Copy
Sri Kaleshwar Europa

„Vztah mezi mistrem a studentem je úžasný svazek.
 Nikdo ho nemůže rozdělit.
Na fyzické úrovni s vámi nebudu navždy, až do vašeho posledního dechu.
Vy se mnou nebudete až do mého posledního dechu.
 
Všichni se jeden od druhého vzdalujeme.
 Musím svou povinnost plnit na úrovni duše - starat se o duše.
Pak bude spojení existovat neustále.
To je důležité. To je nesmrtelné.”

 
Šrí Káléšvara

 


Oslava božského života!
5. výročí Šrí Káléšvarova mahásamádhi
Pozvání na slavnost 18./19. března 2017
  

Ve středu 15. března nastane již páté výročí mahásamádhi našeho mistra, přítele a bratra Šrí Káléšvary.
 
Podle lunárního kalendáře bude letos tato událost oslavována v Penukondě (v Indii) speciálními púdžami 20. března 2017. I my bychom tuto příležitost rádi využili k oslavě člověka, jehož život a nekonečná láska mnoho z nás hluboce oslovily a oslovují. Na Bhadžan-méle 2016 se zrodila myšlenka, sejít se v tomto roce znovu jako jedna velká rodina a vyjádřit tím svou vděčnost za všechno, čím Svámi každého jednoho z nás tak bohatě obdaroval!
 
Svámiho láska a přítomnost otvírá srdce a transformuje. Energie jeho duše je stále s námi. Setkání s ním - bez ohledu na formu - dokáže zcela změnit život. Duchovní praxe s učením, které předal, a zpěv bhadžanů v jeho speciálním stylu umožňují každému z nás žít Božstvím inspirovaný život.
 
Sejděme se tedy 18. a 19. března ke společné oslavě, vzpomínání a zpěvu - tak, jak to měl náš Svámi rád!
 
Slavnost bude financována na bázi darů.         
Vaše rychlé přihlášení nám velmi pomůže s její přípravou.
 
Informace a přihlášení ZDE
 

Těšíme se brzy na viděnou! 


Ochrana pro duši
Sudaršana hóma

„Skutečně nejsilnější ohňovou púdžou je Sudaršana hóma.” - Šrí Káléšvara
 
Speciální sudaršana hóma (ohňová púdža) je vhodným požehnáním pro každého, neboť ochranné kruhy jsou základem pro šťastný a pokojný život!

A obzvláště v dnešních dnech, kdy se ve světě odehrává mnoho konfliktů a kdy na povrch vystupují skryté strachy a bloky, je péče o naše vlastní ochranné kruhy velice důležitá - i proto, abychom byli skutečně silní a stabilní a mohli zde tak být i pro druhé.
 
Skrze tuto ohňovou púdžu zároveň do Stvoření vyšleme své modlitby za mír na světě. Tento typ púdži pro sebe několikrát do roka využíval i Šrí Káléšvara, aby svou dharmu chránil před iluzemi.
 
Sudaršana hóma je jedním z nejsilnějších energetických „nástrojů”, které Šrí Káléšvara svým studentům předal. V únoru se k jejímu provedení opět sejde skupina zkušených púdžariú (v německém Einhausenu). Púdži se můžete zúčastnit přímo na místě a nebo její sílu a ochranu přijmout prostřednictvím silné dálkové energetické transmise.

Informace a přihlášení ZDE 

 „Sudaršana jagjam znamená, že se můžete nabít neuvěřitelně silnou, vysoce pozitivní energií. Nikdo ve vesmíru pak na vás nemůže hodit negativní energii. Není možné, aby se k vám přiblížila negativní energie. Dělávám ji i sám pro sebe.”

Šrí Káléšvara

 
Like 5. výročí Šrí Káléšvarova mahásamádhi | Sudaršana hóma on Facebook
Copyright © 2017 Kaleshwar e.V.