Copy
Sri Kaleshwar Europa

V I D Ž Á J A D A S A M I


Speciální púdža

8. října od 19:00 v Brně

 

„Když se na ni podíváte, neříkejte si, že je děsivá. Je velmi přátelská a milující. Má laskavou tvář a žehnající povahu - nadpřirozenou, žehnající povahu jako Kanaka Durga.

Její další jméno je Mahišásura Mardini
- ta, která omývá negativitu.”


Šrí Káléšvara

 

Vidžájadasami - energetický vrchol svátku Božské Matky

Vidžájadasami nebo též Dasara je vrcholný okamžik 9denního svátku Božské Matky zvaného Navarátri. V tento den je oslavováno vítězství Bohyně nad velkým démonem Mahíšásurou. Její devět dní trvající boj symbolizuje zápas světla s temnotou, moudrosti s nevědomostí a pravdy s ignorancí. V okamžiku vítězství a transformace temnoty Bohyně opouští svou pro boj potřebnou divokost. Vrací se zpět ke své kráse, vyrovnanosti a vnitřnímu míru. Stává se vítěznou, ochraňující a laskavou matkou všech duší, jejíž požehnání můžeme v tento den velmi silným způsobem přijmout.

Vidžájadasami je také energetickým výročím Širdi Sáí Bábova odchodu do samádhi.

Více o významu Vidžájadasami ZDE

 

Přijměte v tento mimořádně silný den naše srdečné pozvání k ohni, který má schopnost transformovat jakoukoli negativní energii a nastolit v nás hluboký vnitřní mír, vítězství a rovnováhu.
 

Více informací a přihlášení ZDE

 


 

 

U Z D R A V T E   S V É   S R D C E

A buďte volní

12. 10. 2019 s Hanou v Brně

 

Šrí Káléšvara říká: „Léčitel je v první řadě člověk se zlomeným srdcem. Zapiště si to do svých poznámek a podtrhněte. Každý duchovně praktikující si v srdci nese smutek. Neví však, o jaký typ smutku jde Tak to je. Je to zlaté tvrzení. Zároveň je tom i určitá sladkost. Je to smutek a zároveň sladkost. Každý duchovně praktikující na světě v sobě nese smutek. Je mi líto, ale takový je zákon duchovnosti. V tomto smutku je však štěstí. Je to jehla, kterou můžete šít. Je to esence pro přijetí Božství. Není třeba brát to jako něco špatného. Je to Boží dar pro vaši duši. Nakonec v tom můžete najít radost, blaženost, satčitánandu." 

V tomto kurzu se seznámíte s duchovními technikami, pomocí, kterých můžete uzdravit své zlomené srdce a zažít hluboký vnitřní klid a mír.

 

Informace a přihlášení ZDE

 

 

KÁLÉŠVAROVO VÁSTU

Základní kurz

19.-20. 10. 2019 s Olgou v Brně

Základní kurz je pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, jak svůj domov uspořádat tak, aby jim byl oporou ve všech oblastech života. Během kurzu se seznámíte se třemi jednoduchými klíči k základním principům Kaléšvarova vástu. Díky nim budete v poměrně krátkém čase schopni rozpoznat, jakou roli hraje vástu ve vašem životě.
 

Informace a přihlášení ZDE

 

 

Š R Í  Č A K R A  J A N T R A, MODUL I

Kreslení a nabíjení jantry Šrí čakry
26. - 27. 10. 2019 s Hanou v Brně

Naučte se, jak vytvořit silový předmět v podobě Šrí čakry! Jantra Šrí čakry do vašeho života přináší velké požehnání. Přitahuje nejčistější kosmickou energii a podporuje vás v manifestaci všeho, po čem vaše duše touží. Jantra pročišťuje své okolí a vysoce pozitivním způsobem ovlivňuje místo, kde je instalována. Vyzařuje léčivé vibrace a vytváří ochranné kruhy. Kurz proběhne v energii Diválí a je rozdělen do dvou dní tak, aby měl každý účastník možnost vytvořit a během silné ohňové púdži aktivovat silový předmět v podobě Šrí čakry - pro sebe nebo pro někoho druhého a získat k němu potřebné doprovodné znalosti.

Informace a přihlášení ZDE

 


 

 

„Poznejte pravdu, která je věčná.” 

Šrí Káléšvara

 

 

Like Vidžájadasami - speciální púdža 8. října 2019 on Facebook
Copyright © 2019 Kaleshwar e.V.