Copy
Problemer med at læse denne mail? Se den i din browser.
 

Nyt om miljø og udvikling

Danmarks forventninger til COP21 i Paris

Parisaftalen bør betragtes som startskuddet – ikke endemålet, og det er derfor vigtigt, at vi kan øge ambitionsniveauet efter COP21.

Af Lars Chr. Lilleholt, energi-, forsynings- og klimaminister

Hvad en klimaaftale i Paris skal indeholde

Der er meget på spil i Paris. Danmark og EU har stadig en nøglerolle for at sikre en tilstrækkelig klimaaftale. Men det kræver en stærkere indsats.

Af Troels Dam Christensen, koordinator, for 92-gruppen
 

Grønt tilbagetog i finanslovforslaget

Regeringens forslag til finanslov er præget af tilbageskridt for grøn omstilling. Det rammer også en succesrig del af dansk erhvervsliv.

Af Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

Langt igen til at nå i mål med EU's biodiversitets-strategi

EU's indsats har været en succes. Over halvdelen af fuglearter, som var i tilbagegang, er nu ”sikre”. Men der er lang vej igen.

Af Margrethe Auken, Medlem af Europa-Parlamentet (SF)
 

Naturindsatsen skal gøres nu

Midtvejsevalueringen af biodiversitets-målene viser, at målene kun nås, hvis implementering af eksisterende EU-lovgivning øges markant.

Af Ann Berit Frostholm, Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks langsigtede udviklingssamarbejde under tre-dobbelt pres

Langsigtet udviklingsarbejde beskæres pga uigennemtænkt hensyn til statskassen, til akut huminitær indsats, og for at modgå migration.

Af Kirsten Hjørnholm, politisk rådgiver, Mellemfolkeligt Samvirke
 

Hvordan kan Danmark forebygge klimaflygtninge

Flere og flere mennesker flygter pga. klimaforandringerne. Men blot 32% af Danmarks klimafinansiering går til klimatilpasning.

Af: Peter With, programkoordinator, CARE Danmark

 

Mens vi venter på handling på de nye bæredygtighedsmål

Der er brug for at Danmark agerer foregangsland, hvis SDG-målene skal lykkedes, men modsat andre afventer Danmark istedet for at handle.

Christine Jacobsen Mulvad, Policy & Kommunikationsrådgiver, 92-gruppen
 
 

arrangementer

DATO

25. nov 2015

TID

9:00-12:30

DATO

7. dec 2015

TID

9:30-15:00
 
Like us on Facebook Follow us on LinkedIn
92-gruppen er et samarbejde mellem 23 danske miljø og udviklingsorganisationer.
92-gruppen arbejder for at fremme en bæredygtig udvikling i verden.
Frameld nyhedsbrevet?   Opdater dine oplysninger