Copy
Sri Kaleshwar Europa

S á í   š a k t i  s á d h a n a   p r o   m í r   v e   s v ě t ě

a  M a h á   L a k š m i   p ú d ž a

 

„Všude vládne ašánti, ne šánti. Ašánti znamená ‘ne-mír’, stres, podvádění,
vzájemné ubližování, deprese a bolest. 

Dokonce i avatáři, kteří (sem) přišli – například Buddha, Širdi Bábá, Ježíš nebo Paramahamsa Rámakrišna – čelili mnoha, mnoha, mnoha, mnoha problémům.

Chcete-li v životě bojovat s negativitou a demonstrovat zázračnou energii a tím pomáhat společnosti a světu, potřebujete dvě věci – čistou lásku a sílu.
Když máte tyto dvě věci, zcela jistě uspějete.

Obzvláště v této Kali juze, v nadcházejících dnech (platí, že),
pokud chcete léčit a pomáhat, musíte použít energii.”

Šrí Káléšvara

 

 

Pozvání k meditacím pro mír

Každou neděli ve 20:00
 

Po pozvání k meditaci pro mír v neděli 15. dubna jsme obdrželi Vaše dopisy s přáním pravidelných společných meditací s tímto záměrem.

Když spojíme svou meditační sílu, můžeme vytvořit vysokou pozitivní energii a poslat mír a léčení do krizových oblastí tohoto světa. Nacházíme se v čase plném konfliktů a napětí a každá pozitivní vibrace vytvoří rozdíl.

Připravili jsme doporučení pro společnou sáí šakti sádhanu a srdečně Vás zveme k zapojení se - každou neděli ve 20:00. Pošlete prosím naše pozvání dál.

Doporučení pro meditaci ZDE
 

Ohňové púdži pro mír a léčení 

Mahá Lakšmi púdža

Účast na místě nebo dálková transmise

Neděle 29. 4. 2018, Brno

 

„Planeta nyní potřebuje obojí.
Mahá Lakšmi a vědění jsou velmi silné.”

Šrí Káléšvara


Další mírovou iniciativou jsou ohňové púdži pro mír a léčení planety, které se již několik let konají na mnoha místech na světě. Zdrojem mnoha konfliktů ve vnějším i vnitřním světě je nedostatek - ať už skutečný nebo zdánlivý - a proto vyšleme tento úplněk do světa požehnání Mahá Lakšmi.

Mahá Lakšmi je bohyní, která žehná hojností a bohatstvím všeho druhu. Je to krásná forma Matky, která se s láskou stará o své děti a zaopatřuje je vším, co potřebují. Mahá Lakšmi púdža k nám přivolává tento štědrý aspekt Bohyně. Zároveň pro nás vytváří dobrý rámec k tomu, abychom o významu pojmů hojnost a bohatství hluboce uvažovali a podívali se na to, do kterých oblastí svého života bychom rádi přitáhli Její požehnání - například do svých přátelství, životních vztahů, zdraví, duchovního rozvoje, materiálního života nebo pracovních či charitativních projektů. Otázkou je, co skutečně chcete.

Srdečně vás zveme k tomu, najít a formulovat svůj nejvlastnější záměr a skrze Mahá Lakšmi púdžu ho silně vyslat do Stvoření a zároveň se o tuto energii podělit s druhými - například skrze akci „Kokosový ořech pro Bábovu prostřenou tabuli”.

Více informací a registrace ZDE

 

 

Z a p i š t e   s i   d o   d i á ř ů 

 

Léčivá hrudája čakra vesmírné Matky
Seminář a iniciace s Tatyannou
26. - 27. května 2018, Brno

 

Posvátný oheň II.
Zážitkový workshop a trénink púdžáriú s Jenniver
23. - 24. června 2018, Brno

Podrobné informace již brzy! Zatím si jen rezervujte čas a můžete se začít těšit.

 


 

 

Óm šánty šánty šánty-í

Lóká samastha sukhinó bhavantu

Nechť jsou všechny bytosti ve všech světech šťastny.
 


 
Like Sáí šakti sádhanapro mír ve světě a Mahá Lakšmi púdža   on Facebook
Copyright © 2018 Kaleshwar e.V.