
Ať už je ve vašem životě jakákoli negativita, použijte čakru Mahá Višnua."

Šrí Káléšvara

 

 

SUDARŠANA JANTRA 
Objednávky před zítřejší púdžou do 5. 4 do 10:00 

Sudaršana čakra - známá také jako Mahá Višnuova čakra - je nejsilnější „zbraní” pro zastavení negativity a vytváří nejvyšší ochranné kruhy. Sudaršana znamená nepřistupovat na žádné kompromisy, ale opravdu razantně odstřihnout iluze. Pán Mahá Višnu je ta pravá energie pro odstřižení Mahámáji - iluzí. Dal své slovo, že v tomto speciálním čase přijde na pomoc každému, kdo se na něj s otevřeným srdcem obrátí.
Máte-li ve svém domově jantru sudaršana čakry, vytváří to vysoce silné ochranné kruhy kolem vaší duše a chrání vás před jakýmkoli typem negativní energie.

Informace a objednávky ZDE

 

Sudaršana jantry objednané do 3. 4. 2019 (včetně) budou nabity během speciální sudaršana púdži 5. 4. 2019  a hned po zarámování našim rámařem dorazí k vám.
  

P R O C E S   P Ě T I   E L E M E N T Ů

Staňte se mistrem elementů

Od 6./7. dubna v Brně

Od 14. 4. v Prostějově
 

„Když je vaše tělo zcela naplněno vibracemi pěti elementů, stanou se vaše mysl, vaše myšlenky a vaše srdce velmi silnými a začnou se otvírat jako květ.
Tento květ je vaše duše.”

Šrí Káléšvara

 

Celé Stvoření je prostoupeno, naplněno a neseno pěti elementy - zemí, ohněm, nebem (éterem), vodou a vzduchem. Již od okamžiku, kdy se začneme vyvíjet v lůně své matky, vstupujeme do pěti elementů - zažíváme jejich rytmus a jejich působení. Celá naše bytost je složena z pěti elementů.

Pokud jsou elementy v nás nevyrovnané, vnímáme život jako namáhavý a těžký. Jsou-li jejich energie ve vás vyrovnané, cítíte se být životem neseni a vyživováni. Máme-li například problém s vnitřním ohněm, můžeme to zažívat různými způsoby: Máme v těle neustále příliš horkosti, vnitřně hoříme a nebo cítíme chlad a uvnitř „mrzneme”.

Nerovnováha pěti elementů nám může do života přinášet například následující vyrušení: Nemoci, deprese, nejasnost, ztráty. Vyrovnanost pěti elementů dokáže naopak učinit náš život šťastným a úspěšným. Cítíme se dobře, zdravě, „vyladěně”…
 

Jak v sobě můžete pět elementů vyrovnat?

Meditační proces pěti elementů dokáže vyrovnat energie pěti elementů v každém člověku. Mantry pěti elementů ve vás vytváří vysoce pozitivní vibrace. Díky tomu se vaše energie na dušení i fyzické úrovni pročišťuje. Přijímáte a uchováváte v sobě vysokou pozitivní energii. Tento meditační proces umožňuje osvobození od staré zátěže, nabití novou energií, propojení se s vlastní duší a dosažení úrovně čistého vědomí. Díky tomuto procesu se můžete stát mistrem svého života a nakonec i mistrem pěti elementů.
 

Co díky Procesu pěti elementů zažijete?

Naučíte se mantry a vybíjecí techniky z procesu pěti elementů, které vám budou v každodenním životě pomáhat zbavovat se stresu a negativity a generovat novou energii - ‘vybíjet se a nabíjet’.

 

Budete moci…

 • vnímat a zažívat energie pěti elementů v sobě i ve vnějším světě
 • rozvinout vnitřní ticho, lásku a důvěru ve Stvoření
 • vnímat své třetí oko, aktivovat ho a učinit ho silným
 • dosáhnout mentální stability - jasných myšlenek a pokojné mysli
 • vystoupit ‘z hlavy do přítomného okamžiku’
 • zažít otevření svého srdce – ‘jeho uzdravení’
 • rozvinout autentickou sebelásku a oddanost sobě i druhým
 • upevnit své duševní i fyzické zdraví
 • pozvat do svého života bohatství, radost a lehkost
 • získat přístup k čistému vědomí - k vašemu vnitřnímu zdroji moudrosti a vědění
 • generovat v sobě pozitivní energii a vybudovat si silné ochranné kruhy
 • rozvinout své přirozené léčivé schopnosti a pomáhat druhým

 

Aktuální nabídka kurzů:

 • Proces pěti elementů, 18 měsíční kurz od 6./7. dubna 2019 v Brně
 • Proces pěti elementů: Element země, 6 měsíční kurz od 14. dubna v Prostějově
 • Proces pěti elementů: Individuální doprovod

 

Více informací a registrace ZDE

  

K Á L É Š V A R O V O   V Á S T U

Stavitelství a život v souladu s elementy

Základní kurz s Olgou

27./28. dubna 2019, Brno

 

Vástu je jedním z nejcennějších pokladů starověké Indie. Slovo „vástu“ znamená „bydlet, žít“. Vástu se postupem času rozvinulo ve vědu zabývající se uspořádáním životního a pracovního prostoru v souladu se zákony přírody a s respektem k vnitřní struktuře základních sil stvoření. Jeho cílem je vytvořit harmonii mezi člověkem a kosmem. Nabízí nám základ pro naplněný a úspěšný život - na materiální i duchovní úrovni.

Šrí Káléšvara, jeden z předních vástu expertů naší doby, toto rozsáhlé vědění upravil, otestoval a vyučoval, tak aby odpovídalo požadavkům moderního života. Tyto znalosti předal svým studentům. Trénoval je v teorii i praxi, aby byli schopni vástu používat a předávat ho druhým - tzn. pomáhat vytvářet životní prostory, které svým obyvatelům poskytují skutečnou rovnováhu a harmonii, na hluboké duševní úrovni je léčí a podporují je ve všech oblastech života.

Základní kurz vástu je cenný pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, jak svůj domov uspořádat tak, aby jim byl oporou ve všech oblastech života. Během kurzu se seznámíte se třemi jednoduchými klíči k základním principům Káléšvarova vástu. Díky nim budete v poměrně krátkém čase schopni rozpoznat, jakou roli hraje vástu ve vašem životě.

Informace a přihlášení ZDE
 
 

„Boží tajemství pracují v srdci.
Otevřete své srdce krásným elementům a pročistěte se pomocí jejich manter.
Láska, kterou vytvoříte, bude věčná."

Šrí Káléšvara

Like Happy Guruday | Sudaršana púdža a jantra | Proces pěti elementů | Vástu on Facebook
Copyright © 2019 Kaleshwar e.V.