Copy

SAMEN presteer je meer

OUDER

NIEUWSBRIEF
maart 2016

Inhoud
 • Van de rector ....
 • Inschrijven op het HLW
 • Personeel
 • Bijlessen examenklassen
 • Lenteschool
 • Europese prijs voor AIMS
 • Duits en e-Twinning
 • Open avonden
 • HLW-Experience
 • Schoolschaatsen
 • Theatervoorstelling Anne
 • 'Hallo Wereld': Van cacaoboon tot bonbon
 • Leerlingenstatuut
 • Eindexamenvoorstelling: Multiple Choice
 • Zorg: 'Sta Sterk'
 • Techniekweek 3 Mavo
 • Valentijnsfeest
 • Pre-University College
 • Filmmuseum EYE
 • Gymnasiumdag HLW en Calandlyceum
 • Minister Bussemaker op het HLW
 • 8+ project
 • Ouderavond 2 en 3 Mavo
 • Agenda
Van de rector .....
Er is weer veel gebeurd de afgelopen periode. Veel mooie projecten en andere activiteiten hebben plaatsgevonden. Daarover kunt u lezen in deze editie van de HLW-Nieuwsbrief.
De tijd verstrijkt snel, de komende periode worden onze examenleerlingen voorbereid op hun eindexamen, een spannende tijd, waarbij we ze veel succes wensen. Ook worden momenteel veel nieuwe plannen voor het volgend schooljaar bedacht. In de Nieuwsbrief van Mei wordt u uitgebreid op de hoogte gesteld over de voortgang hiervan.  
 
Hallo Wereld-concept 
Uit enquêtes blijkt dat ons Hallo Wereld-concept aanslaat bij onze leerlingen en docenten. Op dit moment zijn we bezig om te bekijken hoe we het Hallo Wereld-concept voor de hele school kunnen laten gelden. Daar zijn al de nodige ideeën over. In ieder geval zal het Hallo Wereld-concept volgend jaar ook in klas twee starten. In de volgende Nieuwsbrief wordt u uitgebreid op de hoogte gesteld van de voortgang rond ons Hallo Wereld-concept.
  
Heeft u een klacht, zorg of tip? 
Binnenkort verschijnt er een kort overzicht met daarin waar u moet wezen als u een klacht, zorg of tip hebt over of voor de school. U kunt via dit overzicht heel gemakkelijk zien bij wie u moet wezen als u ergens mee zit.
 
Magister 
Het ziet er naar uit dat we na de Zomervakantie nog meer gebruik van magister gaan maken. Dat zal voor ouders betekenen dat zij bijv. voor het inschrijven van ouderspreekavonden geen gebruik meer kunnen maken van papieren strookjes, maar dat inschrijving uitsluitend via Magister gebeurt.
Ook voor het financiële gedeelte zoekt de school momenteel uit of dit digitaal kan gaan gebeuren. In de volgende Nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de voortgang.
 
WIFI 
In de Krokusvakantie is in het gehele schoolgebouw WIFI (draadloos netwerk) aangelegd. Ook is de school overgegaan op Office 365. Hiermee heeft de school een paar flinke stappen voorwaarts gedaan op het gebied van ICT.
Inschrijven op het HLW
Heeft u nog een zoon/dochter in groep 8 en wilt u deze inschrijven op het HLW, dan kan dat. De inschrijvingsperiode start direct na de krokusvakantie:

maandag 7 maart tot en met vrijdag 18 maart 2016. 
Tijd:  van 8.30 - 16.00 uur.

Goed om te weten: wij hanteren de broertjes/zusjes voorrangsregeling.
Personeel 
In de week van 25 januari hebben we een nieuwe collega verwelkomd: mw. Voogd. Zij gaat een aantal uren beeldende vorming geven.

Verder is het goed nieuws dat mw. Kluiver weer in ons midden is. Zij is eerst met een paar klassen begonnen en zal dat langzamerhand weer verder uitbouwen.

Ander goed nieuws is dat twee nieuwe counselors op het HLW aan de slag gaan: mw.Tfai en dhr. IJsendijk. Via het emailadres
counseling@hlw.nl kunnen de leerlingen bij de counselors terecht of ze kunnen de counselors  persoonlijk aanspreken als ze een gesprek willen. Eerste insteek is dat meisjes terecht kunnen bij mw. Tfai en de jongens bij dhr. IJsendijk.

Bijlessen examenklassen

Maandag 15 februari zijn de bijlessen in de examenklassen begonnen. In kleine groepjes van maximaal 5 leerlingen krijgen de examenkandidaten bijles van medewerkers van Bijlesnetwerk. De bijlessen worden gegeven voor de volgende vakken: 
5 Havo: wiskunde A, biologie, scheikunde 
6 Vwo: Engels, scheikunde  

Lenteschool

Het HLW heeft bij het Ministerie van Onderwijs een subsidieaanvraag ingediend voor de Lenteschool. De Lenteschool zal, indien de subsidie wordt toegekend, plaatsvinden in de meivakantie, 28 en 29 april en van 1 mei tot en met 5 mei. De bedoeling van de Lenteschool is het terugdringen van het aantal zittenblijvers.

De Lenteschool gaat verzorgd worden door Bijlesnetwerk. Het dagschema van de Lenteschool ziet er als volgt uit:

09.30 u. - 10.00 u. lesinstructie deel 1 
10.10 u. - 11.00 u.  opgaven maken deel 1

11.15 u. - 12.00 u. lesinstructie deel 2 
12.00 u. - 12.30 u. opgaven maken deel 2

13.10 u. - 14.45 u.  Wisselend middag programma: één op één begeleiding, studievaardigheidstraining, huiswerkbegeleiding, mentorgesprek

15.00 u. - 15.30 u. mondelinge of schriftelijke oefentoets

Leerlingen uit de 2e klas t/m de vooreindexamenklas kunnen in aanmerking komen voor de Lenteschool. De leerling kan daar twee vakken volgen. Voor de onderbouwklassen betreft dat de kernvakken en voor de PTA-klassen zijn het naast de kernvakken ook de profielvakken.

Begin april, twee weken voor het einde van periode 3, moet het duidelijk zijn welke leerlingen met welke vakken, in aanmerking komen voor de Lenteschool.

Nadere informatie volgt.


Europese prijs voor AIMS

In oktober, op de 10e Nationale e-Twinning Dag, kreeg dhr. Atsma al de prijs voor het meest innovatieve e-Twinning project 2014-2015 uitgereikt. Het Internationale uitwisselingsproject AIMS heeft nu ook de Europese prijs gewonnen voor het beste project waarbij het vak (wiskunde in dit geval) gebruikt is om de Engelse taal te leren! Een topprestatie van het hele team van Aims!

Duits en e-Twinning
Ook de sectie Duits heeft een e-Twinning project. 

We zijn dit jaar in 2 en 3 Vwo begonnen met een e-Twinning project met een Duits Gymnasium in Rhauderfehn, Ostfriesland, waar het vak Nederlands op het rooster staat. Op 13 t/m 15 oktober kwamen de Duitsers uit Rhauderfehn naar het HLW om ons en onze leefomgeving persoonlijk te leren kennen.

Doel van ons project is om de talen van onze buren te leren kennen, het vergroten van de mondelinge taalvaardigheid en kennismaking met het buurland en de bijbehorende cultuur. Om dat te bereiken mailen de leerlingen met de Duitse leerlingen en maken ze diverse opdrachten, soms onder schooltijd, soms er buiten. Ook organiseren we chatsessies in het Duits met behulp van de video conferencing tool Flashmeeting. 

Daarnaast organiseert het HLW een korte tweedaagse uitwisseling met de leerlingen uit 3 Vwo, die het vak Duits willen kiezen. Tijdens die uitwisseling kunnen de leerlingen hun chat- of briefpartner in het echt ontmoeten en  krijgen ze de kans het buurland te leren kennen. Tijdens de uitwisselingsdagen zal er tijd ingeruimd worden voor het bijwonen van vaklessen naar keuze, passend bij het te kiezen profiel. 

We kunnen er niet omheen, dat in Europa Duitsland een belangrijke (economische) rol speelt en dat bij talrijke economische en technische studies het beheersen van de Duitse taal een voordeel en soms zelfs een vereiste is. Daarom dit project, want ook voor onze leerlingen geldt: “Deutsch macht Spaß“. 

mw. de Vries & mw. Sezen 


Open avonden

en
 
HLW Experience
Op 2 en 3 februari hebben onze Open Avonden voor groep 8 leerlingen plaatsgevonden. Ruim 2400 mensen hebben onze school bezocht en dat is meer dan voorgaande jaren.
De avonden werden gekenmerkt door een prettige en ontspannen sfeer. Ons nieuwe 'Hallo Wereld' profiel valt bij veel achtste groepers en hun ouders in goede aarde, evenals de mogelijkheid tot plaatsing in een opstroomklas bij een dubbeladvies.

Voor de tweede keer organiseerden wij de HLW Experience, een middag voor achtste groepers zonder ouder. Ook dit jaar was het weer een groot succes. Onder leiding van bovenbouwleerlingen hebben de deelnemers het grote mysterie van het HLW opgelost. Een leuke en spannende manier om kennis te maken met onze school.

Niet onvermeld mag blijven dat we trots op en blij zijn met alle leerlingen die vol enthousiasme hebben meegeholpen bij de open avonden en/of de Experience. Zonder hun hulp en inzet was het allemaal niet mogelijk geweest.

I
n de week na de krokusvakantie start de inschrijfperiode. We hopen dat veel leerlingen voor onze school kiezen.

 
HLW-Experience
Een spannende middag zou het worden, dat was wat de groep 8 leerlingen was beloofd toen zij zich inschreven voor de HLW-Experience. En spannend was het zeker. Even dachten de groep 8 leerlingen die vorige week op het HLW aankwamen, dat er echt iets ernstigs was gebeurd toen zij langs een afgezette ‘crime scene’ kwamen bij de betreding van de school. Een bezorgde vader vroeg zich zelfs af of het wel verstandig was zijn kind achter te laten
In spelvorm hebben de leerlingen kennisgemaakt met het echte HLW. Ontvangen en begeleid door bovenbouwleerlingen kregen de deelnemers de opdracht om samen het mysterie van het HLW op te lossen. Ineens bevonden zij zich in een echte ‘whodunit’.
 
Zich haastend van lokaal naar lokaal en van vak naar vak moesten diverse opdrachten worden opgelost: weefselonderzoek bij biologie, een Duits sprekende getuige horen, op zoek naar het moordw
apen bij techniek, uitvinden van wie de gevonden vingerafdrukken waren, moest onderzocht worden bij science enz. Elke goed volbrachte opdracht bracht de deelnemers dichter bij de oplossing. Enige haast en precisie was wel geboden, want een te laat of een fout resultaat leidde tot een foute aanwijzing en daarmee misschien wel tot een verkeerde dader.
 
Het eindspel was hectisch. Aanwijzingen moesten in kaart worden gebracht en de puzzel in elkaar gezet voordat de winnende groep kon worden aangewezen. Na de prijsuitreiking vertrokken alle deelnemers de school met een aandenken aan het HLW.

Schoolschaatsen
In december en januari zijn de brugklassers de schaatsbaan op het Leidseplein opgegaan. Hoewel de winter niet heel koud was, waren het gezellige winterse taferelen. Veel ijspret bij de leerlingen, op de schaats of op de slee. Verbazingwekkend hoe snel sommige leerlingen de schaatstechniek onder de knie kregen. Een geweldig uitje!


Theatervoorstelling Anne
Vrijdagavond 22 januari heeft 4 Havo in het kader van CKV de voorstelling Anne bijgewoond in theater Amsterdam. Prachtige voorstelling. Met dank aan de Stichting Educatief Programma ANNE dat schoolklassen de mogelijkheid biedt vrijwel kosteloos naar de voorstelling ANNE te komen.
Klik op de afbeelding voor een video
Een (ingekort) verslag
Vrijdag de 22e zijn we naar de voorstelling Anne geweest in Theater Amsterdam. 
 
Als de voorstelling zien we een jonge vrouw die met haar vriendinnen in een café in Parijs zit en daar kennis maakt met een uitgever die geïnteresseerd is in haar verhaal. Dit stelde een beeld voor van wie Anne geweest had kunnen zijn als ze niet met haar familie was opgepakt in het Achterhuis in augustus 1944.

Dan veranderen de beelden (het decor) en we gaan terug naar Amsterdam 1942. Anne woont dan nog op het  Merwedeplein. Het is 6 juli, Anne’s 13e verjaardag, de dag waarop zij haar  dagboek heeft gekregen. Anne schreef hierin alles wat ze zag, voelde en meemaakte op.
De schrijver blijft wel op het podium en luistert naar het verhaal van Anne. Hij is de eerste toehoorder van het dagboek.

Op een dag wordt Annes zus, Margot opgeroepen en het gezin besluit onder te duiken. Vader Frank was hier al op voorbereid en had al een achterhuis klaargemaakt. De volgende ochtend ging het gezin daar naartoe. Iedereen was verdrietig, behalve Anne, zij was altijd vrolijk en bekeek alles positief.

Na een tijdje komen er nieuwe onderduikers bij, alles verandert dan. Behalve een kleine liefdesaffaire was leven in het achterhuis niet zo aangenaam. Je mocht nauwelijks geluid maken, het was er te krap en er werd constant ruzie gemaakt.

Op een dag vallen de soldaten het achterhuis binnen en nemen iedereen mee naar het kamp. Hier stopt Anne met schrijven.
Vader Frank is de enige die het kamp overleeft.

Vader Frank neemt vervolgens het woord en spreekt ons als publiek toe vanaf een leeg podium, met een grijze achtergond. Hij vertelt hoe het leven was op het kamp en hoe iedereen uiteindelijk aan zijn einde is gekomen.

Het beeld verandert weer en Anne stapt naar voren met haar dagboek in haar handen. Zij vraagt zich af of haar verhaal wel gehoord zal worden.

Mijn mening
De enige reden dat ik gekomen was, was omdat het verplicht was. Mijn manier van kijken veranderde zodra de voorstelling begon. Prachtig vond ik het. Alles was zo mooi gedaan, heel profesioneel en nauwkeurig. Het verhaal zelf was ook hartstikke mooi verbeeld. Prachtig om naar te kijken. Zeker een aanrader. 

Donia Ghazy (4H2)
'Hallo Wereld' Van cacaoboon tot bonbon
De 'Hallo Wereld'lessen van de sectie economie gaan over cacao: Wat moet er allemaal gebeuren om van een cacaoboon een heerlijke bonbon te maken? We weten inmiddels dat cacaobonen in 'pods' zitten, geribbelde vruchten die aan bomen groeien. Maar hoe komen die bonen in ons land? De Amsterdamse haven speelt hierbij een belangrijke rol; het is de grootste cacaohaven ter wereld.
 
In het Scheepvaartmuseum krijgen de leerlingen een rondleiding over de haven. Natuurlijk gaat het ook over cacao. Jaarlijks komt er 500.000 ton binnen. Daarna gaan ze aan de slag als Havenpromotieteam. Met z'n drieën maken ze een kort reclamefilmpje om mensen te interesseren voor een baan in de haven.
De HLW-filmmakers hebben talent volgens de gids. Er zitten een paar heel leuke filmpjes bij. Wie weet winnen we er nog een prijs mee! Een leuke, leerzame en gezellige middag. Volgende keer gaan we een smaaktest doen. Lekker!
Het leerlingenstatuut
Het nieuwe leerlingenstatuut is klaar en aangepast op de actuele stand van zaken in onze school. Met dank aan mw. Overbeek en leerlingen van de leerlingenraad. In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerlingen. Leerlingen kunnen een beroep doen op dit statuut als zij menen dat bepaalde zaken niet conform het statuut gebeuren.
Het leerlingenstatuut is te vinden op onze website:
http://hlw.nl/leerlingen/
Eindexamenvoorstelling
'Multiple Choice' 
Het examenjaar kent vele gezichten, maar is voor iedereen het uur van de waarheid. Wordt het hard blokken, of een voorschot op de vakantie? Worden het black-outs en stress, of focus en spanning? Ben ik nog een jaar veroordeeld tot saaie lessen of ben ik af van al die bruggers in de pauze? Als ik klaar ben, ga ik werken of studeren, op mezelf wonen of toch nog even bij mijn ouders blijven? Dit is het moment om de tienerjaren achter te laten en de middelbare schoolcarrière af te sluiten. 
 
Op 11 februari hebben de leerlingen van 4M, 5H & 6V de eindexamenvoorstelling 'Multiple Choice' bijgewoond, een interactieve muziektheatervoorstelling over 
examenstress, studeren en de grote levensvragen van een examenleerling.
 
De examenleerlingen kregen onder andere het studentenkoorballenlied, een cursus ontspannen in 13 stappen en De-Grote-Levensvragen-In-Multiple-Choice-Vorm-Show voor de kiezen. Kortom, een heerlijke voorstelling om even te ontspannen te relativeren in de drukte van het examenjaar.

Zorg: 'Sta Sterk'
In de derde periode zullen sommige kinderen uit de brugklas, de tweede klassen en een paar derde klasleerlingen een ‘Sta Sterk cursus’ volgen van Niek Adriaens. De Sta Sterk cursus richt zich op het verminderen van faalangst en het vergroten van weerbaarheid en sociale vaardigheden. Glenda Purperhart (onze OuderKind Adviseur) heeft de screening gedaan.

De cursus is begonnen op maandag 25 januari en duurt 10 weken.  Ouders van de betreffende leerlingen zijn door middel van een brief op de hoogte gesteld door school en worden gedurende de training op de hoogte gehouden.

Techniekweek 3 Mavo
In de week van 15 t/m 19 februari zijn de leerlingen van 3 MAVO een week ondergedompeld in de wereld van de techniek. In samenwerking met diverse ROC’s zijn er verschillende projecten ontwikkeld voor de Mavo leerlingen. Zij konden kiezen uit vijf projecten en zijn vervolgens hiermee in groepen van ongeveer 16 leerlingen aan de gang gegaan.

De projecten 
‘Wie is de dader’ is het project dat uitgevoerd werd onder leiding van het MBO Laboratorium Onderwijs. Een soort CSI meets HLW.
Het Hout en Meubilerings College ging met de leerlingen aan de gang op het gebied van interieurontwerp en -advies, onder de noemer ‘Ontwerp je droomkamer’.
Om de leerlingen een kijkje in de keuken van de vliegtuigtechniek te laten nemen was er het project  ‘Adviseer de luchtvaartmaatschappij’.

De leerlingen werkten afwisselend op het ROC en het HLW aan de projecten. Aan elk project was een excursie gekoppeld en werd afgesloten met een presentatie.

Met deze techniekweek proberen we de leerlingen enthousiast te maken voor de wereld van de techniek. Tevens krijgen ze een beter beeld van de mogelijkheden die er bestaan als het gaat om een loopbaan in de techniek.

 
 

Valentijnsfeest
Op 18 februari was het weer tijd voor een schoolfeest. dit keer voor onder- en bovenbouw.
Thema: Valentijn
Bij binnnenkomst konden de leerlingen bij de 'lovedoctors' een polsbandje halen met daarop 'taken', 'single' of 'not interested'. Het is maar goed te weten waar je aan toe bent als je een oogje op iemand hebt laten vallen.

Zeker voor de onderbouw was het spannend. Zenuwachtig werd er in het begin nog wat krijgertje gespeeld, Dat dat niet helemaal de bedoeling is van een schoolfeest kregen de leerlingen door toen het dansfeest echt losbartte. Het was weer een groot succes. Veel dank aan de organisatie.
 

Pre-University College
Masterclasses VU 
De Pre University Masterclasses zijn gericht op talentontwikkeling, en zijn een waardevolle aanvulling op het portfolio dat voor bepaalde studies vereist is. Bovendien kan het het begin zijn van een interessant profielwerkstuk.

Vijftien leerlingen uit  4 en 5 VWO zijn geselecteerd voor de masterclasses van de VU. Vanaf de tweede week in maart volgen zij, samen met leerlingen van andere scholen, vier bijeenkomsten van een masterclass die zij zelf hebben gekozen. 

Twee voorbeelden van de twaalf masterclasses:

Illusie en Waarnemen
Wanneer je de massa van een object wilt weten, kun je dit object optillen. Maar de waarneming van de massa wordt niet alleen bepaald door wat je voelt. De grootte van het object speelt ook een rol. Wanneer twee objecten van gelijke massa maar ongelijke grootte opgetild worden, wordt het kleinste object als zwaarder waargenomen. Dit heet ‘size-weight illusion’. In de masterclass Illusie en waarnemen ga je zelf deze of een andere illusie onderzoeken.
Om dit goed te doen komt er naast theorie over waarnemen ook informatie over het opzetten van een goed onderzoek en enige statistiek aan de orde. 

Crime in the City
Steden zijn de motor van economische groei. Met een fascinerende snelheid vindt urbanisatie plaats over de hele wereld. Tegelijkertijd zijn steden ook de plekken waar criminaliteit en vandalisme welig tieren. De leefbaarheid van de stad staat daardoor onder druk.
In deze masterclass ga je vanuit verschillende invalshoeken in op het thema crime in the city. Hoe kun je vanuit economisch perspectief criminaliteit verklaren? Is segregatie een bron van criminaliteit? Welke beleidsmaatregelen en strafrechtelijke maatregelen zijn effectief om criminaliteit te bestrijden? Levert de multifunctionele inrichting van de Zuidas een aantoonbare bijdrage aan het vergroten van de leefbaarheid?

Filmmuseum EYE
De vierde klassen Havo en Vwo hebben in de week voor de krokusvakantie als culturele activiteit een workshop in het filmmuseum EYE gedaan.

Voor diverse leerlingen was het de eerste keer dat ze met de pont de oversteek naar Noord hebben gemaakt. Op zich al een belevenis zo'n tochtje over het IJ dat meteen een prachtig uitzicht geeft op het bijzondere gebouw van EYE.

In een kort tijdsbestek van slechts drie uren hebben de leerlingen een 1 minuutfilmpje gemaakt met als thema slapstick, magie, strijd of documentaire. Ter inspiratie eerst maar eens naar voorbeelden gekeken in het panorama. Toen wat aanwijzingen over het cameragebruik en vervolgens aan de slag met de camera. Acteur, cameraman of -vrouw en regisseur, iedereen vervulde een of meer van deze rollen.

Na een korte pauze, waarin het filmmateriaal op de computers werd gezet, werd er in duo's gemonteerd. Zo ontstond er van elke film twee versies. De leuke resultaten werden vertoond in de vervolgens tot minibioscoop omgetoverde studio.
"Veel leuker dan verwacht", was de reactie van velen. "En ook nog wat geleerd", dachten de juffen en meesters.

Gymnasiumdag HLW en Calandlyceum
Atlas met het hemelgewelf op zijn schouders. De burgemeesterskamer vol schilderijen over de onomkoopbaarheid van de Romeinse consuls. En een prachtige beeltenis van Venus voor de zaal waarin ooit getrouwd werd. 

Je zou denken dat je voor deze kunstuitingen naar het verre Rome moet reizen, maar nee, ze zijn allemaal terug vinden in ons eigen Paleis op de Dam,  tot aan het begin van de 19e eeuw het stadhuis was van Amsterdam.

Afgelopen maand hebben leerlingen van klas 4 en 5 Gymnasium van het HLW en het Caland Lyceum de klassieke kenmerken van het Paleis op de Dam bestudeerd en elkaar vervolgens als volleerde gidsen door dit indrukwekkende gebouw rondgeleid. Spannend? Zeker: Vreemde ogen dwongen de leerlingen tot een net iets betere voorbereiding en presentatie dan wanneer deze alleen voor eigen klasgenoten gehouden werd. Ook onze leerlingen van 2 en 3 Gym waren van de partij en genoten van hun eigen gids, mevr. Hoogland. 

Na de gezamenlijke lunch stond er voor de Gymnasiasten uit Nieuw West nog een historische activiteit op het programma: een bezoek aan de grote Constantijn tentoonstelling in de nabijgelegen Nieuwe Kerk.  Ditmaal geen leerlingen die de rondleidingen verzorgden maar ervaren gidsen van het museum zelf.

De Gymnasiumdag voor de leerlingen uit Nieuw West eindigde met een groepsfoto op de Dam in de wetenschap elkaar spoedig weer te zien. Ditmaal in het Allard Pierson Museum aan het Rokin en…….misschien wel volgend jaar bij de volgende co-productie van het HLW en het Calandlyceum: 
de eerste gezamenlijke Klassieke toneeluitvoering in Amsterdam Nieuw West.

Minister Jet Bussemaker op het HLW

Op vrijdag 26 februari j.l. was mevrouw Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, te gast op ons lyceum. Uitgebreid sprak zij met leerlingen uit Vwo-6 over hun toekomst, hoe ze zelf minister geworden is, hoe belangrijk het is om je goed voor te bereiden op je vervolgstudie en nog veel meer. Ook gaf de minister aan dat onze leerlingen de nieuwe generatie vormen die haar eigen waarden gaat overdragen aan de samenleving en hoe belangrijk dat is. En dat er in dat opzicht ook iets van de jonge generatie wordt verwacht. Maar ook dat ze daar vertrouwen in heeft.

De minister was onder de indruk van het feit dat de leerlingen aangaven dat je op het HLW jezelf kunt zijn en dat je goed door de leraren wordt begeleid.

Onze minister heeft aangegeven dat ze graag nog eens een werkbezoek aan het HLW wil brengen. Ze is meer dan welkom!
 

 


8+ geschiedenisles

8+ project 
Op woensdag 10 februari  was het zover; de laatste 8+ middag op het HLW. Een middag met een feestelijk tintje. De vak-winnaars werden in het zonnetje gezet en ontvingen een leuke prijs. De hoofdprijs ging naar de leerling die alle   opdrachten het beste had gemaakt! 

Nadat de leerlingen weer twee leuke en leerzame lessen hadden gevolgd werden de certificaten uitgereikt en ging iedereen blij naar huis.

We mogen spreken van een geslaagde middag. Op naar volgend jaar!

Ouderavond 2 en 3 Mavo
Op donderdagavond 24 maart is er voor de ouders van leerlingen in 2 of 3 Mavo een speciale ouderavond. Hier zal de vakkenpakketkeuze, waar de leerlingen in beide leerjaren voor staan, worden toegelicht. Natuurlijk is er de mogelijkheid om vragen te stellen met betrekking tot deze vakkenpakketkeuze.

De ouders van de leerlingen in 3 Mavo vragen we aan het einde van de avond of zij een enquête willen invullen over het onderwijs op het HLW.

W. van Leeuwen, conrector

B.Körnmann, decaan Mavo

AGENDA
.De agenda van het lopende schooljaar wordt gepubliceerd op onze website. Ga daarvoor naar:

http://hlw.nl/ouders/jaarkalender/

Wilt u nieuwsbrief voor ouders voortaan in uw eigen mailbox ontvangen meldt u dan hier aan 
Copyright © 2016 Hervormd Lyceum West, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp