Copy
Sri Kaleshwar Europa

N A V A R Á T R I   2 0 1 8

 

D Ž E J   K Á L I   M Á

 

T R A N S F O R M U J Í C Í   S Í L A

B O Ž S K É    M A T K Y

 

21denní sádhana, energetické transmise a satsangy

On-line kurz od 28. 9. do 18. 10. 2018

DNES VEČER: Začátek sádhany
 

„Už od nejranějších dob, dokonce i před 7000 lety,
uctívala indická tradice lůno Božské Matky - místo zrození jejího Stvoření.

Ve velmi starých chrámech můžeme ještě dnes vidět obrovské
sochy mateřského lůna. Znali to vnitřní tajemství.”

Šrí Káléšvara

 

 

D Ž E J   K Á L I   M Á

Návrat domů -
ke zdroji lásky, vědomostí a moudrosti

Začněte dnes večer 21denní sádhanu s vekou meditační skupinou! Tento čas je časem Božské Matky. Skrze náš on-line kurz si její neustálou přítomnost společně zvědomíme - prostřednictvím satsangů, sádhany a silných ohňových púdží.

Čas Navarátri je dobou, kdy je po celém světě oslavováno božské ženství. Okamžiky, kdy se s vděčností skláníme před Matkou přírodou, nalezneme i v západní kultuře. Nyní jsou například na mnoha místech slaveny dožínky - slavnosti poděkování za bohatou úrodu. Všechny tyto tradice vychází z původního napojení na ženskou pečující, vyživující a milující kvalitu. Toužíme-li po živém vztahu s Božskou Matkou, je dobré věnovat těmto tradicím pozornost.

 

Informace a přihlášení ZDE

 

 

 

„Božskou Matku můžete najít až tehdy, když se ve vás probudí důvěra v to,
že každý Matčin čin je jen pro dobro jejího dítěte."

Šrí Ánandamaji Má

 

Božská Matka se stejně jako vaše fyzická matka stará o vaše dobro a váš růst - nejen v oblasti „světského života”, ale především o rozvoj vaší duše.

Energie Mahá Káli do vašeho života přichází tehdy, když chce vaše duše udělat krok směrem k síle, lásce a jasnosti. Iniciuje transformaci a změnu. Aby mohly tyto procesy probíhat konstruktivním způsobem, předával Šrí Káléšvara vědomosti, pomocí kterých můžete budovat svůj energetický systém a pečovat o něj. Právě s takovými vědomosti budeme pracovat v rámci našeho kurzu.

Buďte při tom, když bude Tatyanna - zkušená učitelka prastarých znalostí - sdílet své zkušenosti a vědění. Pod jejím vedením prošly vysoce energetickými procesy úspěšně stovky praktikujících. Tatyanna vás bude tímto procesem provázet prostřednictvím dálkových transmisí a satsangů, jejichž obsah s vámi bude v českém jazyce sdílet český tým tohoto kurzu vedený Hanou. 

Již tuto neděli se můžete těšit na první telesatsang o vzájemném vztahu Káli, času a tvořivosti.


Informace a přihlášení ZDE 

Detox pro duši

Vybíjení negativity a vytváření ochranných kruhů
 

Nejbližší termín: Neděle 30. září v Prostějově

 

„Nabíjení je důležité. Vybíjení je však ještě mnohem důležitější.
Když víte, jak se vybíjet, jste silný úspěšný člověk. Vybíjení je nejdůležitější.”

- Šrí Káléšvara

 

Prastaré indické rukopisy z palmových listů popisují řadu silných technik, díky kterým můžete skrze sílu přírody - skrze pět elementů - vybíjet jakoukoli negativitu a vytvářet kolem své duše silné ochranné kruhy. Během kurzu se dozvíte, jak ve svém životě identifikovat negativitu. Naučíte se různé techniky, jak ji vybíjet a společně si je vyzkoušíme. Při tom si pro sebe vyberete nástroje, které vám nejlépe sedí. Nevyžaduje to žádné předchozí znalosti ani nákup jakýchkoli pomůcek. Získané vědomosti můžete bezprostředně po kurzu integrovat do svého každodenního života.
 

Kurz je vhodný pro…

Kurz je vhodný pro každého, kdo má pocit, že je jeho život ztěžován negativními myšlenkami, konflikty, zásadními vnějšími vyrušeními nebo nemocemi a on nemůže žít svůj život tak, jak by chtěl nebo tak, jak by si to jeho duše přála. Představované techniky jsou rovněž neocenitelným pokladem pro všechny v pomáhajících profesích.
 

Další termíny:

Pátek 16. listopadu, Brno: Úvodní a zážitkový večer

Sobota 24. listopadu, Brno: Celodenní seminář
 

Více informací a přihlášení ZDE 


 

   

„Božská Matko, v řeči mé duše toužím po tobě. Jsi podstatou všech věcí.
Budu tě poznávat v každém nervu svého srdce, v každé letmé myšlence.
Probuď mé srdce!"

Modlitba Paramahamsy Jógánandy

 
 
 
 
Like Džej Káli Má: Začátek sádhany & Detox pro duši on Facebook
Copyright © 2018 Kaleshwar e.V.