Logo

Geacht lid,

Kort na het versturen van de uitnodiging voor de ALV zijn we als bestuur bij elkaar gekomen. Er dient zich namelijk plotseling een mogelijkheid aan die we graag met jullie willen bespreken. Dat heeft te maken met het magazijn.

Naar aanleiding van vele opmerkingen in het verleden over de locatie van het magazijn is het bestuur een zoektocht gestart naar alternatieve magazijnlocaties.

Aad heeft ons geweldig uit de brand geholpen toen we halsoverkop de locatie in Noordwolde-zuid moesten verlaten. De aanloop naar het magazijn blijkt echter niet zo makkelijk op gang te komen als we voor de verhuizing hoopten.

We hebben ons ledenbestand geïnventariseerd, op provincie. Daaruit blijkt dat het magazijn zich op dit moment in een betrekkelijke uithoek van het zwaartepunt van ons ledenbestand bevindt.

We willen de club graag een magazijn bieden, wat naast magazijn, ook een functie als clubhonk kan vervullen. Daarom lijkt ons een meer centraal gelegen locatie ideaal. We hebben gezocht naar allerhande ruimtes, commercieel of niet. Uiteindelijk zijn we uitgekomen in Arkel, waar ook andere clubs hun magazijnruimte hebben.

Voordelen ten opzichte van de huidige locatie zijn de centrale ligging en de mogelijkheid tot intensief contact met CX-club, Amiclub, Visaclub, XM club die daar ook gevestigd zijn. Deze locatie maakt ons magazijn toegankelijker en completer.

Het nadeel is wel dat dit een zwaarder beroep gaat doen op onze financiën. Daarover willen we graag met jullie praten op de ALV. Vandaar de aangepaste, voorlopige, agenda, met ingelast een nieuw agendapunt 3, Magazijn.

Concept notulen ALV 2022
Je kunt hier de concept notulen van de ALV van 2022 inzien.

——————————————————————————————————————
Algemene ledenvergadering (ALV) - Zwartebroek:
Bij deze nodigen we je uit voor deelname aan de algemene ledenvergadering van BX Club Nederland op zaterdag 4 maart 2023.

We houden deze in:
Dorpshuis de Belleman
Eendrachtstraat 97
3785 KT Zwartebroek
(bij Amersfoort).

Praktische informatie:
We zijn welkom vanaf 12:00 uur; om 12:30 uur beginnen we met een lunch. Meld je daarvoor even aan met dit formulier.
De vergadering start om 13:30 uur en duurt tot uiterlijk 17:00 uur. Het is handig voor ons als je je ook daarvoor even aanmeldt voor de vergadering met datzelfde formulier, al is dat niet verplicht.

De agenda wordt aan het begin van de vergadering vastgesteld. Heb je wat toe te voegen aan de agenda, laat dit dan vooraf even weten:
1. Opening vergadering
2. Vaststelling notulen ALV 2022
3. Magazijn
4. Aftreden & herkiezen bestuursleden:
* Sander en Sigrid van Leeuwen (algemeen bestuurslid) treedt af, niet herkiesbaar
* Alies Dezijn (algemeen bestuurslid) treedt af en is niet herkiesbaar.
* Roel Tiemersma (evenementencoördinator) treedt af en is niet herkiesbaar.
5. Verslag kascontrolecommissie 2022
6. Verkiezing kascontrolecommissie 2023
7. Financieel verslag
8. Décharge
9. Na/voor- beschouwing evenementen
10. Vooruitblik club
11. Rondvraag en ingezonden vragen.

We krijgen als bestuur graag versterking om de boel draaiende te houden. Wil je je verkiesbaar stellen als bestuurslid of op andere wijze je bijdrage willen leveren aan het reilen en zeilen van de club? Laat dan even wat van je horen via bestuur@bxclub.nl of antwoord op deze email!

Als je nu al een vraag hebt die je in de vergadering wilt stellen, stuur deze dan als je wil even via het aanmeldformulier in, dan kunnen we als bestuur de beantwoording voorbereiden.

Oh ja 1:
Mocht je de contributie voor 2023 nog niet hebben betaald, check dan je spam/junk/ongewenste mail folder. Mocht het om wat voor reden dan ook niet lukken om de email te vinden of werkt de betaallink niet meer, maak dan je contributie zelf over:
EUR40, op rekening NL25 INGB 0006 3069 95 tnv BX Club Nederland,
onder vermelding van je lidmaatschapsnummer, <<First Name>> - anders weten we niet van wie het geld afkomstig is.
Zorg er hoe dan ook voor dat je contributie vóór de ALV op onze rekening is beland.

Oh ja 2:
Hou zoals altijd onze website www.bxclub.nl in de gaten voor de meest actuele versie van de evenementenkalender!

Met vriendelijke groet,
Adriaan Elsenaar
Willem van Strik
Jan Grootveld
Roel Tiemersma
Sander & Sigrid van Leeuwen
Alies Dezijn
- het bestuur van BX Club Nederland

Copyright (C) 2023 BX Club Nederland. All rights reserved.

Update Preferences | Unsubscribe

Email Marketing Powered by Mailchimp