Copy

Inbjudan till konstnärssamtal

med Anna Bokström

Konstnärssamtal med Anna Bokström

I dessa corona-tider då det är svårt att mötas fysiskt bjuder Sensus och Sveriges Konstföreningar in till ett digitalt konstnärssamtal med Anna Bokström kring klimat och aktivism.

Föreläsningen är gratis! och genomförs via Zoom. Inget program behöver laddas ner.

Datum: 26 maj 2020
Tid: Kl 18:30 - 19:30


Anmälan görs till: charlotte.stromberg.eliasson@sensus.se
Länk till föreläsningen skickas ut dagen innan till alla intresserade deltagare.


Anna Bokström är konstnär och klimataktivist. Hon arbetar i en dokumentär fotografisk tradition och ibland med teckning, film och skulptur. Som förläggare på fotoboksförlaget SOAP har hon gett ut två böcker. I föreläsningen berättar hon om sin resa runt i fossilindustrins spår i Europa och hur hon kombinerar konsten med sin aktivism.

Under de senaste tre åren har Anna Bokström arbetat med ett större fotografiskt verk om människor i Europa som på olika sätt har drabbats av fossilindustrins utvinning och infrastruktur.

Hon har besökt kolgruvor i Tyskland och Polen, jordbävningsdrabbade gasutvinningsområdet Groningen i norra Holland, träffat aktivister i Grekland, Italien och Kroatien som protesterar mot EUs nya fossilgasnätverk som brer ut sig i Europa och även berör Sverige trots ambitiösa klimatmål.

Anna Bokström vill skildra den brytningstid vi lever i där vi vet att vi måste stoppa all fossil förbränning av kol, olja och gas och samtidigt som EU säger sig stå bakom Parisavtalet pågår det massiva satsningar på fossil verksamhet.

Föreläsningen är gratis! och genomförs via Zoom. Inget program behöver laddas ner.

Anmälan gör till: charlotte.stromberg.eliasson@sensus.se
Länk till föreläsningen skickas ut dagen innan till alla intresserade deltagare.

Det ambivalenta Europa är en del i föreläsningsserien Världen vi bär – som tar sin utgångspunkt i dagsaktuella frågor med ett globalt som lokalt perspektiv och bjuder in till samtal kring världens framtid. Föreläsarna är kulturarbetare, filmare, författare och konstnärer.

Foto: Anna Bokström

Läs mer:


Sensuswebb:: https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/konstnarssamtal-det-ambivalenta-europa-anna-bokstrom-861891/
 
eller som event på Facebook: https://www.facebook.com/events/238713360772056/


 
Copyright © 2020 Sveriges Konstföreningar, All rights reserved.


För information om Sveriges Konstföreningars behandling av dina personuppgifter enligt GDPR se vår hemsida
 https://www.sverigeskonstforeningar.nu/om-oss/gdpr-var-hantering-av-dina-personuppgifter/

 
avsluta din prenumeration    uppdatera dina prenumerationsuppgifter 
Email Marketing Powered by Mailchimp