Copy

Resultat av medlemsundersökningen

Tack för er medverkan i vår medlemsundersökning som vi gjorde före jul.
 
Vi har nu sammanställt svaren och lyssnat på era synpunkter.
 
Konstbildning har alltid varit central för Sveriges Konstföreningar. Av svaren ser vi att ni vill att vi fortsätter med att utveckla den delen av vår verksamhet. Sveriges Konstföreningars förbundsstyrelse har därför beslutat av vi ska arbeta vidare med att utveckla konstbildningen de kommande åren och ta fram olika former av material som kan användas av konstföreningarna i t ex studiecirklar.
 
Vi ser också att ni vill ha hjälp med att förnya och fördjupa själva föreningsarbetet och lära er mer om styrelsearbete, medlemsvård, marknadsföring och digitalisering. Under förra året tog vi fram en del nytt material kring detta i form av olika handledningar och kommer att fortsätta sätta fokus på frågorna under 2020. Vi vill också tipsa om att studieförbundet Sensus kan hjälpa konstföreningar med att göra studiecirklar för att utveckla styrelse- och föreningsarbetet. Kontakta ert lokala Sensuskontor för mer information.
 
Se vår hemsida för mer information om föreningsutveckling: https://www.sverigeskonstforeningar.nu/foreningarnas-verkygslada/
 
En tredje sak som kommer fram i medlemsundersökningen är att ni tycker det är viktigt med mötesplatser och att kunna utbyta erfarenheter med andra konstföreningar. Vi kommer under 2020 att arrangera ett konstbildningsseminarium i Malmö med fokus på civilsamhället, konstföreningar och relationen till kommuner. (Inbjudan kommer under våren.) Vi kommer under 2020 att fortsätta att utveckla vårt samarbete med Sensus och erbjuda fem nya mingelträffar i Mellansverige där konstföreningar kan träffas och utbyta erfarenheter. Våra distrikt utgör också en viktig mötesplats och är en länk mellan konstföreningarna och förbundet.
 
Naturligtvis kommer vi även i fortsättningen att arbeta med olika kulturpolitiska frågor. Vi kommer att  jobba för att bli mer synliga och att fler konstföreningar bildas och ansluter sig till oss, driva olika projekt och erbjuda nya vandringsutställningar till våra medlemmar.
 
Vi är glada att höra att många av er tycker att mycket fungerar bra och att många är nöjda med den verksamhet och service som vi gör redan idag.
 
Vi ser därför fram emot ett nytt spännande konstår tillsammans med våra medlemmar.
 
Mvh
Sveriges Konstföreningar
 
 
 


 

 

Copyright © 2020 Sveriges Konstföreningar, All rights reserved.


För information om Sveriges Konstföreningars behandling av dina personuppgifter enligt GDPR se vår hemsida
 https://www.sverigeskonstforeningar.nu/om-oss/gdpr-var-hantering-av-dina-personuppgifter/

 
avsluta din prenumeration    uppdatera dina prenumerationsuppgifter 
Email Marketing Powered by Mailchimp