Copy
Sri Kaleshwar Europa

„Jakmile strachy uvolníte a vybijete, jakmile je strach pryč,
 jste pořádně silný charakter.”


Šrí Káléšvara
 


Kapacita duše
- Překročte strach a nasajte vnitřní mír
 
Intenzivní čas kolem Šivarátri
 - sádhana, energetická transmise a satsangy
 

On-line kurs od 11. 02. do 12. 03. 2017
My všichni známe strach - strach s něčím začít, strach z neúspěchu, strach z nedostatku, strach z nemoci, strach ze ztráty, strach ze smrti... Strachy nám ukazují, čím se necháváme ovládat, kde se cítíme zranitelní, opuštění nebo omezení ve své svobodě. Kdy jednáme ze strachu? Kde jsou jeho kořeny? To, že jsme stále znovu a znovu nuceni zjišťovat jejich hloubku, leží v samotné povaze Stvoření, do kterého jsme se narodili, v povaze světa plného protikladů - plného světla, plného stínů. V okamžiku zrození jsme zapomněli, kdo jsme a odkud jsme přišli. A z této iluze oddělenosti se odvíjí bloky a strachy.

Jaké vědomí čeká na toho, kdo je překročí?
Co to znamená osvobodit se od strachu?
Jak žít život se silnou důvěrou?


S klidem a důvěrou překročte strach a vstupte do vědomí za ním
 
Každý z nás má tu moc rozvinout pro sebe skutečnou, silnou kapacitu duše a nedovolit strachu - této velké iluzi - aby nám dále jakkoli vládl. Láska a  pevné spojení s vědomím rozpustí v srdci protiklady a tím i strachy, a díky hlubokému ukotvení v tichu je možné cokoli.
 
Informace a přihlášení ZDE

Oslava božského života!

5. výročí Šrí Káléšvarova mahásamádhi
Pozvání na slavnost 18./19. března 2017

 
Svámiho láska a přítomnost otvírá srdce a transformuje. Energie jeho duše je stále s námi. Setkání s ním - bez ohledu na formu - dokáže zcela změnit život. Duchovní praxe s učením, které předal, a zpěv bhadžanů v jeho speciálním stylu umožňují každému z nás žít Božstvím inspirovaný život.

Srdečně zveme všechny, kteří v tento výjimečný den nebudou v Penukondě v Indii. Sejděme se 18. a 19. března ke společné oslavě, vzpomínání a zpěvu - tak, jak to měl náš Svámi rád!

Budeme slavit na mimořádném, překrásném místě
-přesné informace přijdou již brzy!
 

Slavnost bude financována na bázi darů.         
Vaše rychlé přihlášení nám velmi pomůže s její přípravou.
 

Informace a přihlášení ZDE
 
Těšíme se brzy na viděnou! 

  "Musím svou povinnost plnit na úrovni duše - starat se o duše.
Pak bude spojení existovat neustále.
To je důležité. To je nesmrtelné.
To je skutečná vůně.”

 
Šrí Káléšvara

 
Like Kapacita duše-	překročte strach a nasajte vnitřní mír on Facebook
Copyright © 2017 Kaleshwar e.V.