Copy
Sri Kaleshwar Europa

N A V A R Á T R I   2 0 1 8

 

D Ž E J   K Á L I   M Á

 

T R A N S F O R M U J Í C Í   S Í L A

B O Ž S K É    M A T K Y

 

 

21denní sádhana, energetické transmise a satsangy

On-line kurz od 29. 9. do 19. 10. 2018
 

„Ach Káli, drama mého života 
bylo načrtnuto a inscenováno 
v planoucím ohni prozřetelnosti.

Teď prosím přiveď své malé dítě domů. 
Skrze voňavý chlad večera, 
kolébán v tvých pažích, 
ponořený v tvém pohledu 
se rozpouštím v tvé lásce."
 

Báseň Ramprasada Sena
 

 

D Ž E J   K Á L I   M Á

Návrat domů, ke zdroji lásky,
vědomostí a moudrosti

Šrí Káléšvara hovořil o Mahá Káli jako o „nejlaskavější formě Matky”. Během svého života předával prastaré znalosti a informace o tom, jak si s ní vybudovat osobní vztah a jak zacházet s její energií. Ona je ta, která z čisté lásky ničí vše, co není pravdivé. Zážitek její přítomnosti vás dovede do pravdy vaší duše. Mahá Káli vám dá schopnost držet své srdce neustále otevřené a být světlem pro svět.

Buďte při tom, když bude Tatyanna - zkušená učitelka prastarých znalostí - sdílet své zkušenosti a vědění. Pod jejím vedením prošly vysoce energetickými procesy úspěšně stovky praktikujících. Tatyanna vás bude tímto procesem provázet prostřednictvím dálkových transmisí a satsangů, jejichž obsah s vámi bude v českém jazyce sdílet český tým tohoto kurzu vedený Hanou.

Informace a přihlášení ZDE


 

„Matka přichází jako mocná Mahá Káli, Kanaka Durga nebo Sarasvati nebo jako
Lakšmi či Durga. Nezáleží na tom, v jaké formě se vám manifestuje.
Doposud na planetě vytvářela neuvěřitelné duše - maharšie, saptaršie
a skrze ně předávala úžasné informace."

Šrí Káléšvara

 


Vidžájadasami
100. výročí Širdi Sáí Bábova mahásamádhi

Energetickým vrcholem kurzu je Vidžájadasami 19. října 2018. V tento den posté oslavíme výročí Širdi Sáí Bábova mahásamádhi a jeho splynutí s univerzální Šakti.

Informace a přihlášení ZDE
 

 

21denní - intenzivní on-line kurz od 29. 9. - 19. 10. 2018

Témata satsangů

Spojení s Božskou Matkou má každý z nás. Jak ji však můžeme poznat a vnímat? A jak dosáhnout toho, aby ona vnímala nás a díky tomu skrze nás proudila její síla? Během programu budou objasněny následující aspekty:

 • Posvátné vědomosti přichází od Božské Matky
 • Kdo je Božská Matka?
 • Daršan Božské Matky – proč si k ní vytvářet spojení?
 • Zacházení se siddhis – nadpřirozenými schopnostmi, kterými může Božská Matka požehnat
 • Bhajraví máty – síla ženy
 • Síla ženského srdce – jak může žena požehnat muži

Tatyanna nám představí ucelený obraz cesty k Božské Matce a na základě svých vlastních zkušeností s daršanem Božské Matky bude sdílet vědění, které vás podpoří ve vašem individuálním procesu.

Informace a přihlášení ZDE

 

„Božskou Matku můžete najít až tehdy, když se ve vás probudí důvěra v to,
že každý Matčin čin je jen pro dobro jejího dítěte."

Šrí Ánandamaji Má

 

 

Co vám tato sádhana přinese do života?

 • Tato sádhana vytvoří ve vaší duši silnou odolnost
 • Prohloubíte své povědomí o božském ženství.
 • Rozvinete schopnost zacházet s transformující energií Mahá Káli.
 • Učiníte přímé zkušenosti s energií Božské Matky.
 • Naučíte se soustředit svou pozornost na to, co vaše duše skutečně chce.
 • Vaše kapacita milovat a pomáhat výrazně zesílí.

Budování energie ve skupině: Skrze naši každodenní meditační praxi vytvoříme mimořádně silnou skupinovou energii, která podpoří a bohatě obdaruje každého jednotlivého účastníka.

 

„Božská Matko, v řeči mé duše toužím po tobě. Jsi podstatou všech věcí.
Budu tě poznávat v každém nervu svého srdce, v každé letmé myšlence.
Probuď mé srdce!"

Modlitba Paramahamsy Jógánandy

 
 

Výňatek ze satsangu s Tatyannou v květnu 2018 v Brně.

Video ke shlédnutí a přihlášení ZDE
Pro vás na blogu „Sádhana a inspirace”
Ochrana Božské Matky

... A tak se stalo. Milost Dévi byla nad celým královstvím a Sudaršanova vláda byla požehnaná jako to Rámarádžjova. Lidé věděli jakým způsobem Bohyně transformovala život jejich prince a jak sama přišla, aby zachránila život svého oddaného. V celé Kosale nebyl jediný dům, kde by chyběl obraz Dévi, ani město nebo vesnice bez chrámu Bhagavati, ani muž, žena nebo dítě, kteří by ji neuctívali. Byl to čas dharmy a temnota byla vyhnána ze země. Kosala prosperovala, tak jako v době zlaté vlády Dilipy, Raghua a Šrí Rámy....

Tento příběh pojednává o Sudaršanovi, princi z Ajodhji. Jako dítě byl vyhnán z království svého otce a vyrostl v lesním ášramu. Tam získal iniciaci do mantry, která jej postupně dovedla do vztahu s Dévi. Když vyrostl, začal mu král, který neprávem obsadil jeho trůn, usilovat o život. A na tomto místě naše čtení začíná…

K poslechu ZDE

 

Dévi Bhagavatam

Příběh o Sudaršanovi pochází z 'Dévi Bhagavatam’. Na blogu si můžete stáhnout jeho písemnou verzi v českém jazyce.

Šrí Káléšvara svým studentům v Penukondě doporučoval číst základní svatá písma indické duchovnosti - tzv. Purány. Mezi ně patří i Dévi Bhagavatam - neboli stará kniha Bohyně - jedno z nejdůležitějších písem o Božství v ženské podobě. Pro Šakty, kteří uctívají všechny formy božského ženství - ať už je to Káli, Durga, Sarasvati, Lakšmi, Parvati, Sati, Síta nebo Radha - je to nejposvátnější kniha a velký poklad.

Předlohou pro překlad je „The Devi Bhagavatam Retold“ od Raméše Menona.

Volně ke stažení ZDE 


Meditace a abhišék pro mír

Šrí Káléšvarovo centrum Brno

Neděle 23. září 2018 

V neděli 23. září se opět sejdeme ke společné meditaci pro mír přímo ve Šrí Káléšvarově centru Brno.

Nacházíme se v čase plném konfliktů a napětí a každá pozitivní vibrace vytvoří rozdíl. Přidejte se k nám a společně vyšleme do světa mocný impuls pro mír a léčivou energii do krizových oblastí tohoto světa. Zároveň tím učiníme zkušenost s energií a účinností nástrojů, které nám Šrí Káléšvara předával i se sílou skupinové meditace. 
 

od 18:30 úvod, sdílení a silný abhišék Šivalingamu

od 20:00 do 21:00 společná meditace pro mír a árati

Květiny, svíčky, vonné tyčinky či dobrovolné příspěvky vítány.

K meditacím se můžete každou neděli připojit i ze svých domovů. Níže naleznete doporučení pro společnou sáí šakti sádhanu a nahrávky telesatsangů z 9. května a 6. června pro inspiraci.

Doporučení pro meditaci | ZDE

  

 

 
 
 
„Božská Matka je matkou všech duší ve vesmíru.
Nenáleží žádnému náboženství.
Mým nejhlubším přáním, je přivést všechny k Matce.”

Šrí Káléšvara

 
 
 
 
Like Nový on-line kurz & Abhišék a meditace pro mír on Facebook
Copyright © 2018 Kaleshwar e.V.