Copy
Facebook
Instagram
Twitter
MHCB.nl
Kom je ook naar de ALV? 
15 september 2020

Het bestuur nodigt je van harte uit de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering bij te wonen. Deze wordt gehouden op dinsdag 15 september a.s. in het clubhuis. We beginnen om 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen vorige ALV d.d. 6 november 2019
3. Jaarverslag voorzitter
4. Samenstelling bestuur
5. Evaluatie & afronding verbouwing clubhuis
6. Financieel verslag penningmeester
7. Verslag bestuursleden: TC, Sponsorcommissie, Accommodatie, Arbitrage & secretariaat
8. Rondvraag
9. Sluiting

Bij gelijke belangstelling als voorgaande jaren is dat geen probleem. Mochten er meer leden de ALV bij willen wonen, zullen we als gevolg van de geldende Coronamaatregelen, uit moeten wijken naar een grotere vergaderlocatie.

Willen alle leden die de ALV bij willen wonen zich aanmelden bij onze secretaris: secretaris@mhcb.nl
Uiteraard hopen we zoveel mogelijk leden te verwelkomen op onze jaarlijkse ALV. Daar bepalen we samen de toekomst van onze prachtige club.

Namens het bestuur,
Pieter-Paul Geurts
Voorzitter
Aanmelden ALV
In de vorige bull-e-mail vroegen we iedereen die het weekend richting de hockeyclub wilde gaan, zich te registreren via een link. Helaas hebben we als redactie een typefout gemaakt waardoor het formulier niet goed vindbaar was. Onze excuses hiervoor. 

Voor degene die dus het komend weekend willen komen, hierbij de juiste link:
http://www.mhcb.nl/registratie

LET OP!
Als je je als lid aanmeldt, wordt gevraagd naar je lidnummer. Zorg dat je die bij de hand hebt, zo niet dan registreer jezelf als bezoeker.
De bull-e-mail wordt verzorgd door de redactie van MHCB. Heb je vragen, opmerkingen of ook een leuk artikel dat je wil delen, mail dan naar redactie@mhcb.nl
Jeroen, Marola, Marleen en Tamara.
Facebook Facebook
Instagram Instagram
Twitter Twitter
MHCB.nl MHCB.nl

Volg ons online en download de LISA App

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Instagram
Instagram
Adres MHCB: 
Mixed Hockeyclub Boxmeer
Sportlaan 3
Boxmeer, 5831 DA
Netherlands

Add us to your address book

Wil je de bull-e-mail niet meer ontvangen? Meld je af
Email Marketing Powered by Mailchimp