Copy
Sri Kaleshwar Europa

S á í   š a k t i  s á d h a n a   p r o   m í r   v e   s v ě t ě

 

Chcete-li v životě bojovat s negativitou a demonstrovat zázračnou energii a tím pomáhat společnosti a světu, potřebujete dvě věci – čistou lásku a sílu.
Když máte tyto dvě věci, zcela jistě uspějete."

Šrí Káléšvara


 

P O Z V Á N Í    NA    T E L E S A T S A N G 

A   M E D I T A C I    PRO   M Í R

 

Telesatsang
ve středu 9. května 2018 ve 20:00
Meditace pro mír každou neděli

Srdečně Vás zveme k pravidelným nedělním meditací pro mír a na doprovodný telesatsang s Hanou ve středu 9. května ve 20:00

Pevné ukotvení ve vnitřním míru a jeho sdílení se světem je v dnešních dnech velmi důležité. Když spojíme svou meditační sílu, můžeme vytvořit vysokou pozitivní energii a poslat mír a léčení do krizových oblastí tohoto světa. Nacházíme se v čase plném konfliktů a napětí a každá pozitivní vibrace vytvoří rozdíl.

Níže naleznete doporučení pro společnou sáí šakti sádhanu a přihlašovací data k telesatsangu.

Doporučení pro meditaci ZDE


 

Telesatsang s Hanou
Středa 9. května 2018 ve 20:00 

Ke konferenci se můžete připojit skrze následující LINK.

Konferenční místnost: (712) 775-7035 

Účastnický přístupový kód: 587108 

Návod jak se připojit: Instrukce pro připojení si můžete stáhnout ZDE

Technická podpora: V případě problémů s připojením můžete kontaktovat Martina na čísle 777 671 946

Těšíme se na slyšenou.
 

Láska a síla 

Speciální ohňové púdži v květnu 2018 


Usedněte s námi k ohni! I v květnu máte možnost zúčastnit se mimořádně silných ohňových púdží - na dálku i přímo na místě.

Speciální dálkové transmise od púdží v Chrámu Božské Matky v Einhausenu:

Púdža pro omytí rodinné karmy na Den Matek | VÍCE ZDE

Sudaršana púdža na novoluní | VÍCE ZDE

Púdži ve vašem okolí:

Novolunní ohňové púdži s týmem Šrí Káléšvarova centra Brno a speciální púdža s Tatyannou | VÍCE ZDE


 


 

 

„Obzvláště v této Kali juze, v nadcházejících dnech (platí, že),

pokud chcete léčit a pomáhat, musíte použít energii.” 


Šrí Káléšvara

 


 
Like Sáí šakti sádhanapro mír ve světě  on Facebook
Copyright © 2018 Kaleshwar e.V.