Copy
Sri Kaleshwar Europa

N A V A R Á T R I   2 0 1 8

 

D Ž E J   K Á L I   M Á

 

T R A N S F O R M U J Í C Í   S Í L A

B O Ž S K É    M A T K Y

 

 

21denní sádhana, energetické transmise a satsangy

On-line kurz od 29. 9. do 19. 10. 2018
 

„Matka přichází jako mocná Mahá Káli, Kanaka Durga nebo Sarasvati
nebo jako Lakšmi či Durga. Nezáleží na tom, v jaké formě se vám manifestuje.
Doposud na planetě vytvářela neuvěřitelné duše
- maharšie, saptaršie a skrze ně předávala úžasné informace."

Šrí Káléšvara

 

 

D Ž E J   K Á L I   M Á

Návrat domů, ke zdroji lásky,
vědomostí a moudrosti

„Matka je příroda. Ona je učitelka. Od přírody se můžeme naučit všechno, je v ní všechno. Prostě jen pozorujte její (S)tvoření, její přírodu. Božská Matka je velká matka, která se o vás stará. Váš cíl je spojit se s Božskou Matkou. Musíte mít přání získat ji. Jakmile vstoupíte do domova své Matky, postará se o vás a dá vám všechno, co skutečně chcete. Každý, kdo pochopí, jak si užívat její tvoření, si skutečně užívá hlubší vůni tohoto života.”

Šrí Káléšvara

 

Božská Matka – ženský aspekt Božství, na který náš moderní západní svět v posledních staletích zapomněl – je univerzální matkou každé duše. Je energetickým zdrojem veškerého (S)tvoření. Její srdce je naplněno neomezenou láskou, která nám zrcadlí pravou podstatu toho, kdo jsme.

Vytvořit a rozvíjet osobní vztah s Božskou Matkou je nejrychlejší způsob, jak může žena poznat sebe sama a zažívat svou vlastní velikost a skutečnou krásu. Také pro muže je úcta k ženské energii a vytvoření vztahu s Božskou Matkou nejefektivnější cestou k dosažení skutečného duchovního posunu.

Šrí Káléšvara hovořil o Mahá Káli jako o „nejlaskavější formě Matky”. Během svého života předával prastaré znalosti a informace o tom, jak si s ní vybudovat osobní vztah a jak zacházet s její energií. Ona je ta, která z čisté lásky ničí vše, co není pravdivé. Zážitek její přítomnosti vás dovede do pravdy vaší duše. Mahá Káli vám dá schopnost držet své srdce neustále otevřené a být světlem pro svět.

Buďte při tom, když bude Tatyanna - zkušená učitelka prastarých znalostí - sdílet své zkušenosti a vědění. Pod jejím vedením prošly vysoce energetickými procesy úspěšně stovky praktikujících. Tatyanna vás bude tímto procesem provázet prostřednictvím dálkových transmisí a satsangů, jejichž obsah s vámi bude v českém jazyce sdílet český tým tohoto kurzu vedený Hanou.
 

Informace a přihlášení ZDE

  

Vidžájadasami
100. výročí Širdi Sáí Bábova mahásamádhi

Energetickým vrcholem kurzu je Vidžájadasami 19. října 2018. V tento den posté oslavíme výročí Širdi Sáí Bábova mahásamádhi a jeho splynutí s univerzální Šakti.

Informace a přihlášení ZDE

 

21denní - intenzivní on-line kurz od 29. 9. - 19. 10. 2018

V rámci kurzu budeme meditovat se speciální mantrou prohlubující váš vztah s Božskou Matkou. Čeká nás…

 • Sádhana s mimořádně silným šakti procesem z prastarých palmových listů
 • Audio čtení Šrí Káléšvarových slov
 • 2 ŽIVÉ telesatsangy: Do hloubky jdoucí Šrí Káléšvarovo učení o Božské Matce a naší cestě k ní
 • 11 individuálních dálkových transmisí od púdží během Navarátri a Vidžájadasami, které proběhnou v chrámu Božské Matky v Einhausenu
 • Speciální meditační proces pro silné využití energie Vidžájadasami - energetického vrcholu Navarátri
 • Kokosový ořech, který za vás bude rozbit během ohňové púdži na Vidžájadasami
 • Hóma rakša (ochranná pasta) a rakša bandhana (ochranný provázek) od ohňové púdži na Vidžájadasami pro každého účastníka
 • Vysoce energetizovaný popel od navarátriových púdží pro každého účastníka
 • Sdílení skrze fórum a blog kurzu
 • Instrukce pro meditaci i všechny další příspěvky si můžete kdykoli znovu vyhledat na blogu kurzu.

 

„Dokonale milosrdná, dokonale silná, všudypřítomná - to jsou atributy Božské Matky. Je sumou veškeré energie ve vesmíru. Veškerá manifestační síla ve vesmíru je Matka.

Ona je život. Ona je inteligence.
Ona je láska. (…) Velmi rychle odpovídá na naše modlitby.

Chcete-li dosáhnout lásky a moudrosti, uctívejte ji.”

Svámi Vivékánanda

 

Témata satsangů

Spojení s Božskou Matkou má každý z nás. Jak ji však můžeme poznat a vnímat? A jak dosáhnout toho, aby ona vnímala nás a díky tomu skrze nás proudila její síla? Během programu budou objasněny následující aspekty:

 • Posvátné vědomosti přichází od Božské Matky
 • Kdo je Božská Matka?
 • Daršan Božské Matky – proč si k ní vytvářet spojení?
 • Zacházení se siddhis – nadpřirozenými schopnostmi, kterými může Božská Matka požehnat
 • Bhajraví máty – síla ženy
 • Síla ženského srdce – jak může žena požehnat muži

Tatyanna nám představí ucelený obraz cesty k Božské Matce a na základě svých vlastních zkušeností s daršanem Božské Matky bude sdílet vědění, které vás podpoří ve vašem individuálním procesu.


Informace a přihlášení ZDE
 Výňatek ze satsangu s Tatyannou v květnu 2018 v Brně.

Video ke shlédnutí ZDE

 

„Měl jsem pocit, že mé srdce je vyždímané jako vlhký ručník. Přemohl mne neklid a strach, že už ji v tomto životě nikdy neuvidím. Nedokázal jsem tu oddělenost už dále snést. Život se zdál být nesmyslným. Najednou můj pohled padl na meč, který visel v chrámu Matky (Káli). Když jsem jako šílenec vyskočil a chtěl se ho chopit, objevila se najednou Božská Matka. Všechny budovy, chrám a všechno ostatní mi beze stopy zmizelo před očima a místo toho jsem viděl jen bezmezný, nekonečný, zářivý oceán vědomí. Kamkoli oči dohlédly, přicházely ke mně zářivé vlny. Proudily ke mně s příšerným hlukem ze všech stran, aby mne pohltily. Lapal jsem po dechu. Ten nápor mě přemohl. Klesl jsem bez vědomí ke dnu. Ztratil jsem vědomí vnějšího světa, ale uvnitř mne proudila nepřetržitá, čistá blaženost a cítil jsem přítomnost Božské Matky."

Šrí Rámakrišna Paramahamsa

 

Informace a přihlášení ZDE

  

 

  


 
 

Ach Káli, drama mého života 
bylo načrtnuto a inscenováno 
v planoucím ohni prozřetelnosti.

Teď prosím přiveď své malé dítě domů. 
Skrze voňavý chlad večera, 
kolébán v tvých pažích, 
ponořený v tvém pohledu 
se rozpouštím v tvé lásce.
 

Báseň Ramprasada Sena

 
 
 
 
Like DŽEJ KÁLI MÁ – Transformující síla Božské Matky on Facebook
Copyright © 2018 Kaleshwar e.V.