Copy
NYHETSBREV FRÅN RIKSFÖRBUNDET
Digital förbundsstämma 2021, medlemsavgiften, ny medlemsförmån
och inbjudan till kurs om Zoom.
FÖRBUNDSCHEFEN HAR ORDET

Ett minst sagt annorlunda år har snart passerat. Fyllt med utmaningar men också nya lösningar. Förbundet blev tvunget att snabbt ställa om sin verksamhet på flera sätt. Förbundsstyrelsen och distrikten har under året träffats digitalt, vilket har lett till fler och tätare möten. Nästa års förbundsstämma kommer också att bli helt digital på grund av corona-pandemin.

För många konstföreningar innebar året ett stort digitalt steg. Vi har under året sett många exempel på digitala vernissage, styrelsemöten, årsmöten, studiecirklar och föreläsningar som hållits på nätet.

Det har hänt mycket positivt också under året. Förbundet har fått en ny hemsida och grafisk profil. I december lanserade vi vår nya plattform där alla anslutna konstföreningar kan få en egen kostnadsfri hemsida. Den digitala omställningen kommer att fortsätta nästa år med olika kurser och utbildningar för våra medlemmar.

Men det vi alla längtar efter är förstås det ögonblick då vi åter kan träffas fysiskt och umgås på ett mer normalt sätt.

God Jul och ett Gott Nytt År
Greta Burman
förbundschef
 
DIGITAL FÖRBUNDSSTÄMMA 2021

På grund av den pågående coronapandemin har förbundsstyrelsen beslutat att förbundsstämman 2021 kommer att hållas digitalt. En kallelse med information inför stämman skickas ut i mars 2021.

Lördagen den 29 maj 2021 är det dags för Sveriges Konstföreningars förbundsstämma.

Samtliga medlemsföreningar kommer att bli kallade och är välkomna att delta i förbundsstämman, men det är bara ombud som har rösträtt. Läs mer om förbundsstämman på våra medlemssidor.

Motioner till förbundsstämman

Sista datum för att skicka in motioner till förbundsstämman är den 31 januari 2021.

Motioner skickas till förbundskansliet i Malmö.

 

MEDLEMSAVGIFTEN 2021

I början av januari 2021 kommer vi att skicka ut medlemsavgiften för nästa år. Medlemsavgiften för 2021 är oförändrad (900 kr).

Några av våra medlemsförmåner

NY MEDLEMSFÖRMÅN! En egen hemsida till konstföreningen. I december lanserade vi en ny medlemsförmån där konstföreningen kan skaffa en kostnadsfri, reklamfri hemsida på förbundets plattform.

Kurser och utbildningar: Konstföreningen bjuds in till förbundets och distriktets kurser i konsthistoria, samtidskonst och föreningsarbete. Kurserna är ofta gratis eller kraftigt subventionerade.

Förmånliga försäkringar:  Sveriges Konstföreningar och försäkringsförmedlaren Gefvert har ett långtgående samarbete och vi kan tillsammans erbjuda våra medlemmar anpassade försäkringar för ett särskilt förmånligt pris för föreningens utställningar, transporter, konstlager och resor i konstföreningens regi.

Tidskriften Konstperspektiv: Varje ansluten konstförening får gratis sju exemplar av varje nummer av tidskriften Konstperspektiv. Normal årskostnad för detta är annars 290×7=2030 SEK. Konstperspektiv är Sveriges största renodlade konsttidskrift. Här presenteras en mångfald av uttryck: måleri, skulptur, installation, video, foto, performance och mycket, mycket mer. Konstperspektiv utkommer 4 gånger per år.

Samarbete med Sensus: Sedan 2013 är Sveriges Konstföreningar en medlemsorganisation i Sensus. Alla våra konstföreningar och distrikt får därmed hjälp och stöd  av Sensus i sitt konstbildningsarbete.

Utställningsersättning: Den konstbildande utställningsersättningen är ett statligt bidrag som kan sökas för utställningar arrangerade av föreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar. För att föreningen ska kunna söka utställningsersättning till utställande konstnärer måste föreningen vara ansluten till Sveriges Konstföreningar.

Bildupphovsrätt i Sverige: Konstnären har alltid upphovsrätten till sitt verk, oavsett vem ägaren till verket är. Upphovsrätten gäller under livstiden samt 70 år efter konstnärens död. Konstnären har rätt till ersättning när hans eller hennes alster används. Med vårt avtal med Bildupphovsrätt i Sverige blir det mycket enklare och billigare för föreningen att använda upphovsskyddat material i tryckt form eller på Internet.

Läs mer på vår hemsida.

INBJUDAN TILL KURS OM ZOOM

Vi arrangerar tre kurstillfällen om videoverktyget Zoom för styrelsemedlemmar i anslutna konstföreningar.

Max antal deltagare är 50 per tillfälle (och max två från varje förening).

I kursen kommer vi att gå igenom grunderna och funktionerna i Zoom med fokus på att själv kunna arrangera egna Zoom möten som medlemsträffar, styrelsemöten, studiecirklar eller stämmor. Vi tittar bland annat närmare på hur man skapar BreakOut rooms, delar sin skärm och hanterar sina deltagare.

Tillgängliga kursdatum (Anmäl dig via länken nedan)
 
 
Facebook
YouTube
Link
Website
Copyright © 2020 Sveriges Konstföreningar, All rights reserved.