Copy

Höstens digitala kurser och konferenser

Trots Corona genomförs en hel del seminarier och kurser under hösten, men i digital form. Vi tipsar om några som du kan ta del av utan kostnad.


Lär dig mer om Zoom och digital pedagogik

Genom vårt samarbete med studieförbundet Sensus kan vi erbjuda konstföreningsledare kurser i videokonferensverktyget Zoom och kurser i hur man arbetar med digital pedagogik. Kurserna ges vid flera olika tillfällen under augusti och september och är kostnadsfria.

Zoom har blivit populärt för att hålla föreläsningar, medlemsmöten och styrelsemöten. I kurserna får du lära dig grunderna och hur du kan utnyttja de olika funktionera i Zoom.

Läs mer om kurserna och anmäl dig på Sensus hemsida 


Inställd konferens

På grund av den pågående covid-19-pandemin och då vi bland våra medlemmar har många äldre personer har vår styrelse beslutat att helt ställa in årets konstbildningsdagar.

Det betyder att vi avlyser såväl den under hösten planerade konferensen Hur skapar vi ett civilsamhälle som står kvar när politiken svajar? som den därpå följande konstbildningsdagen

Ni är i stället varmt välkomna att ta del av två avgiftsfria digitala arrangemang som Sveriges Konstföreningar medproducerar: Konstdygnet och Samtidskonstdagarna. 


Konstdygnet

Konstdygnet
2020  1-2 oktober med titeln Värld i träda (anmälningsformulär och mer information kommer inom kort).

Tillsammans med konstnärer, forskare och filosofer gör vi en gemensam ansats att under hösten få mötas och reflektera kring månaderna som förändrade världen. Hur kommer vi se tillbaka på tiden i påtvingad träda? Hur påverkas konstens ekosystem på längre sikt? Vad träder fram i ljuset efter krisen?

Fullständigt program släpps efter sommaren! Håll utkik på www.sormlandsmuseum.se

Konstdygnet är sedan 2011 ett årligt återkommande seminarium och mötesplats för konstnärer, curators, utställningsarrangörer med flera inom bild- och formområdet. Konstdygnet arrangeras genom ett samarbete mellan främjandeverksamheterna inom bild och form i regionerna Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro samt riksorganisationerna Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges Konstföreningar.
Samtidskonstdagarna

När: 21–23 oktober
Var: Konferensen blir helt webbaserad.
Anmälan: Anmälan på Samtidskonstdagarnas hemsida, den hittar du här
Språk: Svenska

Samtidskonstdagarna 2020 vänder sig till personer och verksamheter som intresserar sig för eller är engagerade i konstens framtid inom politikområdet Gestaltad livsmiljö.

Mer information finns på samtidskonstdagarna.se

Konstens del i Gestaltad livsmiljö
Konstens del i politikområdet är vagt formulerad och konstfältet vagt organiserat. Design och arkitektur, som är de andra fälten i politikområdet, har haft området under en längre tid. Konsten och kulturarvet kom in i politikområdet först 2018. Nu vill vi undersöka möjligheterna för konstfältet att samla, formulera sig och tolka propositionen. Med idén om konstvärlden som fält eller bransch kan vi komma igång att formulera hur konsten och konstaktörerna kan och bör bidra till politiken och varför det är så viktigt att vi gör det tillsammans.

Politikområdet gestaltad livsmiljö är den kontaktyta där konsten och konstaktörer är del av att skapa våra gemensamma livsmiljöer. Några av de frågor vi vill ställa under Samtidskonstdagarna 2020 är:

  • Hur kan detta bli en möjlighet att ändra synen på fältet och dess aktörer (fria och institutioner) från några som behöver stöd till några som är en viktig resurs för samhället?
  • Hur kan konstaktörer och konsten bortom och inom offentlig konst ingå i detta område?
  • Hur skapar vi nya strukturer och arbetssätt som tillåter nya samarbeten över yrkesgränserna?

Samtidskonstdagarna är ett årligen återkommande projekt som anordnas Statens konstråd tillsammans med olika aktörer. Det ingår i Statens konstråds permanenta uppdrag om att främja samtidskonstens utveckling och spridning med särskilt fokus på att stärka konstaktörer.

 


Workshop om affischkonst

Genom Sveriges Konstföreningars samarbete med Gatans Rum, som är ett 3-årigt Allmänna Arvsfondsprojekt i Söderhamns konstförenings regi, kan vi nu erbjuda våra medlemmar en kostnadsfri digital workshop:

Gatans Rum bjuder in till en affischworkshop som äger rum online via Zoom onsdag 19/8 kl 18.00-20.00. Temat för kvällen är "internationell solidaritet". Gatans Rum och vår inbjudna gästkonstnär Rolando Pérez kommer att visa och prata om affischer och skaparprocesser samtidigt som deltagarna skissar på affischidéer eller bara lyssnar. Alla kan delta i workshopen, oavsett om en har mycket eller ingen erfarenhet av att skapa affischer.

För anmälan och mer information: https://www.eventbrite.com/e/affischworkshop-online-med-gatans-rum-affischmuseum-198-2020-tickets-116589681877

För frågor gällande workshop och innehåll, kontakta projektledare Ragnhild Sandelius Brodow: gatansrum@gmail.com, mobil:0707-871932

 

 

Copyright © 2020 Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, All rights reserved.


För information om Sveriges Konstföreningars behandling av dina personuppgifter enligt GDPR se vår hemsida
 https://www.sverigeskonstforeningar.nu/om-oss/gdpr-var-hantering-av-dina-personuppgifter/

 
avsluta din prenumeration    uppdatera dina prenumerationsuppgifter 
Email Marketing Powered by Mailchimp