Copy
Sri Kaleshwar Europa

S O U L   U N I V E R S I T Y 

P O S V Á T N É    L Ů N O

 

„Lůno je tím nejkrásnějším chrámem na planetě. Nejposvátnějším místem
ve vašem těle, místem nejvyšší energie a jasnosti ve vašem těle.
Jde o to učinit jej opět svatým."

Šrí Káléšvara

 

Intenzivní 9měsíční kurz

s Hanou, Brno

18./19.01.2020

 

Když získáte vědomý přístup k (tvořivé) energii, která je v čakře lůna ukryta, když ji pročistíte a posílíte, můžete se stát vědomým tvůrcem svého života a vytvářet štěstí v sobě i v druhých. Silná a pročištěná čakra lůna je pramenem životní radosti, síly a kreativity.

V první části intenzivního 9měsíčního kurzu se silněji zaměříme na uzdravení minulých i současných emočních zranění. Proces posvátné čakry lůna silným způsobem omývá energetickou zátěž, která za nimi stojí, a která znemožňuje jejich hluboké uzdravení i skutečné smíření. V rámci procesu čakry lůna získáte silné nástroje pro uzdravení srdce a pro posílení vaší čakry lůna - tak abyste se mohli vědomě spojit sami se sebou a vytvářet ve svém životě trvalé, zdravé, šťastné a harmonické mezilidské vztahy.

 

Informace a registrace ZDE

 

 

 

K A L É Š V A R O V O   V Á S T U

Stavitelství a život v souladu s elementy

Vástu je jedním z nejcennějších pokladů starověké Indie. Slovo „vástu“ znamená „bydlet, žít“. Vástu se postupem času rozvinulo ve vědu zabývající se uspořádáním životního a pracovního prostoru v souladu se zákony přírody a s respektem k vnitřní struktuře základních sil stvoření. Jeho cílem je vytvořit harmonii mezi člověkem a kosmem. Nabízí nám základ pro naplněný a úspěšný život - na materiální i duchovní úrovni.

 

  

Základní kurz s Olgou

1./2. února 2020

Základní kurz vástu je cenný pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, jak svůj domov uspořádat tak, aby jim byl oporou ve všech oblastech života. Během kurzu se seznámíte se třemi jednoduchými klíči k základním principům Káléšvarova vástu. Díky nim budete v poměrně krátkém čase schopni rozpoznat, jakou roli hraje vástu ve vašem životě.

Témata v rámci semináře:

  • Pochopení základních principů Káléšvarova vástu
  • Důležitost podporujícího životního prostoru
  • Používání základních znalostí na názorných případových studiích

 

Informace a registrace ZDE

 


Studijní skupina s Hanou

25. ledna 2020 od 10:00, Brno

V rámci studijní skupiny společně prohlubujeme své znalosti jednotlivých témat z vástu. Učíme především metodou „hands on” - tzn. že lekce probíhají přímo v terénu, kde skupina provádí samostatnou analýzu konkrétní situace. Tímto způsobem získáváme nejlepší možné pochopení principů vástu.  

Během roku se střídají setkání moderovaná Hanou a setkání s Tobiasem (senior vástu učitelem a poradcem). Během studijních skupin s Hanou se zaměřujeme na samostatnou práci, splnění „domácích úkolů” z předchozích lekcí a na zopakování a upevnění základních znalostí a dovedností. Na setkáních s Tobiasem pak hledáme odpovědi na otázky vzešlé z naší společné práce i z každodenní životní praxe.

Důležité: Pro plnohodnotné zapojení do skupiny je třeba účast na obou typech setkání. Podmínkou je aktivní znalost tří klíčů vástu a jeho základních prvků.


Přihlášení a bližší informace na info@kaleshwar.cz

 

Individuální vástu konzultace s Tobiasem

Všem, kteří se pouští do nových stavební projektů, hledají pro sebe domov s podporujícím vástu nebo by rádi poznali vástu svého současného bydlení, jsou k dispozici profesionální vástu konzultace s Tobiasem Gonschorkem - jedním z mála vástu konzultantů, který získal oprávnění přímo od Šrí Káléšvary. 
 

Podrobné informace o individuálním vástu poradenství naleznete ZDE
 

 

 


 

„Poznejte pravdu, která je věčná."

Šrí Káléšvara

 

Like Soul University: Posvátné lůno & Káléšvarovo vástu on Facebook
Copyright © 2020 Kaleshwar e.V.