Copy

Påminnelse nominera till arbetsgruppen om konstbildning

Vi söker dig som vill vara med och ta fram och utveckla Sveriges Konstföreningars framtida konstbildning.

Sista dag för att nominera är den 10 juni.

Konstbildningen är en viktig del av Sveriges Konstföreningars verksamhet. Det har i flera sammanhang framkommit önskemål från våra medlemmar om att förbundet ska ta fram ett kursmaterial i konstvetenskap att erbjuda anslutna konstföreningar. Genom digitaliseringen ser vi goda möjligheter att producera och distribuera ett sådant material. Förbundsstyrelsen har därför beslutat att tillsätta en arbetsgrupp ledd av förbundschefen med uppgift att se över vad en sådan utbildning skulle kunna innehålla och hur den bör vara upplagd.

Till arbetsgruppen söker vi nu personer som vill vara med och ta fram framtidens konstbildning.

Du kan antingen anmäla dig själv eller nominera någon annan som du tycker skulle passa för uppdraget. Tänk bara på att den du nominerar måste ha tillfrågats och vara intresserad av att delta i arbetet.

För att delta skickar du in namn och kontaktuppgifter på den person det gäller samt en kort motivering om varför just du/han/hon skulle vara lämplig för uppdraget.

Arbetet som innefattar 4-6 möten via Zoom kommer att pågå från veckan före midsommar till början av oktober. Det ska resultera i en rapport som presenteras på årets distriktsledarkonferens. Uppdraget är ideellt och det utgår inget arvode.

Skicka in din anmälan/nominering  till info@sverigeskonstforeningar.nu senast den 10 juni.
  
Copyright © 2020 Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, All rights reserved.


För information om Sveriges Konstföreningars behandling av dina personuppgifter enligt GDPR se vår hemsida
 https://www.sverigeskonstforeningar.nu/om-oss/gdpr-var-hantering-av-dina-personuppgifter/

 
avsluta din prenumeration    uppdatera dina prenumerationsuppgifter 
Email Marketing Powered by Mailchimp