Copy
Veel over vroege interventie en stemmen bij kinderen. EDI teams zijn super!

131

Voorwoord

Deze nieuwsbrief richt zich op de eerste overgang naar psychose en de inzet van vroege interventies. We leren ten eerste dat stemmen horen bij kinderen meestal overgaat en niet noodzakelijk een risico vormt. Als er wel een risico voor een psychotische stoornis is, blijkt cognitieve gedragstherapie de kans hierop te voorkomen, zelf 4 jaar later nog! De mensen die uiteindelijk toch een psychose krijgen, blijken beter af wanneer ze via een EDI-team werden ontdekt dan wanneer ze via de reguliere route de GGZ inkwamen. En tenslotte wordt geëvalueerd of Vroege Interventie Psychose (VIP) programma’s op lange termijn wel effectief zijn. Lees het allemaal hieronder!
 
Met vriendelijke groet,
De Stichting Cognitie en Psychose
 


Voorkomen is beter dan genezen!

 
Sinds het ontstaan van criteria om vast te stellen of iemand voldoet aan een verhoogd risico voor psychose (UHR), richt onderzoek zich op de vraag of een eerste psychose voorkomen kan worden. Eerder bleek al dat een psychotische stoornis met 50% kans verminderd kan worden bij 18 maanden follow-up (van der Gaag et al., 2012). Maar blijven deze resultaten ook zo mooi na 4 jaar? Lees meer…
Behaalde resultaten op de korte termijn bieden geen garantie voor de toekomst.

Hoe lang blijft het effect van Vroege Interventie Psychose-programma’s (VIP) eigenlijk behouden? Misschien wel helemaal niet zo lang, blijkt uit enkele studies! Moet en kan dat niet beter? vroegen deze onderzoekers zich af. Lees meer….Help mee psychisch leed bij jongeren voorkomen!


Jaarlijks ontwikkelen tenminste 3000 jongeren ernstige psychische klachten.
Wanneer grijp jij in?


Stemmen horende jongeren

 
We weten dat 9% van de Nederlandse 7 en 8-jarigen stemmen hoort. Dat 24% van die kinderen 5 jaar later nog steeds stemmen hoort. En dat 9% van de kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar voor het eerst stemmen gaat horen. Maar wat gebeurt er daarna? Lees meer …
Voorzieningen voor UHR verbeteren de uitkomsten voor patiënten met een eerste psychose

 
Voor mensen met een verhoogd risico (UHR, ultra high risk) bestaan gespecialiseerde voorzieningen, gericht op het voorkomen of uitstellen van een eerste psychose. In Engeland blijkt echter bij ongeveer een derde van die aanmeldingen toch al een eerste psychotische episode (FEP, first episode psychosis). Zijn FEP-patiënten die via een UHR-voorziening worden ontdekt nu beter af dan FEP-patiënten die aangemeld worden bij een reguliere GGZ-voorziening? Lees meer….
TED Talks

Placebo

Kritisch denken in 5 stappen

 
PSYCHODIAGNOSTIEK EN PSYCHOLOGISCHE BEHANDELING VAN PSYCHOTISCHE STOORNISSEN

DRIEDAAGSE WORKSHOP

Er is veel ontwikkeling in het psychose veld. De DSM 5 is uit; er is een stadiëringmodel van psychose beschreven en gevalideerd; er is meer empirische gefundeerde theorie over hoe etiologische risicofactoren, neurobiologische modellen en cognitieve tendensen gezamenlijk verklaren hoe psychosen in elkaar steken en behandeld kunnen worden; en psychologische invalshoeken voor de behandeling van verschillende stadia van de ziekte en verschillende symptomen (ook negatieve symptomen) krijgen steeds meer evidentie en klinische praktijkwaarde. Bovendien wordt steeds duidelijker dat puur het behandelen van de stoornis ook niet voldoende is. Iemands realiteitsbeleving en functioneringsniveau hebben bij uitstek te maken met sociale inbedding. Werken met het sociale steunsysteem, en gericht zijn op herstel en gewenste maatschappelijke rollen zijn daarom onontbeerlijke elementen bij psychose. Meer informatie....

 


Redactie: Tonnie Staring, David vd Berg, Mark vd Gaag, Joost Baas, Paul de Bont, Rob van Grunsven, Tamar Kraan en Berber vd Vleugel.

Volg ons op Twitter    Stuur naar een vriend 
Copyright © 2016 GedachtenUitpluizen, Alle rechten voorbehouden.
Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen   update mijn voorkeuren