Copy
Sri Kaleshwar Europa

L á s k a   a   s í l a

O h ň o v é   p ú d ž i   v   k v ě t n u

 

„Pro přijetí velkého množství pozitivní energie existuje jen jeden proces, který překonává všechno - ohňová púdža. Používejte ji! Bude fungovat a učiní vás volnými. Bere vaši bolest a pálí ji. Zcela určitě ji spálí. Je třeba ji využívat a ona vaši bolest rozpustí a odstraní. Ucítíte to. Musíte se však s čistým srdcem odevzdat.” 

Šrí Káléšvara

 

Púdža je mimořádně silný nástroj pro přijetí pozitivní tvořivé energie a zároveň krásný rituál oddanosti a vděčnosti za vše, čím už nám život požehnal. Děkujeme přírodě za všechno, co nám dává. Uvědomujeme si samozřejmost, se kterou tak každý den činí, a říkáme své „Děkuji”. Vděčnost nás odvádí daleko od pocitů nedostatku - na místo, kde se mohou dít zázraky. Když se během ohňové púdži vědomě rozhodneme pro postoj vděčnosti k tvořivé síle ohně a jejímu světlu a soustředíme se na to, co už máme - a ne na to, co nám chybí- , můžeme okamžitě pocítit mír a požehnání, která proudí k nám i do světa…

Srdečně Vás zveme na speciální ohňové púdži v květnu!
  

 

Sudaršana hóma 15. 5. 2018 

Dálková transmise z Einhausenu

 

„Skutečná nejsilnější ohňová púdža je sudaršana hóma. To znamená, že sudaršana čakra, sudaršana hóma je neuvěřitelně silná - můžete přitáhnout velice vysokou energii.” Šrí Káléšvara

Speciální sudaršana ohňová púdža je vhodným požehnáním pro každého 

z nás, neboť ochranné kruhy jsou základem pro šťastný a pokojný život! Obzvláště v dnešních dnech, kdy se ve světě odehrává mnoho konfliktů 

a kdy na povrch vystupují skryté strachy a bloky, je péče o naše vlastní ochranné kruhy velice důležitá - i proto, abychom byli skutečně silní a stabilní a mohli zde tak být i pro druhé. Skrze tuto ohňovou púdžu zároveň do stvoření vyšleme své modlitby za mír ve světě. Sudaršana hóma je jedním 

z nejsilnějších energetických „nástrojů”, které Šrí Káléšvara svým studentům předal. Tento typ púdži pro sebe několikrát do roka využíval i on sám, aby svou dharmu chránil před iluzemi.

 

Sudaršana hóma

  • vytváří pro duši vysokou pozitivní energii
  • posiluje naše ochranné kruhy, díky kterým se nás negativní energie nemůže dotknout
  • rozpouští karmu (například karmické vazby v podobě nepřátelství, závislostí a připoutaností)
  • osvobozuje od přivtělených energií a negativních vlivů, které účinně vybíjí a spaluje
  • ochraňuje náš životní prostor - byt, dům
  • vytváří ochranné kruhy pro naši dharmu, plány a nové projekty
  • chrání před iluzemi (například před nemocemi, nehodami, negativními myšlenkami a názory)

Během ohňové púdži za vás bude rozbit kokosový ořech a vy obdržíte energetickou transmisi.

Následně jako podporu vašeho dalšího osobního procesu obdržíte rakša bandhanu (ochranný provázek) a hóma rakšu (speciální pastu pro ukotvení energie púdži ve vaší duši) a instrukce jak obojí využívat. 
 

Informace a registrace ZDE 

Ohňové púdži 

ve Vašem okolí
 

„Chcete-li v životě pomáhat společnosti a světu, potřebujete dvě věci
– čistou lásku a sílu. Když máte tyto dvě věci, zcela jistě uspějete.
Obzvláště v této Kali juze, v nadcházejících dnech (platí, že),
pokud chcete léčit a pomáhat, musíte použít energii.”

Šrí Káléšvara

 

Již několik let pobíhají na mnoha místech synchronizované ohňové púdži pro mír a léčení planety. Během nich společně vytváříme vysokou pozitivní energii a posíláme tak do Stvoření silný impuls pro mír. Přidejte se k nám a usedněte s námi k ohni! I v květnu máte možnost zúčastnit se mimořádně silných ohňových púdží:

Novolunní púdža s týmem Šrí Káléšvarova centra Brno, úterý 15. 5. 2018 

Speciální púdža s Tatyannou, neděle 27. 5. 2018

Více informací ZDE

  

„Pokud vidíte oheň, musíte poznat i jeho schopnost spalovat.

 Nemůžete uvažovat o ohni, aniž byste uvažovali o této síle. A stejně tak nemůžete o této síle uvažovat, aniž byste uvažovali o ohni. Není možné představit si sluneční paprsky bez slunce nebo slunce bez jeho paprsků. Nemůžete myslet na mléko bez jeho bělosti a zrovna tak nemůžete myslet na bělost bez mléka. Stejně tak nemůže člověk uvažovat o brahmanovi bez šakti a o šakti bez brahmana. 

Člověk nemůže uvažovat o absolutním bez relativního a o relativním bez absolutního.” 

Šrí Rámakrišna Paramahamsa

 


 
Like Láska a sílaOhňové púdži v květnu | Sudaršana hóma on Facebook
Copyright © 2018 Kaleshwar e.V.