Copy

Vi förbereder oss inför höstens konstbildning

Rekommendationer kring Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten kom i början av april ut med nya rekommendationer som berör alla ideella föreningar. De skriver i sina rekommendationer bland annat att:
 
Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.
 
Läs alla rekommendationer på deras hemsida om nya allmänna råd.
 


Nya datum för våra mingelträffar med Sensus

Vårens träffar har vi blivit tvungna att flytta p.g.a Corona till nya datum under hösten.

Välkomna till mingelträffar med Sveriges Konstföreningar och Sensus studieförbund!

Vi träffas för att under lättsamma former lära känna varandra och delta i några av de valbara föreläsningarna. Mingelträffarna kommer att innehålla två pass där du som deltagare väljer någon av de två parallella föreläsningarna varje gång. Riksförbundet Sveriges Konstföreningar presenterar sin verksamhet och svarar på frågor, Sensus håller i ett pass om konsten som folkbildning, ett pass handlar om föreningsutveckling och konflikthantering och varje mingel har även en lokal föreläsare. Vill din konstförening dela med sig av något gott exempel i sin verksamhet så har du möjlighet att göra det under ca fem minuter. Meddela oss i så fall i samband med din anmälan, så får ni en tid i programmet.

Fika med smörgås serveras.
Tid: 17.00 – 20.00 (alla orterna)
Var: I Sensus lokaler på respektive ort

  • Norrköping 6 oktober
  • Kalmar 8 oktober
  • Växjö 13 oktober
  • Linköping 15 oktober
  • Jönköping 20 oktober

Anmälan görs till:
Kalmar: Tessan.nordeman@sensus.se
Linköping: Maija.lofgren@sensus.se
Jönköping: Lisbeth.Lindholm.Vahtras@sensus.se
Växjö: Charlotte.stromberg.eliasson@sensus.se
Norrköping: Maija.lofgren@sensus.se

Program:
17 – 18: Mingel med smörgås. Presentation av Sensus och Sveriges Konstföreningars nationella deltagare. Eventuella presentationer från konstföreningarna och lokala projekt/verksamheter.
18 – 18.30: Pass 1: Presentation av Sveriges konstföreningar + frågestund. Pass 2. Konsten som folkbildning
Paus
18.45 – 19.15: Pass 1: Styrelseutveckling/konflikthantering. Pass 2: Lokal extern föreläsare
19.15 – 20.00 Fortsatt mingel och avslut.

Varmt välkomna önskar Sveriges Konstföreningar i samarbete med Sensus studieförbund
 
Anmäl ert intresse för våra nya projekt

Vi förbereder oss på en produktiv tid efter dessa tuffa tider och vill därför redan nu undersöka bland våra medlemmar om det finns intresse av att vara med i följande två projekt. Observera att det bara är skisser på projekt som ännu inte har påbörjats och heller inte har någon klar finansiering. Eftersom vi alltid försöker arbeta utifrån våra medlemmars behov och önskemål så vill vi innan vi sätter igång med projekten undersöka bland er hur det ser ut med ert intresse för detta.

Läs igenom de två projektskisserna nedan och meddela senast 4 maj 2020 till verksamhetsutvecklare Caroline Lund på caroline@sverigeskonstforeningar.nu vilka projekt ni eventuellt skulle vilja ta del av hösten 2020 eller år 2021. Har ni frågor går det bra att ringa 040-362666 eller skicka mejl.
 
Videokonst för barn
Projektet Videokonst för barn består av ett videokonstprogram med tre korta filmer av konstnärerna Ingela Ihrman, Knutte Wester och Larissa Sansour som konstföreningen kan låna utan kostnad. Till programmet hör ett pedagogiskt material för samtal om konst. Materialet är i första hand tänkt att användas tillsammans med grupper av barn i åldrarna ca 4-10 år. Det innehåller frågor kopplade till var och ens upplevelse, tolkning eller förståelse av konstfilmerna. Med utgång i det pedagogiska materialet kan konstföreningen även bjuda in till generationsöverskridande samtal i grupper med deltagare i olika åldrar.

Bild: Pexels.com, Harrison Haines

Målet med projektet är att ge verktyg och nycklar för att kunna uppleva och prata om konstverken och dess innehåll. Syftet är att ge barn mer tillgång till konst och  konstföreningen verktyg för att kunna arbeta med barn och med samtalet som metod.
Videokonstprogrammet är framtaget av kurator Kalle Brolin. Vår förhoppning är att genom externa medel kunna finansiera samtal med Kalle Brolin och pedagog/filosof Adam Wallenberg ute hos våra konstföreningar kopplat till projektet. Sensus studieförbund är en samarbetspartner i projektet och kan i vissa fall bistå med teknik. Ange gärna i intresseanmälan om ni har behov av teknisk hjälp.
 
Konstsamtal med Intragalactic Arts Collective
IntraGalactic arts collective som är ett självorganiserat initiativ inom bildkonstområdet vill genomföra ett projekt där de besöker konstföreningar och samtalar tillsammans om konst. De berättar om sina tidigare arbetssätt och tar med sig verktyg för att närma sig och öppna upp dialoger.

Syftet med projektet är att ge konstföreningen ingångar och inspiration kring samtalet om konst och dess betydelse i olika rum och kontexter. Genom projektet vill vi initiera konstsamtal som kan leda till en utvidgad konstsyn och konstförståelse. 
Projektet riktar sig till alla konstföreningar och genomförs i samverkan med IntraGalactic arts collective och Sensus, vilka tar fram ett studiematerial att arbeta vidare med efter projektets avslut.
 

Möjligheter att söka extra pengar

Kultursektorn och idrottsrörelsen får en miljard kronor i extra stöd av regeringen på grund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna till följd av det nya coronavirusets spridning.

Kulturrådet har ännu inte publicerat någon information om hur man kan söka pengarna, men det kommer inom kort på deras hemsida.

Kulturrådets hemsida hittar du mer information om hur projektmedel, ansökningar och bidrag påverkas av coronaviruset. Här kommer du också att hitta information om hur du kan söka medel ur det extra stödpaketet.

Bild: www.pexels.com


Postkodstiftelsens akuta corona-respons

Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser som är registrerade i Sverige har möjlighet att ansöka om stöd inom ramen för Postkodstiftelsens akuta corona-respons. Läs mer här.
 
Konferensen: Hur skapar vi ett civilsamhälle som står kvar när politiken svajar?
 

Vi planerar att genomföra vår konferens den 25 augusti på Malmö Live. Syftet med konferensen är att undersöka, men också belysa det värde, den roll och den status konsten har i vårt samhälle. En fråga som är ännu mer aktuell efter coronavirusets inverkan på kulturlivet. Medverkar gör bland annat Stina Oscarson och Jonna Bornemark.

Håll dig uppdaterad om anmälan och program genom att göra en intresseanmälan till konferensen och lämna din e-post i vårt Google-formulär.

 Något att läsa medan du väntar


Medan kultursverige stänger ner för att minska spridningen av coronoviruset så kan du botanisera i vår blogg Virveln och ta del av intervjuer, artiklar och tips om filmer, konst, konstbildning och konstföreningar. Läs mer på vår blogg Virveln.


 

Håll kontakten med oss och era medlemmar

Glöm inte att hålla kontakten och informera era medlemmar om vad som händer i föreningen genom nyhetsbrev och sociala medier.

Du kan alltid kontakta oss på förbundskansliet genom att ringa, maila eller följa oss i sociala medier.

Vi finns på YouTube, Instagram , Twitter och Facebook.

Följ oss för information och inspiration :)

Bild: www.pexels.com
 


 

 
Copyright © 2020 Sveriges Konstföreningar, All rights reserved.


För information om Sveriges Konstföreningars behandling av dina personuppgifter enligt GDPR se vår hemsida
 https://www.sverigeskonstforeningar.nu/om-oss/gdpr-var-hantering-av-dina-personuppgifter/

 
avsluta din prenumeration    uppdatera dina prenumerationsuppgifter 
Email Marketing Powered by Mailchimp