Copy
Sri Kaleshwar Europa

M A H Á S A M Á D H I

M E D I T A C E  S  M A N T R O U

15. března 2019
 

„Mnoho světců vykonalo v dávných časech neuvěřitelně tvrdou práci.
Přijali kosmickou energii.

Stali se hvězdami.

Jejich poselství vibrují na světě ještě dnes. Přijímají je miliony a miliony lidí.
Jejich duše jsou šťastné.

Všichni kdo jejich učení následují a praktikují, budou stejně tak šťastní.”

Šrí Káléšvara

 

Šrí Káléšvara sám je přesně taková hvězda. 

Výročí jeho mahásamádhi slavíme 15. 3. 2019 již po sedmé. Den mahásamádhi božské duše je obzvláště příznivým okamžikem k ponoření se do nekonečného vědomí, ze kterého tato duše vychází

V pátek 15. 3. 2019 se Šrí Káléšvarovi studenti po celém světě spojí s vědomím jeho duše - s vděčností za jeho přítomnost, s prosbou o požehnání pro vlastní duchovní růst a také pro pozvednutí kolektivního vědomí.

Prostřednictvím této on-line meditace máte možnost se k této energii připojit. Budeme meditovat s jedním z „pin kódů”, které Šrí Káléšvara zanechal a které umožňují spojit se s vědomím jeho duše.

Účast je bezplatná.
 

Informace a registrace ZDE 

 

Káléšvarovo vástu
Stavitelství a život v souladu s elementy
Základní kurz s Olgou
30./31. března 2019, Brno

Vástu je jedním z nejcennějších pokladů starověké Indie. Slovo „vástu“ znamená „bydlet, žít“. Vástu se postupem času rozvinulo ve vědu zabývající se uspořádáním životního a pracovního prostoru v souladu se zákony přírody a s respektem k vnitřní struktuře základních sil stvoření. Jeho cílem je vytvořit harmonii mezi člověkem a kosmem. Nabízí nám základ pro naplněný a úspěšný život - na materiální i duchovní úrovni.

Šrí Káléšvara, jeden z předních vástu expertů naší doby, toto rozsáhlé vědění upravil, otestoval a vyučoval, tak aby odpovídalo požadavkům moderního života. Tyto znalosti předal svým studentům. Trénoval je v teorii i praxi, aby byli schopni vástu používat a předávat ho druhým - tzn. pomáhat vytvářet životní prostory, které svým obyvatelům poskytují skutečnou rovnováhu a harmonii, na hluboké duševní úrovni je léčí a podporují je ve všech oblastech života.

Základní kurz vástu je cenný pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, jak svůj domov uspořádat tak, aby jim byl oporou ve všech oblastech života. Během kurzu se seznámíte se třemi jednoduchými klíči k základním principům Káléšvarova vástu. Díky nim budete v poměrně krátkém čase schopni rozpoznat, jakou roli hraje vástu ve vašem životě.

Informace a přihlášení ZDE

  

„Když jsou váš pozemek, jeho hraniční zdi, dům a jeho interiéry vybudovány podle perfektního vástu, přinese vám to silný mír, prosperitu, sílu a štěstí. To jsou nejdůležitější věci v životě člověka. 

80 % vašich problémů lze vyřešit pomocí vástu. Váš život bude šťastný a požehnaný."

Šrí Káléšvara

 
Like 15. 3. 2019: 7. výročí Šrí Káléšvarova mahásamádhi | Káléšvarovo vástu: Základní kurz on Facebook
Copyright © 2019 Kaleshwar e.V.