Copy
NYHETSBREV FRÅN RIKSFÖRBUNDET

Första ansökan till krisstödet från Kulturrådet öppnar 15 oktober

SNART ÖPPNAR KULTURRÅDET SIN ANSÖKAN FÖR KRISSTÖD

Kulturrådet kommer att öppna en ny ansökningsomgång för krisstöd den 15 oktober.

I förra veckan meddelade regeringen att av de 1,5 miljarder som ska gå till kulturen, får Kulturrådet 881 miljoner kronor att fördela. Den första bidragsomgången går till kompensation för inställda och framskjutna evenemang, under perioden juni-september. Kulturrådets ansökan öppnar den 15 oktober med sista ansökningsdatum 27, 28 och 29 oktober beroende på konstområde.

De två övriga bidragen, det vill säga bidrag till smittsäkra evenemang och bidrag utifrån behov i kulturlivet, öppnar veckan därpå.  Ansökningsperioderna kommer liksom i våras vara relativt korta, för att ge utrymme till att granska ansökningarna och hinna betala ut stöden innan årsskiftet. Som sökande kan det därför vara bra att redan nu förbereda underlag till den första stödutlysningen, som alltså gäller kompensation för sommarens evenemang, med liknande regelverk som i våras.

Läs mer på Kulturrådets hemsida och håll utkik efter när ansökan öppnar den 15 oktober.
https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/forsta-ansokan-till-krisstodet-oppnar-15-oktober/
Facebook
YouTube
Link
Website
Copyright © 2020 Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, All rights reserved.