Copy

SAMEN presteer je meer

OUDER

NIEUWSBRIEF
mei 2016

Inhoud
 • Van de rector
 • Actuele emailadres van ouders
 • Personeel
 • Aanmeldingen 2016-2017
 • Hallo Wereld-profiel 2016-2017
 • Lenteschool
 • Zwerfafvalproject
 • Presentatie profielwerkstukken
 • Peer support
 • Hallo Wereld: debatteren
 • Read2me
 • Dag van de Jonge Jury
 • Trash
 • Jellinek Jeugdnet
 • Camerabewaking
 • DNA lab
 • Girlsday
 • Boysday
 • Artis
 • Agenda
Van de rector
Nu de meivakantie erop zit gaan we de laatste periode voor de Zomervakantie tegemoet. Voor veel leerlingen is dat een spannende periode, de examenleerlingen bereiden zich voor op hun examens en de andere leerlingen werken voor hun bevordering naar de volgende klas. Ik wens ze daarbij veel succes.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe versie van ons Hallo Wereld-profiel. Met dit profiel willen wij onze leerlingen nog beter voorbereiden op hun toekomst. In deze Nieuwsbrief is daar al iets over te lezen.

Verder zal de school vanaf het nieuwe schooljaar steeds meer gebruik gaan maken van digitale middelen in de communicatie tussen school en ouders. Het zal dan alleen via magister mogelijk zijn om zich aan te melden voor bijv. ouderspreekavonden. U wordt daarover nog ingelicht.

Tot slot wens ik u veel leesplezier met deze Lente Nieuwsbrief.
Actuele emailadres van ouders
Na de zomervakantie zal het grootste gedeelte van de communicatie tussen ouders en school digitaal gaan plaatsvinden. Natuurlijk blijven onze ouderavonden gewoon bestaan, maar aankondigingen daarvan zullen bijvoorbeeld voortaan digitaal gebeuren, in dit geval via Magister. 

Daarnaast gaat de school  met een boekhoudkundig programma werken, Wis Collect. Via dit programma kunnen de financiën plaatsvinden (ouderbijdragen e.d.).Het is van belang dat u beschikt over een emailadres (dus het emailadres van de ouders en niet die van uw zoon/dochter). Binnenkort zal onze schooladministratie daarover contact met u opnemen.
Personeel
Zoals u misschien al hebt vernomen, mw. El Kharrim is al enige tijd ziek. Zij  zal voor onbepaalde tijd thuis blijven om in alle rust te herstellen van haar lichamelijke klachten. Tot die tijd zal mw. Hairwassers de honneurs waarnemen als mentor van 3M2. Dhr. Meeuwis zal de meeste lessen van mw. El Kharrim overnemen. Mw. Assen neemt de examenklas 4M geschiedenis voor haar rekening. 

Mw. Overbeek is sinds begin april met zwangerschapsverlof. Haar lessen worden waargenomen door dhr. Jansen.


Dhr. Bal is enige tijd afwezig vanwege zijn studie. Van 1 april tot 26 mei 2016 zal hij in China, om precies te zijn in de stad Shenzhen, werken aan zijn Masterthesis, dat onderdeel is van zijn opleiding 'Master Human Geography, Urban Geography'.
In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en International New Town Institute (
http://www.newtowninstitute.org/) doet hij onderzoek naar de economische status van etnische minderheden in stedelijk China. Zijn focus zal liggen op de Uyghuren, een Turkse ethnische minderheid uit de westelijke provincie Xinjiang. 
Tijdens zijn afwezigheid zullen de lessen van dhr. Bal worden overgenomen door dhr. Markusse en mw. El Yakoubi. 


Voor het volgend schooljaar heeft onze school afgelopen periode een aantal goede docenten kunnen aantrekken. Daar zijn we heel blij mee. Op dit moment hebben we nog één vacature openstaan, namelijk voor natuurkunde.

In de laatste Nieuwsbrief zal hier verder bericht over worden gedaan.
Aanmeldingen 2016 – 2017
Donderdag 7 april heeft de officiële 'matching' plaatsgevonden.
Onze school is geweldig trots op het mooie aantal aanmeldingen voor het schooljaar 2016 -2017. We heten onze nieuwe aanstaande leerlingen nu al van harte welkom. We kijken uit naar hun komst.
Hallo Wereld-profiel 2016- 2017
Op 8 juni is er een studiedag voor het personeel. Op deze dag zal het nieuwe HLW-profiel in een uitgewerkte vorm gepresenteerd worden. Dit zgn. Hallo Wereld-profiel gaat voor alle leerlingen op school vanaf augustus a.s. gelden. In het kort komt het erop neer dat via het Hallo Wereld-profiel leerlingen 'oriëntatie-onderwijs' krijgen aangeboden, naast de gewone lessen. In klas 1 en 2 betekent dit oriëntatie op jezelf (creatief denken, Mindfulness, theater, e.d.) en voor klas 3 en hoger is dit oriëntatie op het vervolg van de school (loopbaanoriëntatie, sollicitatietraining, e.d.)

Het Hallo Wereld-profiel staat in het teken van talentontwikkeling van onze leerlingen. Het programma bevat keuze-modules waaruit leerlingen kunnen kiezen. Voor elke gevolgde module ontvangen de leerlingen certificaten. Deze certificaten worden opgenomen in hun HLW-portfolio.

Aan het begin van het volgend schooljaar worden alle leerlingen en hun ouders ingelicht over het Hallo Wereld-profiel van onze school.
Lenteschool 
Zoals u weet  heeft het HLW een Lenteschool georganiseerd in de meivakantie.
De teamleiders en mentoren hebben vooraf geïinventariseerd welke leerlingen in aanmerking kwamen voor de Lenteschool. Het HLW heeft voor 67 leerlingen, uit tweede klas tot vooreindexamenklas, subsidie aangevraagd. 

In de Lenteschool volgden de leerlingen:
 • 6 dagen intensief bijles in twee vakken.
 • 1-op-6 begeleiding.
 • van 9.30 - 15.30 uur bijles.
 • focus op inhoud en studievaardigheden.
We hopen dat de Lenteschool zijn vruchten gaat afwerpen.
Zwerfafvalproject
Afgelopen maanden hebben alle tweede klassen een (theorie) gastles gehad over zwerfafval. Deze lessen werden gegeven en begeleid door mensen van milieubureau Recycle valley.
Tijdens een praktijkuur gingen leerlingen  in groepjes de wijk in om zwerfafval te verzamelen. Tot het einde van het schooljaar zullen er voorlichtingen plaatsvinden en (educatieve) opruimploegen de buurt intrekken. De mentoren en meewerkende  docenten van deze klassen hebben er mede voor gezorgd dat dit een succes is geworden. Het stadsdeel wil graag een vervolg hieraan geven.

Tot slot spelen wij met de gedachte om het plastic afval in de school apart in te zamelen. Vooralsnog hebben wij daar geen werkbare praktische uitvoering voor weten te bedenken. Ideeën zijn welkom!
Presentatie profielwerkstukken
Een primeur op het HLW: Onlangs was er voor leerlingen uit 5H en 6V gelegenheid hun profielwerkstuk te presenteren aan docenten, ouders en medeleerlingen. Zo’n 30 leerlingen maakten hiervan gebruik. Hun presentatie kon het eindcijfer met maximaal 1 punt in positieve zin beïnvloeden. Zenuwachtig maar trots toonden zij ons het resultaat van maanden zwoegen. Zo was daar het bijna universitaire onderzoek naar de invloed van harde muziek op de hersenen, kwamen de gevolgen van racisme in Nederland aan bod en werden de toeschouwers  getrakteerd op een zelfgemaakte jurk uit de 19e eeuw.  Niet alles was van uitzonderlijk niveau, maar er zaten juweeltjes bij. Kortom, een geslaagde avond en voor herhaling vatbaar.
Peer Support
Komend schooljaar zal er op het HLW gestart worden met Peer Support. Een aantal leerlingen uit de bovenbouw van de HAVO & het VWO wordt dit schooljaar opgeleid tot Peer Leaders. Zij gaan in het schooljaar ’16 - ’17 brugklassers een structurele begeleiding bieden. Zo worden de nieuwe leerlingen geholpen bij een soepele overgang naar de middelbare school. Er worden ook positieve sociale netwerken opgebouwd, zodat de onderlinge betrokkenheid bij het welzijn van de leerlingen wordt vergroot.
De Peer Leaders worden op een actieve wijze betrokken bij het onderwijs- en leerproces. Peer Support is een internationaal erkend programma dat bijdraagt aan het sociale klimaat op school. De kracht van Peer Supporters is dat gelijken dezelfde 'taal' spreken, ervaringen kunnen delen en elkaars voorbeeld kunnen zijn. De Peer Leaders zullen getraind worden door docenten die hier voor opgeleid zijn (Peer Coaches). Volgend schooljaar zal de coördinator Peer Support samen met deze Peer Coaches maandelijks een intervisie plannen & de Peer Supporters ondersteunen.  Peer Support is een mooie methode waarmee de sociale veiligheid bevorderd wordt. Bovendien worden aanwezige talenten van de Peer Supporters benut en leren zij 'iets te betekenen voor een ander'. We denken dat het Peer Support zeker bijdraagt aan het positieve imago van het HLW.

Joan Terpstra - coördinator Peer SupportDebatteren
Tijdens de Hallo Wereld-les debatteren komen onze leerlingen met allerlei onderwerpen in aanraking. Zo hebben zij op 22 maart, op Wereld  Waterdag bezoek gehad van medewerkers van Waternet. Na informatie over het gebruik van water in een gemiddeld huishouden en over de waterkringloop volgde een discussie met water als hoofdthema.
Ook hebben de 'debaters' het politiebureau aan het August Allebéplein bezocht, waar een wijkagent eerst heeft verteld over wat politiewerk inhoudt. Daarna kwam het debat!! De stellingen gingen uiteraard over veiligheid en het politiewerk in Amsterdam-West. Tot slot kreeg iedereen chocomelk en mochten 'de leerlingen even ervaren hoe het is om in een cel te zitten. 
 
Read2Me
Klasen B3, B4 en B8 hebben meegedaan met ‘Read2Me!’, een landelijke voorleeswedstrijd, waarbij het belangrijkst is dat je plezier hebt in het lezen. De beste voorlezer van de school doet mee aan de Amsterdamse finale in de OBA. De winnaar daarvan gaat door naar de provinciale ronde, en uiteindelijk vindt er een landelijke finale plaats.

Op 25 februari, in de aula, namen negen voorleeskanjers van het HLW het tegen elkaar op in de schoolfinale en lazen voor uit hun favoriete boek. De jury luisterde aandachtig naar de voorlezers.  Salma Laaich uit klas B8 las voor uit het boek ‘Mijn vader is een dief’ van Henk Hardeman, en   heeft de jury het best weten te overtuigen van haar voorleestalent, en is onze voorleeskampioen geworden. 

Op donderdagmiddag 10 maart ging  klas  B8 met hun mentor mw. Tfai en docente Nederlands mw. Best naar de OBA finale, samen met zeven andere scholen. Ondanks de goede prestatie was de competitie helaas te groot, en heeft Salma niet gewonnen. Salma deed het echter super goed. Ze kan wel terugkijken op een mooie ervaring. En voor ons is ze de voorleeskampioen schooljaar 2016.                                                                        


 
Dag van de Jonge jury
Afgelopen woensdag 20 april gingen we naar Tivoli in Utrecht, daar was de Dag van de Jonge Jury. We gingen er met de bus heen. Toen we daar aankwamen moesten we nog wachten totdat het programma zou beginnen dus je kon in het gebouw rond lopen.
Om 11 uur begon het programma en iedereen moest naar de grote zaal daar werd een openingsdans gedaan. Na de openingsdans en de introductie kon je een workshop doen. Je kon tussendoor ook boeken kopen/ruilen, eten en drinken kopen, een boekenlegger maken met foto’s en nog veel meer. Om 12.45 uur was er een interview met een paar schrijvers voor een half uur. Na het interview had je een uur voor jezelf je mocht ook naar buiten gaan. Om de Dag van de Jonge Jury af te sluiten was er een concert van Lil Kleine. Dat was super leuk, iedereen ging schreeuwen en gillen, dat was het aller leukste van de hele dag. Het was jammer dat je tijdens de workshops niet naar buiten mocht want het was heel erg benauwd en warm binnen. Voor de rest was het een heel gezellige dag!
Yasmine uit B9

2 Havo naar 'Trash'
Op 31 maart gingen de 2H klassen naar filmmuseum Eye om daar de film Trash te bekijken. 
Trash gaat over 3 jongens die op de vuilnisbelt proberen te over leven als vuilnisracers. Als hoofdpersoon Raphaël op de vuilnisbelt een goed gevulde portemonnee vindt met als inhoud een sleutel, legitimatie en foto’s, is de politie al snel op zoek naar deze spullen. Raphaël weet nu dat er achter deze spullen iets schuilt. Raphaël, zijn beste vriend Gardo en de zo genoemde ‘Rat’ onderzoeken alle informatie die ze hebben en gaan er op uit. Al snel zit de politie hen op de hielen. Gaan ze het geheim achterhalen? Komen ze er wel levend uit!?

Mijn mening:
Ik vond het een geweldige film. Er kwam actie in voor en vriendschap, onderzoek, spanning en het wekte ook verbazing op, want je ziet waar de politie toe in staat is, dat was heel tragisch. Je ziet ook hoe slim de jongens bezig waren om de codes te ontrafelen ‘geweldig’.

Het is zeker een must see movie voor jong en oud!

Anissa Yusuf 2H1

Jellinek Jeugdnet

In de puberteit ontdekken jongeren hun eigen identiteit, normen en waarden door te experimenteren met kleding, muziek, seksualiteit en zo ook met alcohol, roken en gamen. Veel van jongeren experimenteren een aantal keer hiermee, waarna ze stoppen omdat de spanning eraf is of omdat het effect tegen valt.

Sommige jongeren maken hierin verantwoorde keuzes. Voor anderen kan het gebruik zulke vormen aannemen dat het de ontwikkeling in de weg staat; ze computeren bijvoorbeeld zoveel dat ze moeilijkheden op school, of in de thuissituatie krijgen. Soms komen jongeren hierdoor in de knel.

Jellinek Jeugdnet is een afdeling van Jellinek preventie die zich richt op jongeren van 12 tot 23 jaar. Jeugdnet geeft informatie en advies aan jongeren en hun ouders over alcohol, roken, drugs, gamen en social media. Ook het Hervormd Lyceum West werkt samen met Jellinek Jeugdnet.

Jongeren
Jongeren tussen de 12 en 23 jaar die vragen hebben over alcohol, drugs of gamen kunnen telefonisch of persoonlijk een voorlichtings- en adviesgesprek krijgen. Hier zijn geen kosten aan verbonden en er is geen verwijzing nodig. Dit gesprek kan bij de Jellinek plaatsvinden of op het Hervormd Lyceum West.

Ouders
Als ouder denkt u misschien weinig invloed te hebben op het gedrag van uw puber. Maar dat klopt niet: ouders hebben meer invloed op gedrag van hun kind dan ze denken. Hoe? Onder andere door er met uw kind over te praten. Maar hoe pakt u dit het beste aan? Jellinek Jeugdnet geeft ook gratis advies aan ouders met (opvoed)vragen over het omgaan met alcohol, drug- of internetgebruik van hun kind. En eens in de 2 maanden is er een Jeugdnetbijeenkomst speciaal voor ouders over alcohol, cannabis, drugs, gamen of social media. 

Advies nodig?
Jellinek Jeugdnet is op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur te bereiken voor:
Advies en voorlichting voor jongeren en ouders

Bel ons:   020 - 5901350 
E-mail ons:   jeugdnet@jellinek.nl
Of bezoek de website:  www.jellinek.nl/jeugdnet 


 
 
Camera bewaking
Veel van wat er binnen de school in de 'verkeersruimten' gebeurt, wordt sinds kort in beeld gebracht. Dat betekent bijvoorbeeld dat als er in de gang of het trappenhuis onaanvaardbare rommel gemaakt is of dingen worden vernield, we dat gericht kunnen nakijken en de daders op kunnen sporen. Inmiddels hebben we bij een aantal incidenten de daders ter verantwoording kunnen roepen.

DNA Lab
Vrijdag 7 april waren er drie studenten van de Universiteit van Utrecht bij ons op school om een DNA lab te geven. In de module 'De taal van de tumor' werd DNA geïsoleerd en onderzocht. Het was een leerzame middag voor onze leerlingen uit 5 en 6 VWO.


Girlsday
Girlsday is een initiatief van VHTO om meisjes op jonge leeftijd kennis te laten maken met bèta, techniek en ICT. Dit landelijke evenement vindt jaarlijks plaats in april. Girlsday vond dit jaar plaats op donderdag 14 april 2016. Tijdens Girlsday openden tal van bèta-, technische en ICT-bedrijven én technische of ICT-afdelingen van bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar.
De meisjes van 2H1 gingen naar Accenture (Zuidas)
De meisjes van 2H2 gingen naar Atos in Amstelveen
De meisjes van 2V gingen naar de VU op de Boelelaan
Girlsday 2V
Op 14 april zijn de meiden van 2V in het kader van Girlsday naar de VU geweest. We werden ontvangen door zes vrouwelijke studenten. Zij vertelden over hun beta studie en over wat we die dag zouden gaan doen. We hebben twee workshops gevolgd. Tijdens de eerste workshop hebben we een soort hersenproefje gedaan. Je kreeg een soort capje op (heel charmant) met elektroden. De cap werd aangesloten op de computer. Om de elektroden goed te laten werken moest er gel worden aangebracht en konden we een kijkje nemen in de werking van de hersenen van degene die was aangesloten. Veel rust in de hersenen zorgde ervoor dat de dolfijnen op het computerscherm snel gingen zwemmen, bij onrust deden ze juist niks. Van hun resultaten kregen de vrijwilligsters een printje mee naar huis.
Na een heerlijke lunch die door de VU verzorgd was, kregen we een workshop over DNA. Wat is DNA? Hoe ziet het eruit en wat valt eruit af te lezen? Tijdens het practicumdeel hebben we ons eigen DNA geprepareerd en het vervolgens in een hartvormig glazen hangertje gedaan. Nu hebben we allemaal ons DNA om de nek hangen. Het was een leuke dag en met een goodie bag gingen we tevreden naar huis.
 
De meiden van 2V
Girls Only 2H2
Bij Atos was het ‘Girls Only’ op het hoofdkantoor in Amstelveen. De meisjes - van het Hervormd Lyceum Zuid en Hervormd Lyceum West uit Amsterdam - kregen tijdens een boeiende presentatie alles te horen over werken in IT. De meiden kregen alle ruimte om een kijkje achter de schermen van Atos te nemen. Zo konden zij onder meer in het Business Technology & Innovation Center en The Store of the Future ervaren hoe het voelt om te shoppen in een toekomstige, volledig digitale winkelomgeving.

“Technologie en IT zijn in dit digitale tijdperk dé aanjager van verandering en vooruitgang op sociaal, economisch en zakelijk gebied. We wilden laten zien dat IT helemaal niet saai is, maar een leuk en uitdagend vak”, vertelt Marianne Hewlett, Chief Marketing Officer bij Atos in de Benelux & the Nordics.

De meisjes van 2H1 waren uitgenodigd door het bedrijf Accenture aan de Zuidas  Accenture is een bedrijf dat strategieën bedenkt voor grote bedrijven op het gebied van programmatuur en big data.


 
Boysday
Natuurlijk is er ook aan de heren van 2H en 2V gedacht. Zij kregen een rondleiding achter de schermen in de Stopera met een nadruk op de technische aspecten van het theater. Ook van de heren een verslag.
 

 
De rondleiding begon met wat algemene informatie:
De Stopera is een van de grootste en modernste theaters van Europa en behoort tot de toptheaters van de wereld. Er is plaats voor 1633 man publiek. Er werken zo'n 250 mensen bij de techniek; bij het geluid, belichting, decor, kleding enz.
Na de inleiding in de enorme zaal zijn we ook op het toneel en backstage geweest. We zagen dat er niet alleen één toneel was, maar zeker wel drie. In de werkplaats konden we vervolgens zien hoe de enorme decors gemaakt worden. Er wordt daar gewerkt met metaal, hout, maar ook stof. Niet alle decors worden in de Stopera zelf gemaakt. Er is ook een werkplaats in Amsterdam-Oost.
Verder leerden we dat veiligheid een belangrijk aspect is in de theaterwereld, waardoor er veel veiligheidsvoorschriften en -voorzieningen zijn.
De begeleiders waren aardig en wisten alles van de techniek. Daardoor hebben we veel opgepikt op het gebied van techniek.
ARTIS
De lente is begonnen, het zonnetje schijnt en de buitenverblijven in Artis zijn bijna klaar!  Wat een geluk dat het fameuze brugklasuitje weer op het programma staat!! Lekker kuieren tussen de stokstaartjes, wie wil dat niet?  De klassenindeling is als volgt:
 • di 24 mei B1 en B5
 • wo 25 mei B4 en B9
 • do 26 mei B2 en B3
 • vrij 27 mei B6, B7 en B8

AGENDA
.De agenda van het lopende schooljaar wordt gepubliceerd op onze website. Ga daarvoor naar:

http://hlw.nl/ouders/jaarkalender/

Wilt u nieuwsbrief voor ouders voortaan in uw eigen mailbox ontvangen meldt u dan hier aan 
Copyright © 2016 Hervormd Lyceum West, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp