Copy

KONSTFÖRENING ANSÖK DIREKT!

Information om regeringens
stödpaket till kulturen

Nu är regeringens stödpaket till kulturen här.

Skynda dig att söka!

SISTA ANSÖKNINGSDAG 11 MAJ


Det är många konstföreningar som drabbats hårt av coronakrisen. Med kort varsel har man fått ställa in utställningar, konstrundor och andra arrangemang och på många ställen ligger all aktivitet nere.

Kulturrådet öppnar idag (28/4) ansökan för de 370 miljoner kronor i extra stöd för inställda och uppskjutna
kulturevenemang till följd av covid- 19 som utställningar, föreläsningar och liknande.  

Sök pengar för inställda evenemang: Har er konstförening intäktsbortfall som orsakats av att kulturevenemang i Sverige har ställts in eller merkostnader som uppkommit på grund av att kulturevenemang i Sverige har skjutits upp kan ni ansöka kom stöd här på Kulturrådets hemsida.

Kort ansökningstid: Tänk på att medlen ska fördelas snabbt och att det därför är bråttom att ansöka. Ansökningstiden för stödpaket kultur: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang är den 28 april–11 maj.

Skapa ett konto:
Om du söker bidrag hos Kulturrådet för första gången måste du först skapa ett användarkonto. Kulturrådet  rekommenderar att du gör det redan nu i deras onlinetjänst, även om du vill vänta med att fylla i ansökningsblanketten.

Vill du veta mer?Kulturrådets hemsida finns information om vem som kan söka och för vad du kan söka för.

Du kan också höra Kulturrådets medarbetare berätta om stödet och ställa frågor till deras medarbetare i ett av deras webbinarier:

 Vi behöver veta mer om hur er förening drabbas av Corona

Ovan nämnda stöd är det första steget i arbetet med att ta kulturlivet genom krisen. Antalet drabbade är stort och resurserna begränsade vilket betyder att många kommer att bli utan ersättning. Det är därför viktigt att konstföreningarnas svåra situation och viktiga roll för ett levande konstliv synliggörs och för det behövs mer information om i vilken grad och på vilket sätt konstföreningarna drabbats av coronakrisen. Sveriges Konstföreningar kommer därför inom kort att ta
fram och skicka ut en undersökning med frågor om detta.

Då ditt och alla andra konstföreningars svar kommer att bli av avgörande betydelse för myndigheternas framtida arbete med att hjälpa det fria kulturlivet genom krisen hoppas vi på en stor uppslutning och en hög svarsfrekvens på den kommande enkäten.

Mvh
Sveriges Konstföreningar

Copyright © 2020 Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, All rights reserved.


För information om Sveriges Konstföreningars behandling av dina personuppgifter enligt GDPR se vår hemsida
 https://www.sverigeskonstforeningar.nu/om-oss/gdpr-var-hantering-av-dina-personuppgifter/

 
avsluta din prenumeration    uppdatera dina prenumerationsuppgifter 
Email Marketing Powered by Mailchimp