Copy

Wikimedia novinky | květen - červenec 2018

Co se stalo?

 • V květnu se Wikidata tým sešel se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Řešili možnosti spolupráce a výměnu dat. V červnu pak proběhlo setkání s redakcí serveru Prazdnedomy.cz, kde se rovněž domlouvá spolupráce. S Lindou Jansovou z Národní knihovny probírali průběh jejího projektu na vytvoření propojených dat z hesel v databázi TDKIV.
 • Druhý květnový víkend proběhl úspěšný editaton na brněnském výstavišti. Na wikivýstavištpod organizací Baziho participovalo 12 wikipedistů. 
 • Skupina absolventů seniorských kurzů se třetí květnový víkend zúčastnila prvního seniorského Wikiměsta v Broumově.
 • 2. června jsme uspořádali setkání pro lektory kurzů Senioři píší Wikipedii, kde jsme vyhodnotili uplynulý půlrok a dále pracovali na rozvoji programu. Zároveň se podařilo prezentovat projekt na setkání DigiKoalice a Fresh Senior Festivalu, kde nám pomáhali i absolventi našich kurzů.
 • 7. června jsme poprvé uspořádali Workshop psaní Wikipedie, který byl určen pro všechny, kteří si chtěli procvičit své editační dovednosti prostřednictvím zpracování článku na Wikipedii pod vedením lektorů Wikimedia ČR.
 • 19. června proběhl workshop pro učitele ZŠ na téma využití Wikipedie ve výuce.
 • 25. června jsme se zúčastnili akce Otevřená data a otevřené vzdělávací zdroje, kterou pořádala Aliance pro otevřené vzdělávání. Cílem byla prezentace a diskuze návrhů opatření a doporučení pro efektivnější implementaci otevřených vzdělávacích zdrojů (Open Education Resources = OER), která vzešla od pracovní skupiny Aliance otevřeného vzdělávání. Obě prezentované studie jsou k dispozici na http://digistrategie.cz/, na stejném místě bude v polovině července videozáznam, report naleznete ZDE.
 • 28.6. jsme na schůzi platformy Otevřených měst prezentovali iniciativu GLAM.
 • 30. června skončil náš projekt Vědecké fotografie z českých univerzit na Wikipedii podpořený Nadací Avast. Wikipedista-rezident Jan Majer téměř rok oslovoval vědecké pracovníky PřF UK s žádostí, aby fotografie, které pořizují během svého výzkumu, sdíleli na Wikipedii. Jejich zájem byl spíše nízký.
 • Proběhla setkání brněnského, havířovského, plzeňského a pražského Wikiklubu.
 • 16. - 20. července proběhl v Praze příměstský tábor Wikicamp, první akce vzdělávací akce určená dětem
Co se děje či chystá?
Člen Otevřených měst Ladislav Nešněra (ladislav.nesnera@otevrenamesta.cz) se na nás obrátil s nápadem pomoci veřejné správě (konkr. městům) sdílet dobrou praxi pomocí wikiprojektů (zřejmě Wikiverzity či Wikiknih). Nápadu fandíme a zůstáváme v kontaktu. O specificích se debatuje Pod lípou tak následně v této diskuzi.​
V květnu byla pobočka vybrána jako pořadatel Wikimedia Hackathonu 2019 - pro pořádání jsme získali záštitu a zároveň místo v Národní technické knihovně v termínu 17. - 19. května, na podzim budeme obsazovat pozici koordinátora pro Hackathon
Oslovil nás pražský Goethe-Institut s žádostí o spolupořádání edit-a-thonu “Erbstuecke”. Konat se má na podzim a jeho cílem je psaní článků o tématech, která spojují alespoň 3 evropské země. Zapojíme se, pokud najdeme dobrovolníka, který by pomohl s trochou organizace. Více informací Pod Lípou. Hlaste se na jakub.holzer@wikimedia.cz
Chceme přilákat nové fotografy/editory, a proto vytváříme nový projekt Fotíme Česko, který se snaží o zjednodušení původního Mediagrantu. Na rodící se manuál s pravidly (včetně manuálu na Tracker) se už můžete podívat a komentovat jej. O prázdninách budeme FČ testovat a po té propagovat i mimo Wikipedii.
Od března působí v Zoo Praha wikipedista-rezident Lukáš Nekolný. Jeho aktivitu můžete sledovat na Nástěnce. Přímo v Zoo bychom letos chtěli uspořádat edit-a-thon.​
Připravujeme novou vizuální identitu pobočky a jejích programů, ruku v ruce s novými webovými stránkami pobočky, po dotazníku nyní vybíráme technické řešení, které budeme poté realizovat.
 

Info ze světa Wikiprojektů

 • V červnu Affiliate Commission schválila vznik user group Wikimedia & Education. Cílem této skupiny je usnadňovat a podporovat práci v oblasti vzdělávání v rámci Wikimedia komunity.

 • Na českou Wikipedii jsme přidali nástroj, který automaticky přepisuje informace z Nástěnky do Wikipedie. Nástroj automaticky pomocí šablony označuje studenty zapsané v kurzech na Nástěnce, stejně tak označuje články, na kterých studenti pracují. Bohužel, pokud účastníka kurzu vložíme ručně nebo zvolíme-li režim kurzu editaton, není funkční – student se  musí do kurzu přihlásit sám.

 • V rámci programu Studenti píší Wikipedii jsme dali dohromady návod Jak pracovat se studenty na en.wiki, která je pro nové editory založena na systému draftů.

 • Pracujeme  na tištěné příručce pro začínající wikipedisty. Uvítáme pomoc s jejím sestavováním. Ozvěte se na jakub.holzer@wikimedia.cz.

 • Pokračuje proces tvorby strategie Wikimedia Foundation pro roky 2018 - 30, která určí směr dalšího vývoje nadace a jejích složek - Wikimedia Movement Strategy - v tomto období se naplňuje devět pracovních skupin zástupci napříč hnutím.

 • Proběhla Wikimania 2018 v Kapském městě - k částem programu je možné připojit se online

 • Zejména evropské pobočky, ale i Wikimedia Foundation upozorňovaly na novelu EU směrnice o copyrightu, která by zásadním způsobem omezila svobodu používání zdrojů na internetu. V červencovém jednání Evropského parlamentu v současné podobě neprošla, další projednávání je naplánováno na září.

Co plánujeme?


6. září - kurz Základy Wikipedie pro knihovníky (detaily vč. přihlašování)

7. - 8. září - Wikiměsto 2018 bude! Hanka Kašpaříková ho organizuje v Kopřivnici. Hlaste se a diskutujte zde. (Souběžně s přípravami se pokusíme vytvořit i manuál na pořádání dalších wikiměst.)

14. – 16. září - Wikipedista Packa plánuje Letní fotoworkshop v okolí Žďáru nad Sázavou na Vysočině.

20. 9. - Workshop psaní Wikipedie (detaily vč. přihlašování) určen pro knihovníky

4. 10. - Jak učit seniory psát Wikipedii (detaily vč. přihlašování) kurz pro knihovníky

19. 10. 2018 - Czeva organizuje editathon v Českých Budějovicích ( v Jihočeské vědecké knihovně). Budou se psát hesla související s městem a knihovnou.
 

Foto ze seniorského Wikiměsta: By Gampe [CC BY-SA 4.0  (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons
Foto týmu: autor Klára Joklová
Wikimedia Česká republika Slovenská 21 Praha 2 12000 Czech Republic
Nevyhovuje vám tento e-mail? Můžete si změnit nastavení nebo zrušit odběr.
Email Marketing Powered by Mailchimp