Copy

SAMEN presteer je meerOUDER

NIEUWSBRIEF
Herfst 2016

Inhoud
 • Van de rector 
 • Belangrijk
 • Introductieweek brugklassen
 • Boek in de tas
 • 4H Kennismakingsdag
 • Carrièrecoach
 • Boekenweek voor jongeren
 • Summercamp Heino
 • Read my World
 • Lustrum
 • Technologieweek 3 mavo
 • Agenda
 
Van de rector 
Dit schooljaar is een bijzonder school voor het HLW want onze school bestaat 60 jaar, een lustrumjaar dus en dat willen we vieren. In deze Nieuwsbrief leest u hierover.

Nu we alweer in het najaar zijn beland is er al veel gebeurd op het HLW. De lessen vinden in volle gang plaats. Voor de Hallo Wereldlessen geldt dat de eerste periode erop zit en dat er op dit moment ingetekend kan worden voor periode twee. In het kader van Hallo Wereld hebben er ook activiteiten plaatsgevonden voor de bovenbouwleerlingen. Hier gaat het met name om activiteiten en workshops rondom de loopbaanoriëntatie van onze leerlingen.
Belangrijk
In onze laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie en ook op de eerste ouderavond van dit jaar is u medegedeeld dat vanaf dit schooljaar alle informatie per e-mail zal worden verzonden. Wij wijzen u er nogmaals op dat het daarom van belang dat wij een actief e-mailadres van u - en dus niet van uw kind-  in onze administratie hebben. U kunt uw e-mailadres doorgeven via  magister@hlw.nl. Graag met vermelding van de naam/namen van uw kind(eren) die bij ons op school zitten. 
 
 
Introductie brugklassen
Dit jaar hebben we de invulling van de eerste schoolweek voor de brugklassen over een andere boeg gegooid. De leerlingen hebben meer ruimte en tijd gekregen om te wennen en kennis te maken met ons HLW dan andere jaren.

Op woensdag, donderdag en vrijdag  hebben de leerlingen afwisselend workshops gevolgd, gesport op de sportvelden of andere nuttige en leuke activiteiten gedaan.  En dat was een succes!! Samen met de mediatheek, onze sympathieke Peer Leaders, LO-sectie, de ict'ers hebben we er een geweldige week van gemaakt.


 
Boek in de tas
Sinds dit schooljaar doen alle leerlingen in de onderbouw van de afdeling mavo/havo/vwo mee aan het project 'Boek in de tas'. Dit betekent dat leerlingen altijd een leesboek in hun tas hebben. Wanneer er tijdens een les wat tijd over is, mogen de leerlingen die tijd gebruiken om te lezen. Ook moet uit dit boek minimaal 30 minuten gelezen worden tijdens het opvanguur. 

De docenten Nederlands hebben met de leerlingen uit de brugklas in de mediatheek boeken uitgekozen. Leerlingen lezen dus een boek dat hen aanstaat. Ook in de tweede klassen is dit de bedoeling. 

Het doel van dit project is dat leerlingen meer leeservaring opdoen en daarnaast hopen we dat ze ontdekken dat lezen leuk kan zijn en dat er voor iedere leerling een boeiend boek bestaat.

 

 
4H
Kennis-makings-
dag

 
 

Vrijdag 9 september was het strandje bij de Sloterplas het domein van 4 Havo. Onder de bezielende leiding van de mentoren en onze gymdocente mw. Harthoorn heeft 4 Havo zich flink uitgesloofd om de relaties tussen zij-, op- en afstromers en doublanten te intensiveren. 

Het begon met een vrijzinnige versie van 'Over de Streep' door dhr. De Haas. Veel vragen afkomstig uit zijn megafoon leidden tot verwarring en daarmee tot verbroedering. 
Het touwtrekken was wel voor iedereen duidelijk. Onder leiding van de dochter van dhr. de Haas trokken alle klassen om het hardst aan het touw, waarbij menigeen met zijn neus in het zand belandde.
In de tussentijd had mw. Harthoorn diverse sportveldjes uitgezet. Spontaan maakten de leerlingen teams om mee te kunnen volleyballen, frisbeeën, badmintonnen, voetballen etc.

Tot slot kregen de leerlingen een soort expeditie Robinson-opdracht, genaamd expeditie Sloterplas. In groepen moesten hamburgers, pita broodjes en een barbecue worden opgespoord. Daarna kon de barbecue worden aangestoken en de hamburgers gegrild. De resultaten waren zeer divers, sommige waren zwart, andere waren heerlijk. 

Al met al een geslaagde kennismakingsmiddag!
Carrière Coach
27 september heeft de kick off van het Carrière Coach project plaats gevonden in de aula. Hier hebben de leerlingen van 4M voor het eerst kennis kunnen maken met hun persoonlijke coach.

Carrière Coach is een loopbaanadviestraject voor leerlingen van 4M, waarbij professionals uit het bedrijfsleven drie individuele gesprekken voeren met een leerling. Veel jongeren vinden het moeilijk om een goede studiekeuze te maken en kunnen onvoldoende inschatten welke studie bij ze past. Tijdens de gesprekken worden de leerlingen gestimuleerd zich goed en bewust te oriënteren op deze belangrijke keuze. 

Bas Körnmann,
decaan MAVO
 
Boekenweek voor jongeren Literatour
Van 17 t/m 25 september was het De Boekenweek voor jongeren. Zeventien schrijvers bezochten tijdens deze week zo veel mogelijk scholen, waaronder het HLW. 
Op maandag 19 september kwam Ozcan Akyol  bij ons op school met als doel de jongeren enthousiast te  maken voor boeken, lezen en schrijven. Ozcan Akyol  is vooral bekend van zijn, onder jongeren populaire boeken:
 • Eus
 • Turis
Beide boeken staan in de mediatheek.
Summercamp Heino
In de afgelopen weken zijn de brugklassen op brugklaskamp geweest.  In Summercamp Heino hebben ze deelgenomen aan vele activiteiten en hebben de leerlingen elkaar en de docenten beter leren kennen.

Op het programma voor de eerste dag stonden ponyrijden en sporten, dieren voeren, zwemmen en (verschillend per klas) disco of een avondspel.
De tweede dag namen de leerlingen deel aan de Challenge Run, een serie van uitdagende sportactiviteiten, denk hierbij aan activiteiten als kanoën, wandklimmen, basketbal en fietsen of steppen. 
De derde en tevens laatste dag stond het attractiepark Slagharen op het programma, daar konden de leerlingen hun laatste restje energie kwijt. 

De leerlingen hebben veel plezier gehad met het ponyrijden (“Juf, ik wil er echt af!”), het voetballen, spelletjes spelen met de docenten, zwemmen, dieren voeren (waarbij velen hun angsten moesten overwinnen voor de Alpaca’s die twee keer zo groot waren als zijzelf), het avondspel 'Levend Stratego' waarin docenten hen de stuipen op het lijf hebben gejaagd met hun kostuums en maskers.
's Avond schreven de leerlingen in hun dagboek, dronken limonade en aten nog wat koekjes om daarna nog gezellig op hun kamers met elkaar kletsen, voor het licht toch echt uit moest.

We kijken terug op een mooi kamp, waar leerlingen elkaar beter hebben leren kennen, de docenten de leerlingen van een andere kant zagen en waar ongetwijfeld mooie herinneringen zijn gemaakt. 

Read my world


In het kader van het internationale literatuurfestival Read my World kregen de leerlingen uit 4H en 4V poëzielessen van docenten van de School der Poëzie. Dit jaar stonden schrijvers uit Polen en de Oekraïne centraal bij het festival. Werk van diverse schrijvers uit deze landen vormden een inspiratiebron voor de gedichten die de leerlingen zelf schreven.

In de eerste les leerden zij onder andere een haiku te schrijven. Tijdens de tweede les hebben zij geleerd hoe je een goed gedicht kan maken, waar een verhaal in zit. De lessen werden zeer gewaardeerd en de resultaten waren zonder meer goed.

De beste gedichten werden voorgedragen in het Tolhuis, waar een Poëzierevue was georganiseerd door de School der Poëzie. Afgewisseld met optredens van het muzikale duo Nachtschade, een Poolse en een Oekraïense schrijver, werden de gedichten voorgedragen. Na het optreden de streetdancers van Turn it Loose weden de winnaars bekend gemaakt. Leuk voor de winnaars is dat hun gedicht inmiddels vertaald is in Pools of Russisch.


Vlinder
Ver, ver van de mensheid
Dat is mijn doel, mijn verlangen
Elke dag al een gevangene
vloog ik als een dwaaskop
zoekend op een levend wezen
zocht ik het licht in haar ogen
mijn toekomst
in de oneindige hemel
vond ik jou,
mijn innerlijke geest

Sevim Avci

naar Julia FiedorczukHLW 1956 – 2016
Het HLW viert dit jaar het 60-jarig bestaan en dat doen we met verschillende activiteiten voor de leerlingen en het personeel. Het lustrumjaar werd geopend in een bomvolle aula waar een swingende drumband voor een prima sfeer zorgde. Met confetti en al opende rector Hans van Dokkum het lustrumjaar. Vervolgens spoedde alle leerlingen en docenten zich naar het Vondelpark, waar een heuse “vossenjacht” werd gehouden. Een prachtige en leuke dag.

Op 27 oktober was er een  'lustrum-Oktoberfest' voor het personeel. Het werd een spetterend feest met veel Duitse Schlagers.

Op 21 december is er een groot lustrumfeest voor alle leerlingen. De locatie is nog geheim. U wordt van te voren schriftelijk van informatie voorzien.

In het nieuwe kalenderjaar zullen er nog een aantal lustrumactiviteiten zijn, waaronder een reünie voor oud-leerlingen van het HLW.


Week van de technologie 3M
In de week van 24 t/m 28 oktober heeft voor 3 mavo het eerste gedeelte van de techniekweek plaats gevonden. Het was een succes; enthousiaste leerlingen en bij de deelnemende bedrijven een zeer positief beeld over onze leerlingen.

Eén van de onderdelen was het project 'Wie is de dader?', Met het bezoek van de forensisch expert op maandagochtend zaten de leerlingen gelijk in het verhaal. Vervolgens moesten de leerlingen preparaten onderzoeken om tot een antwoord te komen. Als eindpresentatie hebben zij samen met mw. Eijkmans en haar stagiaires  een prachtig filmpje hebben gemaakt.
Een ander project was het cross over project Zorg en Techniek. Het HLW is de eerste school in Amsterdam is die dit project heeft gedraaid. Na een wat onzekere start van de leerlingen op maandag is de groep in de loop van de week steeds enthousiaster geworden en zelfs de lange dinsdag (17.30 terug in Amsterdam) bracht daarin geen verandering gebracht. 


De week van de technologie is een paar jaar geleden opgezet om de wereld van de techniek onder onze leerlingen meer bekendheid te geven. Het werken in de techniek of met technologie is op dit moment een belangrijke groeimarkt. En onze leerlingen zijn een belangrijke doelgroep. Tijdens het project vertoeven en werken de leerlingen minstens één dag op het ROC. Zo kunnen de ze zich ook een beeld gaan vormen hoe het is om op het ROC les te krijgen. 

Bas Körnmann,
Decaan MAVO

4Strax
Op woensdag 9 november is de informatie keuzeavond 4STRAX voor 4 Mavo. Hier kunnen de leerlingen vier keuzes maken uit een enorm aanbod van verschillende opleidingen.

Dit programma stond altijd ingepland bij 3 Mavo maar sinds dit jaar heeft de decaan het ingepland voor 4 Mavo, omdat de inhoud van deze avond beter aansluit bij de behoeftes van dat leerjaar. Vandaar dat deelname dit jaar niet verplicht wordt gesteld. Niettemin denken we dat het zinvol is. Stimuleert u als 4M ouder daarom deelname aan deze avond.
 

AGENDA
Kijk
hier voor de agenda.

Wilt u nieuwsbrief voor ouders voortaan in uw eigen mailbox ontvangen meldt u dan hier aan 
Copyright © 2016 Hervormd Lyceum West, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp