Copy
Sri Kaleshwar Europa

N A V A R Á T R I  2018 

&


100. výročí Bábova mahásamádhi

 

„Matka je čistý nektar.

Mým nejhlubším přáním je přivést všechny k Matce.

V ohni je ukryta spalující povaha šakti.

Šakti je Božská Matka."

 

Šrí Káléšvara

 

NAVARÁTRI: OHŇOVÉ PÚDŽI

Zasedněte s námi k ohni a využijte mimořádný čas Navarátri k hlubokému spojení s Božskou Matkou a tvořivou sílou ve svém nitru.

Dálkové energetické transmise
z Einhausenu od 9. - 18. 10. 2018

V chrámu Božské Matky v Einhausenu proběhne každý den silná ohňová púdža pro přitažení lásky a síly Božské Matky - pro naplnění přání našich srdcí a pro mír a léčení planety. Když se s vděčností obrátíme na Božskou Matku, můžeme zažít její nejvyšší požehnání pro nejrůznější oblasti a potřeby našeho života. Výběr jednotlivých požehnání naleznete ZDE. V tomto náročném čase zároveň požádáme o mír a o to, aby se mezi lidmi mohla rozvinout pravda a nejvyšší vědomí jednoty.
 

Informace a přihlášení ZDE

 

Speciální navarátriová púdža v Brně 

Účast na místě i dálková transmise

Sobota 13. 10. 2018

V Brně se se stejným záměrem a ve stejné energii sejdeme v sobotu 13. října a společně oslavíme a do svých životů přitáhneme tvořivou a transformující sílu Božské Matky.

Informace a přihlášení ZDE
 
 


Mahá Lakšmi Šrí čakra 

Váš osobní silový předmět 

v podobě jantry

 

Šrí čakra je energetický diagram Šakti - Božské Matky. Je to její energetická struktura a „otisk” přírody, který neustále vytváří nejvyšší tvořivou energii. Jantra Šrí čakry je dvourozměrné zobrazení této multidimenzionální energetické struktury.

Jantra vytvořená v meditativním stavu a energetizovaná během ohňové púdži se stává silovým předmětem. Je-li umístěna ve vašem domě, neustále vaši duši a duše všech kolem vyživuje vysokými vibracemi - stejně jako Slunce, které svítí na všechny, kteří se pod ním pohybují. Šrí Káléšvara učil, že nejvyšší silou v tomto Stvoření je Slunce - bez Slunce by neexistovala žádná tvořivá energie. Šrí čakra pochází ze Slunce - zrodila se přímo v něm a obsahuje všechno, co se ve vesmíru nachází.

Nabízíme vám vytepání a nabití vaší osobní jantry Šrí čakry:

  • Jantra na měděné fólii bude připravena skupinou zkušených Sáí šakti lektorů.
  • Během přípravy se lektoři napojují na člověka, pro kterého je jantra vytvářena. Již v tomto okamžiku je tedy jantra nastavována a nabíjena speciálně pro vás.
  • Poté je jantra dále energetizována a aktivována během ohňové púdži.

Více informací a registrace ZDE 


 

Oslava Vidžájadasami

100. výročí Širdi Sáí Bábova mahásamádhi

18. října 2018, Brno

 

„Širdi Bábá je avatár pro tuto jugu. Je nejvyšší, perfektní inkarnací Dattatréji. Bábá vždy říkal Allah Málik EK – Bůh je jeden. Ať už světci na této planetě demonstrovali jakýkoli zázrak, Bábá udělal to samé desetkrát silněji. Bábá zemřel 15. října 1918. Jeho duše však stále existuje. Jeho energie neuvěřitelným způsobem existuje."

Šrí Káléšvara

 

Širdi Sáí Bábá své fyzické tělo opustil 15. října 1918 a přesto můžeme všude po světě stále zažívat jeho přítomnost. V okamžiku odchodu do mahásamádhi zcela splynul s Božskou Matkou, s celým Stvořením. Jeho vědomí je nyní neustále dosažitelné a všudypřítomné. O zázracích, které za svého života vykonal, si dnes můžeme číst v příbězích Šrí Sáí Satčaritry. A tisíce zpráv o nových zkušenostech z dnešní doby dokazují, že stejné zázraky proudí i dnes do životů všech, kteří si s Širdi Bábou pěstují osobní živý vztah. Když Bábá v roce 1918 opustil své fyzické tělo, bylo to přímo na vrcholu Navarátri, na Vidžájadasami. Proto je výročí jeho mahásamádhi oslavováno každý rok přesně na Vidžájadasami - a letos tomu tak bude už po sté. Oslavte tento neopakovatelný den spolu s námi ve Šrí Káléšvarově centru Brno - bhadžany, abhišékem a satsangem - a nakonec se společně s námi ponořte do hluboké, vyživující meditace napojující na Bábovo vědomí.

„Celá jeho meditační síla je uložena do čtyř plamenů, které jsou zakopány v jeho gurustháně v Širdi pod nýmovým stromem. I dnes stále hoří – a to jen díky jeho meditační síle. Tyto čtyři plameny představují satju, dharmu, šánti a prému – pravdu, správné jednání, mír a lásku." Šrí Káléšvara
 

Informace a přihlášení ZDE

 
 

 

 

 

„Kdo má doma můj obrázek a odříkává mou namasmaranu (Óm Sai šrí sai džej džej sai), získá velké požehnání a energii.” Širdi Sáí Bábá

Nahrávka z gurupurnimového programu v chrámu Božské Matky v Einhausenu.

 
 

 

D Ž E J   K Á L I   M Á

T R A N S F O R M U J Í C Í   S Í L A

B O Ž S K É    M A T K Y

 

21denní sádhana, energetické transmise a satsangy

On-line kurz od 28. 9. do 18. 10. 2018

Registrace je stále ještě možná!

 

Projděte s námi časem Navarátri

a poznejte nejlaskavější formu Božské Matky

  • Sádhana s mimořádně silným meditačním procesem – pro nově praktikující i pro pokročilé v šakti kanálech
  • 2 ŽIVÉ telesatsangy: Šrí Káléšvarovo hluboké učení o Božské Matce a naší cestě k ní
  • 10 ohňových púdží během Navarátri s individuální dálkovou transmisí pro každého účastníka – na závěr dostanete vysoce energetizovaný popel z těchto púdží
  • Ohňová púdža při příležitosti Vidžájadasami s individuální dálkovou transmisí pro každého účastníka – vaším jménem bude rozbit kokosový ořech a poté obdržíte rakša bandhanu (ochranný provázek) a hóma rakšu (ochrannou pastu) od ohňové púdži
  • Napojení na silné energetické pole celé meditační skupiny
  • Doprovodné materiály ke kurzu – například audio nahrávky Šrí Káléšvarova učení atd…

Informace a přihlášení ZDE
 


 

   

„Božská Matko, v řeči mé duše toužím po tobě. Jsi podstatou všech věcí.
Budu tě poznávat v každém nervu svého srdce, v každé letmé myšlence.
Probuď mé srdce!"

Modlitba Paramahamsy Jógánandy

 
 
 
 
Like Navarátri 2018 & 100. výročí Bábova mahásamádhi on Facebook
Copyright © 2018 Kaleshwar e.V.