Copy


 

View this email in your browser

Een warm welkom voor vluchtelingen

Gevoed door de behoefte om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een warm welkom voor vluchtelingen die ons land binnenkomen, hebben we met enkele gelijkgestemde professionals de krachten gebundeld onder de projectnaam 'Vlinder'. Volgens ons kan digitale innovatie een waardevolle bijdrage leveren aan de aanpak van dit maatschappelijke vraagstuk.
 
Zowel in Nederland als in Europa zijn vele initiatieven gestart op het gebied van vluchtelingenhulp. Echter, daarin ontbreekt de persoonlijke ondersteuning gedurende de verschillende fasen die hij doorloopt in het integratieproces. Ook worden de individuele behoeften, situatie en interesses van de vluchteling niet als uitgangspunt genomen. Weinig initiatieven blijken in de taal van de vluchteling te worden aangeboden, dan wel geïntegreerd (ipv verkokerd) en in goede afstemming met de diverse betrokken actoren te zijn opgezet.
 
We willen een actieve bijdrage leveren aan de opvang en integratie van asielzoekers, met behulp van een laagdrempelige, digitale tool. Deze app voorziet de vluchteling in de verschillende fasen van het integratieproces van informatie op maat, speciaal toegespitst op zijn actuele behoefte, fase in het integratieproces waarin hij zit en zijn specifieke gezinssituatie. Uiteraard blijft persoonlijke begeleiding onmisbaar. Daarnaast kunnen met bijv. een buddy-systeem sociale contacten worden versterkt waardoor de vluchteling zelfredzamer wordt en gemakkelijker contact zoekt met anderen. Dit vergroot de kansen om met het digitale kanaal de integratie van vluchtelingen te versnellen.
 
Het COA, de organisatie verantwoordelijk voor de eerste opvang van vluchtelingen in Nederland (‘bed, bad en brood’) is enthousiast over ons initiatief en verleent inmiddels alle medewerking. COA Oost deelt een rijke bron aan kennis en ervaring met ons en faciliteert daarnaast ook in direct contact en overleg met de doelgroep.
Inmiddels hebben we in een aantal werksessies met zowel statushouders uit Syrië en Eritrea als COA-medewerkers het integratieproces in kaart gebracht. Kijkend naar de stappen die asielzoekers doorlopen vanaf het moment dat ze Nederland binnenkomen tot en met het wonen in een eigen huis, geïntegreerd in de Nederlandse maatschappij. Wanneer speelt welke (informatie)behoefte? 
We zien dat diverse factoren als achtergrond, gezinssamenstelling, leeftijd, e.d. van grote invloed zijn. Steeds duidelijker wordt het belang om mensen zo snel mogelijk te activeren, terwijl ze ‘aan het wachten zijn’ op een status, een huis, etc.). Activeren tot deelname aan activiteiten maar ook (vrijwilligers)werk. Hoe lastig dit voor menigeen misschien ook in eerste instantie zal zijn. "Sitting still is dying slowly" zoals Syriër Ihab het zo treffend formuleerde. Inmiddels wordt gewerkt aan een doorvertaling van de geïnventariseerde behoeften, wensen en kansen naar functionele specificaties voor de app. Daarna hopen we over te kunnen gaan tot realisatie van de app.
 
Hiermee hopen we de vluchtelingen te laten zien dat Nederland in het algemeen en Oost-Nederland in het bijzonder, een warm welkom wil bieden aan vluchtelingen en hen wil helpen bij de integratie in de Nederlandse maatschappij.
Ben je geïnspireerd/enthousiast geworden na het lezen van dit bericht en wil je bijdragen aan dit initiatief? Neem dan vooral even contact op via 053-4611083 of
a.vandervegt@presentmedia.nl.
Present Media B.V. - Moutlaan 20 - 7523 MD Enschede        
                                      
Share
Tweet
+1
Share
info@presentmedia.nl 
www.presentmedia.nl   


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Present Media · Moutlaan 20 · Enschede, 7523 MD · Netherlands