Copy

Enkät om corona-krisen och nominera till vår arbetsgrupp om konstbildning

Enkätundersökning om hur corona-krisen påverkar konstföreningen

För någon vecka sedan skickade vi ut en länk till vår enkätundersökning om hur konstföreningars verksamhet och ekonomi påverkats av corona-krisen. Vi skickade igår ut en påminnelse till ordförande och sekreterare i anslutna konstföreningar. Skulle er förening av någon anledning inte fått detta mail kontakta oss så skickar vi en ny länk till er.

Mvh
Sveriges Konstföreningar

Information om enkätundersökningen om Corona-krisen
 
På grund av den pågående epidemin av Covid19 upplever vi att många föreningar har svårt att bedriva sin verksamhet. Med detta följer stora bekymmer både när det gäller ekonomin men också för föreningens verksamhet i stort. Regeringen har under våren avsatt 500 miljoner i stöd till kulturen som Kulturrådet och Konstnärsnämnden fått i uppdrag att fördela. Tyvärr ser vi att dessa medel i liten utsträckning verkar nå landets konstföreningar. Syftet med den här undersökningen är därför att vi ska få en bättre bild av hur hårt krisen slår mot landets konstföreningar. Ett relevant underlag är en förutsättning för att vi i vår framtida dialog med Kulturdepartementet och Statens kulturråd ska kunna argumentera för att konstföreningarna också ska nås av framtida stödåtgärder.
 
Det är därför viktigt att vi får in så många svar som möjligt från anslutna konstföreningar och vi hoppas du vill avsätta lite av din tid för att hjälpa oss med det.
 
Vi behöver dina svar senast den 8 juni.
 


Vi söker dig som vill vara med och ta fram och utveckla Sveriges Konstföreningars framtida konstbildning.

Konstbildningen är en viktig del av Sveriges Konstföreningars verksamhet. Det har i flera sammanhang framkommit önskemål från våra medlemmar om att förbundet ska ta fram ett kursmaterial i konstvetenskap att erbjuda anslutna konstföreningar. Genom digitaliseringen ser vi goda möjligheter att producera och distribuera ett sådant material. Förbundsstyrelsen har därför beslutat att tillsätta en arbetsgrupp ledd av förbundschefen med uppgift att se över vad en sådan utbildning skulle kunna innehålla och hur den bör vara upplagd.

Till arbetsgruppen söker vi nu personer som vill vara med och ta fram framtidens konstbildning.

Du kan antingen anmäla dig själv eller nominera någon annan som du tycker skulle passa för uppdraget. Tänk bara på att den du nominerar måste ha tillfrågats och vara intresserad av att delta i arbetet.

För att delta skickar du in namn och kontaktuppgifter på den person det gäller samt en kort motivering om varför just du/han/hon skulle vara lämplig för uppdraget.

Arbetet som innefattar 4-6 möten via Zoom kommer att pågå från veckan före midsommar till början av oktober. Det ska resultera i en rapport som presenteras på årets distriktsledarkonferens. Uppdraget är ideellt och det utgår inget arvode.

Skicka in din anmälan/nominering  till info@sverigeskonstforeningar.nu senast den 10 juni.
  
Copyright © 2020 Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, All rights reserved.


För information om Sveriges Konstföreningars behandling av dina personuppgifter enligt GDPR se vår hemsida
 https://www.sverigeskonstforeningar.nu/om-oss/gdpr-var-hantering-av-dina-personuppgifter/

 
avsluta din prenumeration    uppdatera dina prenumerationsuppgifter 
Email Marketing Powered by Mailchimp