Nyhets- och kunskapsportal inom odontologi

Nyheter från Dental24 | 21/01/16

Öppna webbversion

Relevant information

Här kommer en sammanfattning med möjlighet till fördjupning av det senaste samt lite tips så att du slipper stressa upp dig. Det är inte alltid vi hinner med allt vi skulle önska men med Dental24 får du bättre koll på läget.

Vi vill passa på att tacka alla våra samarbetspartners som gör Dental24 möjlig.

Varje månad har Dental24 fler besökare än en bra dag på Swedental!

Per Ahlberg

Med vänlig hälsning
Per Ahlberg
Grundare Dental24

Nytt på Dental24

Missade du något förra året?

DENTAL24 Alla hinner inte alltid läsa allting som publiceras på Dental24. Kanske missade du något? Här är en sammanställning av de mest lästa rubrikerna på Dental24 under 2015.

Läs mer

 

Stresshantering på schemat

HÄLSOUTBILDNING Stress skapar ofta otrivsel och minskad produktivitet på en arbetsplats. Curomed Utbildning erbjuder kurser i stresshantering med en rad effektiva verktyg för att hantera känslor och beteenden som hänger ihop med stress. Tandläkare Tore Sahlin berättar här om hur kursupplägget skapades för 20 år sedan. 

Läs mer

Kunskapsstöd för regler kring tandvårdsstödet

TANDVÅRDSSTYRELSEN Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har tagit fram ett webbaserat kunskapsstöd, KUSP, som gör det enklare för dig som arbetar i tandvården att ta reda på vilka regler som gäller i tandvårdsstödet för olika behandlingar.

Läs mer

 

Stränga krav på anbudshandlingar vid samarbete med andra företag

UPPHANDLING Västerbottens Läns Landsting har genomfört en upphandling av tandtekniska tjänster som överklagades. Förvaltningsrättens dom meddelades den 29 december 2015 och innebär att anbudsgivare får åberopa annat företags kapacitet, om man samtidigt kan visa att man verkligen förfogar över nödvändiga resurser hos det företaget.

Lär mer

En till allt: Nya IPS Ivocolor stains

PRODUKTNYHET Universalsortiment av stain och glaze för alla IPS keramiska material.
IPS Ivocolor, den nya serien av stain- och glazematerial, kan användas tillsammans med IPS keramer och Wieland Zenostar. Nu behöver dentalteknikerna endast en sorts material för individuell karaktärisering av laboratorieframställda restaurationer.

Läs mer

Svenska tandvårdsinsatser i Kenya kan rädda liv

PODCAST Tandläkaren Anna Rahm har under fyra perioder arbetat som volontär tandläkare på Mutomo hospital i Kenya genom Rotarys Läkarbank. Här berättar hon om tillvaron som ensam tandläkare på en klinik med små resurser.

Läs mer

Oral-B crossaction

SPONSRAD VIDEO Låt dina patienter själva uppleva fördelarna med eltandborstar.
Med hjälp av Oral-B’s TEST DRIVE kan du erbjuda din patient att pröva eltandborstning under besöket hos dig. Detta sker genom Oral-B’s eltandborste med specialproducerade engångsborsthuvuden. Med ett skyddande plasthölje och en rekommenderad desinficeringsmetod säkerställs gällande hygienkrav inom tandvården.

Läs mer

Krönikor

*|FEEDBLOCK:http://www.dental24.se/feed/?post_type=per|* *|FEEDITEMS: [$count=1]|* *|END:FEEDITEMS|* *|END:FEEDBLOCK|* *|FEEDBLOCK:http://www.dental24.se/feed/?post_type=oralmind|* *|FEEDITEMS: [$count=1]|* *|END:FEEDITEMS|* *|END:FEEDBLOCK|* *|FEEDBLOCK:http://www.dental24.se/feed/?post_type=karin|* *|FEEDITEMS: [$count=1]|* *|END:FEEDITEMS|* *|END:FEEDBLOCK|*
per

Dental24 - Blogg för delade meningar

*|FEEDITEM:TITLE|*

*|FEEDITEM:CONTENT_TEXT|*

Läs mer
ulrika

Oralmind - Ulrika Lindmark

*|FEEDITEM:TITLE|*

*|FEEDITEM:CONTENT_TEXT|*

Läs mer
karin

Karins blogg

*|FEEDITEM:TITLE|*

*|FEEDITEM:CONTENT_TEXT|*

Läs mer

Omvärldsbevakning

*|FEEDBLOCK:http://meltwaternews.com/magenta/xml/html/46/41/rss/v2_450255.rss2.XML|* *|FEEDITEMS: [$count=17]|*

*|FEEDITEM:TITLE|*

*|FEEDITEM:DATE:j M Y H:i|*

*|END:FEEDITEMS|* *|END:FEEDBLOCK|*
Läs alla omvärldsnyheter på
Dental24.se

Incidenter

*|FEEDBLOCK:http://meltwaternews.com/magenta/xml/html/46/41/rss/v2_438887.rss2.XML|* *|FEEDITEMS: [$count=4]|*

*|FEEDITEM:TITLE|*

*|FEEDITEM:DATE:j M Y H:i|*

*|END:FEEDITEMS|* *|END:FEEDBLOCK|*
Läs om fler incidenter på Dental24.se

Populära kurser & event

Tandvårdsdag i Stockholm

09 Mar, Stockholm Globe Hotel En inspirerande heldag på Stockholm Globe Hotel Inspirationsföreläsning av Laila Bagge, viktiga odontologiska uppdateringar och föreläsningar, mingel och bra affärer. Välj två bland fler 

Läs mer

Tandvårdsdag i Helsingborg

28 Jan, Helsingborg Arena En inspirerande heldag på Helsingborg Arena! Inspirationsföreläsning av Laila Bagge, viktiga odontologiska uppdateringar och föreläsningar, mingel och bra affärer. Välj två bland flera i 

Läs mer

Sverkerdagen

12 Feb, Göteborgs Tandläkare-Sällskap Kursdag på Göteborgs Tandläkare-Sällskap med föreläsarna: Professor Björn klinge, Protetiker Hans Nilsson, Parodontolog Farid Akhlaghi samt Tandläkare Erik Svendsrud. Därtill kommer Sverkerpr 

Läs mer

Infiltrationsanestesi

26 Aug - 27 Aug, Jönköping Teoretiska och praktiska övningar som ger tandsköterskor kunskap att kunna utföra infiltrationsanestesi.

Läs mer

Svenska Tandsköterskeförbundets Yrkeskonferens

04 Feb - 05 Feb, Clarion Hotel Sign i Stockholm Tema / Framtidens möjligheter Föreläsningar, dentalutställning och boende under samma tak 

Läs mer
Läs om fler kurser & event på Dental24.se
Nyheter Krönikor Omvärldsbevakning Kurser och event Leverantörer Platsannonser

Avregistrera dig från nyhetsbrevet.