Copy
dental24

Nyhets- och kunskapsportal inom odontologi

Nyheter från Dental24 | 02/05/16

Öppna webbversion

Nyckeln till ökad efterfrågan

Detta nyhetsbrev riktar sig till dig som vill effektivisera och förstärka marknadskommunikationen till de som dagligen arbetar med tandvård (B2B).Just nu pågår ett paradigmskifte när det gäller kommunikation, information, media och marknadsföring. Orsaken är de digitala möjligheterna och vinsterna med att se över sin kommunikation. Mycket av det vi fick lära oss i skolan gäller inte längre. Lär dig det nya sättet att kommunicera. Här får du många tips på det du behöver känna till.

Kund/Köpresan

 • Idag börjar många sin köpresa med en sökning efter information på nätet.
  Upp till 70% av resan sker innan någon tilltänkt leverantör kontaktas.
 • Därefter sker en första selektering/urval av tänkta leverantörer.
 • Först mot slutet av köpresan tas kontakt angående beställning/köp
 • Därefter sker "after sales", dvs support/komplettering/merförsäljning/köp av förbrukningsprodukter etc.

Varumärket

 • Varumärket ökar i betydelse
 • Varumärket ökar värdet på erbjudandet
 • Varumärket skall övertyga/sälja, inte bara kännas igen

Digital närvaro på nätet

 • Att tillhandahålla bra innehåll (content) på nätet är A&O
 • Content kan vara dokumentation, referenser, storytelling, studier, white papers etc.
 • Videopresentationer & Webinars (presentation/utbildning)
 • Podcast (berättelser, intervjuer, etc.)
 • Kontaktinformation, erbjudanden, tjänster och produkter

De olika digital kanalerna - ägda, köpta eller förtjänade

 • Hemsidan är navet i digital kommunikation (ägd media)
 • Mejl/Nyhetsbrev (ägd media)
 • Sociala medier (delvis egen kanal)
 • Specifika mediekanaler (förtjänad alt. köpt media t.ex. Dental24)
 • Traditionell media (förtjänad media)

Rätt typ av information

Vill du bli vald som leverantör måste ditt varumärke vara känt, accepterat och prioriterat. Och du måste synas/finnas med och vara sökbar i de digitala kanaler där köparna utvärderar information och söker tänkbar leverantör. 

Content Marketing

Content Marketing eller innehållsmarknadsföring, som man också säger, lämpar sig väl för både små och stora företag/organisationer, särskilt B2B (tandteknik, utrustning, förbrukningsvaror, utbildning, etc.).
Fördelarna med Content Marketing/innehållsmarknadsföring är bl.a. lägre produktions- och distributionskostnader, snabbhet och ökat digitalt genomslag jämfört med t.ex. papperstidningar, broschyrer (DR) och traditionell reklam.

Svårigheterna kan ligga i att utse vem i organisationen som ska göra vad. Det gäller att se över rollfördelning, rutiner och processer samt att producera värdeskapande innehåll och satsa mindre på traditionell reklam (annonser, broschyrer, kataloger eller andra trycksaker). Det är också viktigt att utgå från mottagarens önskemål, inte från avsändarens avsikter.

Konvertering

Det gäller att konvertera intresse (köpsignaler) från webbsidor och i nyhetsbrev till leads. Det räcker alltså inte med ”klick” och ”likes” (trafik/visningar) utan man behöver också veta hur man använder hemsidan på ett effektivt sätt och konverterar (CTA, Call to Action) från information till nöjd kund. Det kan t ex ske med landningssidor för identifiering av intresserade personer som kan utgöra intressanta leads för säljarna.

Att synas i rätt kanal

Att marknadsföra sin hemsida i olika kanaler för att skapa leads är också viktigt. Några sätt är att publicera artiklar, stories (t.ex. kundcase), nyheter, lösningar, bloggar, nyhetsbrev, avisera kurser & event, webinars, pod-casts, bannerannonsering i olika kanaler (interna och externa webbsidor, social media, etc.).

Learning by doing

Det finns inte någon universallösning eller ”quick fix”. Börja gärna med att testa några olika aktiviteter, mät och utvärdera varje enskild åtgärd. Gör mer av det som fungerar bäst och sluta göra det som fungerar mindre bra!

Vill du veta mer och ha fler tips på olika källor om hur man blir bättre på digital marknadskommunikation gå in på länken nedan.

Här hittar du mer information och kunskap i olika format om hur er organisation kan bli bättre:

Matnyttiga källor till modern digital kommunikation>>


 
Per Ahlberg

Med vänlig hälsning
Per Ahlberg
Grundare Dental24
0703-883098

Nyheter Krönikor Omvärldsbevakning Kurser och event Dentalkanalen Platsannonser

Avregistrera dig från nyhetsbrevet.