Copy
Sri Kaleshwar Europa

M O D L I T B Y
 

P R O   A U S T R Á L I I

 

„Můžete poskytnout lidem ochranu. 

Obzvláště během katastrof.”

Šrí Káléšvara


 

Požáry v Austrálii

Kvůli požárům v Austrálii netrpí jen lidé. O život mohlo přijít už téměř na 500 milionů zvířat! Svět nyní obíhají fotografie prchající zvěře a vyčerpaných koal.

Už nyní se jedná o nejhorší požáry od doby, kdy začaly být v Austrálii o požárech buše vedeny záznamy - a to i přesto, že ještě nedosáhly svého vrcholu. V Novém Jižním Walesu a Victorii řádilo v pátek téměř 200 ohňů a po celé zemi více než 300.

Tisíce lidí jsou na útěku a ekosystém trpí. Australští ochránci přírody mluví o katastrofálním dopadu takto vytrvalých požárů na klokany, koaly a další druhy živočichů.

Oheň za sebou zanechává dystopický svět. Vědci z univerzity v Sydney spočítali možné následky pro stát Nový Jižní Wales, kde byla zničena plocha větší než Belgie. Kvůli tomu může uhynout 480 milionů savců, plazů a ptáků. Podle údajů univerzity jde přitom stále ještě o umírněný odhad.

Kouř z požárů se dostává přes Tasmanovo moře až na Nový Zéland, v důsledku čehož se tamní ledovce zbarvují karamelově hnědou barvou. To pak může způsobit silnější tání, protože hnědé ledovce budou odrážet méně světla.

Zdroj: Süddeutsche Zeitung

 

 

Co můžete udělat?

Spojme svou energii a společně meditujme pro všechny, kteří jsou požáry v Austrálii zasaženi - pro lidi i zvířata. 

Svámi nám často opakoval, abychom své energetické kanály používali pro pomoc druhým. Vždy když ve světě došlo k nějaké velké přírodní katastrofě, svolával nás v jednu silnou meditační skupinu. 

Níže najdete doporučení pro sádhanu pro přitažení vysoké Šivovy energie - pro uklidnění a uzdravení situace ve světě.


 

Abhišék a meditace pro uklidnění Matky přírody a pro léčení

Doporučení společný meditační čas:

Každý den ve 21:00 

 • Abhišék (Šiva lingamu nebo Bábovy sochy) s mantrou nebe nebo Óm Namašivája. 
  • Připravte si nádobu s čistou vodou a malý ručník.
  • Postavte nebo položte svůj Šivalingam/Bábovu sochu do misky. Můžete to udělat například následovně: Do misky vložte menší misku - dnem vzhůru - a Šivalingam/Bábovu sochu položte na ni. Bude tak trochu vyvýšený/á a nebude okamžitě ponořený/á ve vodě.
  • Vnitřně se ztište a zazpívejte úvodní mantry (každou 3x)
  • Stanovte si následující sankalpam (záměr): „Ať se energie uklidní a ať požáry zasažení lidé a zvířata obdrží díky mé meditační energii léčení”. Sankalpam můžete formulovat i svými vlastními slovy.
  • Začněte nahlas nebo v duchu odříkávat mantru nebe a několik minut pomalu polévejte Šivalingam vodou. Neznáte-li mantru nebe, odříkávejte „Óm Namašivája”. Dělejte to klidně a soustředěně, jako meditativní proces. Pozorujte, jak voda stéká přes lingam.
  • Po několika minutách polévání ukončete.
    
 • Následná tichá meditace (s mantrou nebe, Óm Namašivája nebo Mahéšvarí mantrou)
  • Nyní se posaďte k meditaci a zaměřte se na to, abyste láskyplnou a léčivou Šivovu energii, kterou jste během abhišéku vytvořili, poslali těm, kteří ji potřebují.
  • Minimálně 15 minut (nebo i déle) v duchu meditujte s Mahéšvarí mantrou - pokud jste byli do této silné mantry iniciováni a máte ji nabitou. Pokud ne, použijte mantru nebe nebo mantru Óm Namašivája.
    
 • Závěr meditace
  • Meditaci zakončete závěrečnou mantrou Lóka samastha… a opětovně vědomě pošlete vytvořené vibrace všem trpícím.
  • Nyní lingam/Bábovu sochu osušte. Uložte ho/ji na nějaké speciální, chráněné místo. Například na svůj oltář. Nepokládejte ho/ji na holou zem nebo podlahu. Šivalingam/Bábova socha je silový předmět a tímto způsobem by skrze element země docházelo k vybíjení energie.
  • Vodu z abhišéku vylejte.


 

 

 

„Můžeme naplnit vesmír láskou.”

Šrí Káléšvara
 

Like Modlitby pro Austrálii on Facebook
Copyright © 2020 Kaleshwar e.V.