Copy
View this email in your browser
Nr. 22 – Juni 2016

We maken écht het verschil!
Dit jaar vieren we het eerste lustrum van de Stichting Stepping Stone Liberia. Een mooi moment om stil te staan bij de resultaten van de afgelopen jaren:
werkt onze aanpak, wat is gelukt en wat ging er verkeerd?
Sascha (secretaris) en Guus (voorzitter) vertrokken eind april naar Liberia om persoonlijk poolshoogte te nemen. Conclusie: ondanks dat niet alles lukte zijn we op de goede weg en maken we echt het verschil voor honderden boerenfamilies.
In deze nieuwsbrief een overzicht van de stand van zaken.
Het project Kennishut
ofwel landbouwkundige training

De aanpak om te investeren in scholing van boeren (praktische landbouwpraktijken) is een schot in de roos! Vele, meestal jonge boerinnen, willen zich inspannen om over te schakelen van 'subsistance farming' (boeren om te overleven) naar
'commercial farming'. Ze zijn gemotiveerd om van boeren echt een beroep maken en er een inkomen mee te verdienen.
De belangstelling van chiefs en bewoners van omliggende dorpen om deel te nemen aan ons project, is vele malen groter dan wij kunnen behappen. Sommigen konden niet op onze komst wachten en hebben zelf het initiatief genomen in naburige dorpen te gaan kijken en praktijken te kopiëren. Geweldig toch?
De gereedschapsbibliotheek

Bestaande groepen boerinnen, die deelnemen aan onze training, maken zo intensief gebruik van onze gereedschapsbibliotheek dat we nu al gereedschap tekort komen. Terwijl de bibliotheek pas net in gebruik is.
Tijdens ons bezoek vond de officiële opening plaats in het bijzijn van verschillende chiefs en de regionale afgevaardigde van het Ministerie van Landbouw. En natuurlijk waren er vele afgevaardigden van de deelnemende boeren en boerinnen.
 

Ontwikkeling project proefvelden
We waren erbij toen de eerste oogst van de proefvelden werd binnengehaald. Daar hadden we lokale variëteiten cassave geplant naast een proefveld met een verbeterd ras. De uitkomst was eigenlijk geen verrassing voor ons. Wel voor de boeren die zagen hoe gebruik van juiste stekken en andere planttechnieken een verviervoudiging opleverde van de oogst. Zij konden met eigen ogen zien dat transport naar de markt gereed stond om de oogst te transporteren en te verkopen. De boeren kregen ter plekke de garantie dat de door SSL gefinancierde groothandel hun oogsten volgend jaar gaat afnemen en betalen. Dat leverde spontaan een groot applaus.
Op de goede weg

Waren er dan geen tegenvallers? Jawel. Onze landbouwkundige heeft nogal wat steken laten vallen met als gevolg een totaal mislukte peperaanplant. Helaas toonde de man ook gebrek aan didactische vaardigheden waardoor samenwerking met de boeren stroef verliep. Zijn contract is beëindigd en we moeten op zoek naar een andere landbouwkundige.
Wat overeind blijft is de bevestiging dat we op de goede weg zijn naar verbetering van productiviteit en inkomen voor honderden, en straks een paar duizend, boerenfamilies. Wij en zij, de boeren, hebben nu met eigen ogen gezien dat onze aanpak werkt en perspectief biedt.
Handen geven om te bedanken doen ze niet. Glimlachen en met de handen klappen wel! Dat deden ze voor ons als vertegenwoordigers van een hele grote groep grote en kleine donoren. Voor u! Bij deze.
 
Share
Tweet
Forward
+1
Read Later

INVESTEER IN AMBITIE
 

Copyright © 2016 Stepping Stone Liberia, All rights reserved. Afmelden voor nieuwsbrief