Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Bekijk dan de online versie
IVN Gelderland 16-12-2015
In deze nieuwsbrief

Overig nieuws
Twitter@IVNGelderland
@KarenHinkamp Gister erg leuke avond gehad over jeugd en weidevogels @IVNGelderland met een inspirerende verhaal van Henk Klaassen.

@JanssenStefanie  Inspiratieavond weidevogeleducatie met @SLGelderland en @IVNGelderland Lekker praktisch, met mooie voorbeelden.

@IVNGelderland Het inspirerende @GroenDichterbij filmpje over de Torentuin in @gem_zaltbommel wordt getoond op de Netwerkbijeenkomst natuur en landschap.

@IVNGelderland Volle collegezaal @ROCA12online @DaanBleichrodt trapt de Conferentie #Gezondeschoolpleinen af. @GezondeSchoolNL.

@IVNGelderland Vanavond geeft IVN Gelderland een workshop voor coöperatie Windpower Nijmegen: hoe geef je een gastles over windenergie op basisscholen?

IVN Gelderland en betrokkenheid bij de natuur en landschap in de praktijk

‘Mensen moeten het idee hebben dat ze mede eigenaar zijn, dan gaan ze meedenken en meedoen en dat is wat we willen. Ten aanzien van natuur, maar ook ten aanzien van een heleboel andere dingen’, zei gedeputeerde Jan Jacob van Dijk tijdens de netwerkbijeenkomst Natuur en Landschap op 30 november 2015 in Doorwerth. De avond, georganiseerd door provincie Gelderland, met als thema betrokkenheid trok een kleine 200 belangstellenden.
 
Acht burgerinitiatieven presenteerden op welke manier zij invulling geven aan  de betrokkenheid bij natuur en landschap. IVN Gelderland liet in haar korte presentatie zien hoe jongeren van 15-16 jaar optraden als adviseurs voor de inrichting van een stukje Wapenveld.  Deze adviezen zijn onlangs  door de dorpsraad Wapenveld aangeboden aan de raad van de gemeente Heerde.
 
Stefanie Janssen van IVN: ‘Het is opvallend hoe vaak jongeren goede, frisse ideeën hebben. Ze buigen zich graag over een echte vraag uit hun eigen omgeving.  Op deze manier leren zij op een andere manier naar hun eigen leefomgeving  en daar ook  (toekomst)plannen bij te ontwikkelen. Er is een goede kans dat hun ideeën ten aanzien van een kanoroute en een horeca gelegenheid bewaarheid worden.’ Lees hier meer.
 
Meer weten over ervaringen van IVN Gelderland bij gebiedsontwikkeling in Hattemerpoort? Vraag de factsheet op via IVN Gelderland of neem persoonlijk contact op met IVN projectleider Stefanie Janssen.

Schoolpleinen: dat kan groener en gezonder!

Steeds meer scholen vervangen stoeptegels door groen en creëren sport- en spelmogelijkheden op het plein om hun leerlingen en studenten een groene en gezonde schoolomgeving te bieden. Recent werd het gezonde schoolplein van De Johannesschool in Arnhem geopend. Eerder dit najaar gingen ROCA12 (Ede), de Hagewinde (Wilp) en de Dukendonck (Nijmegen) hen voor. Meer beweging en groen leiden tot fittere leerlingen, betere leerprestaties en een beter sociaal klimaat. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?
 
Vrijdag 27 november organiseerde IVN Gelderland een conferentie voor scholen die ook aan de slag willen met een Gezond Schoolplein. ROCA12 en OBS de Hagewinde deelden hun ervaringen met een volle collegezaal. IVN Gelderland gaf een workshop waar de educatieve waarde van ‘buiten’ aan bod kwam. Deelnemers kregen inspiratie en tips om het schoolplein in te zetten als buitenlokaal om zo de lesstof beter, anders of gewoon leuker te laten ervaren.  Lees hier meer.
 
Ook aan de slag met een gezond schoolplein? Download via www.gezondeschool.nl de gratis toolkit. Meer weten? Neem contact op met IVN Gelderland, projectleiders Linda IJmker (voortgezet onderwijs en MBO) of Koen van Loon (primair onderwijs).

Van Luchtkasteel tot Dassenburcht

Al ruim 11 jaar is Van Luchtkasteel tot Dassenburcht (VLtD) een succesvol educatieproject over cultuurhistorie en natuur op landgoederen. Ongeveer 50 landgoederen door het hele land nemen deel aan dit project, en ontvangen en begeleiden schoolklassen tijdens een excursie op en rond het landgoed. Het project werd tot nu toe landelijk gecoördineerd door SME Advies met ondersteuning van IVN. Per 1 september is de projectcoördinatie overgenomen door IVN.

Het doel van VLtD - zoveel mogelijk kinderen kennis laten maken met natuur en erfgoed, en hen een beleving bieden die zij een leven lang zullen herinneren - past namelijk uitstekend bij IVN. De uitvoering van het project wordt nog steeds verzorgd door de landgoedeigenaren en een grote groep van ca. 200 vrijwilligers, waaronder veel IVN vrijwilligers. Met het moment van de overname willen we de komende periode ook de rol van o.a. deze vrijwilligers in beeld brengen. Hiermee zullen we begin volgend jaar starten. We houden u op de hoogte. Kijk voor meer informatie over het project op www.vltd.nl of neem contact op met IVN projectleider Saskia van Daalen.


Biowalking

IVN Gelderland wil natuur meer en meer inzetten voor het bevorderen van de gezondheid: groen doet namelijk goed! Eén van de projecten waarin natuur en gezondheid samenkomen is IVN Biowalking: wandelen in de natuur voor mensen met (o.a.) diabetes, onder begeleiding van een IVN Natuurgids en een medisch deskundige. IVN Afdeling Rijk van Nijmegen trapt in februari af met de eerste Gelderse serie Biowalks voor mensen met diabetes. Samen met vrijwilligers van de Diabetes Vereniging Nederland wordt vijf keer – op de tweede zondagochtend van de maand – gewandeld in natuurgebieden rond Nijmegen. Kijk voor meer informatie over IVN Biowalking op www.ivnbiowalking.nl. Wilt u meer weten of zelf een Biowalk opzetten, neem contact op met IVN projectmedewerker Evelien Janssen.


IVN afdelingen in beeld!

Vanaf nu hebben we een nieuwe vaste rubriek in deze nieuwsbrief: IVN afdelingen in beeld. Per keer zetten we een Gelderse IVN afdeling in het zonnetje.  We willen hiermee het goede en vele werk van de vrijwilligers van de lokale IVN afdelingen aan onze lezers laten zien. IVN Ede  bijt de spits af.
Op 18 november heeft IVN Ede veertien certificaten uitgereikt aan de nieuwe IVN Schoolgidsen. Tijdens de cursus hebben de Schoolgidsen-in-opleiding een eigen natuurles ontwikkeld, die aan een groep 5/6 van basisschool de Triangel in Ede werd aangeboden. Met deze les komt IVN Ede tegemoet aan een toenemende vraag naar lessen in de schoolomgeving. 

De cursus IVN Schoolgids bestaat uit 10 bijeenkomsten, die afwisselend binnen en buiten plaats vinden. Er is aandacht besteed aan activiteiten die in verschillende seizoenen uitgevoerd worden, ontdekkend leren, de omgang met kinderen, en het ontwikkelen van activiteiten. Tijdens de lessen die de gidsen verzorgen doen leerlingen van met name basisscholen verschillende opdrachten waarin zien, horen, voelen, proeven en ruiken aan bod komen. De leerlingen maken kennis met onder meer een grote variatie aan bomen en dieren in het bos en de directe omgeving van de school.
 
IVN Ede heeft in 2015 aan maar liefst 74 groepen van 25 verschillende basisscholen natuuronderwijs gegeven. Dit komt neer op 2130 leerlingen in het basisonderwijs! Daarnaast hebben 2 klassen van een middelbare school aan een natuuractiviteit deelgenomen. Wilt u meer weten over de schoolactiviteiten die door IVN Ede georganiseerd worden, neem daarvoor contact op met Joke Veltkamp. Meer weten over scholengidsenwerk? Neem contact op met IVN projectleider Ilse Suijkerbuijk.


Gelderse Groene Jeugd

We schreven er al eerder over: onze campagne Gelderse Groene Jeugd. In dit project helpen we – samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland – IVN afdelingen, lokale landschapsbeheergroepen en andere groene (educatieve) vrijwilligersgroepen om de krachten te bundelen. Zo kan aan scholen en jeugdclubs een breed pakket van belevings- en beheeractiviteiten geboden worden. Dit met als doel om meer kinderen een topervaring in de natuur te laten beleven!

In Wapenveld hebben we een mooie samenwerking opgezet tussen de beheergroep van Molen de Vlijt, vrijwilligers KNNV Epe/Heerde en de Ds. Van Maasschool. Leerlingen van groep 7 van de basisschool zijn een ochtend bij Molen de Vlijt geweest om te helpen bij het onderhoud van de schapenwei en hebben onder begeleiding van de KNNV vrijwilligers prachtige insectenhotels gemaakt. Een inspirerend voorbeeld van één van de vele activiteiten die plaatsvinden in de provincie, en die we met dit project graag zichtbaar willen maken. Op www.geldersegroenejeugd.nl vindt u informatie en handige documenten voor als uw organisatie meer met kinderen in het landschap wil doen. Voor meer informatie over de Gelderse Groene Jeugd kunt u contact opnemen met IVN projectleider Stefanie Janssen.

Woeste Land, onze IVN jongerenafdeling, doet ook mee met de Gelderse Groene Jeugd. In januari 2016 starten zij met de tweede ronde van de Academie. Tijdens de workshops van de Woeste Land Academie worden handvatten aangereikt om jongeren de natuur te laten beleven en te inspireren tot een duurzamere levensstijl. Kijk voor meer informatie op www.woestelandacademie.nl, of neem contact op met IVN projectleider Alina Salomon.


IVN Gelderland op kennis- en inspiratiedag gemeente Berkelland

Op 12 november organiseerde Achterhoek Toerisme in samenwerking met Gemeente Berkelland een inspiratiedag voor toeristisch– recreatieve bedrijven en aanverwante organisaties.
IVN Gelderland gaf tijdens de succesvolle ondernemersdag een presentatie over de cursus IVN Gastheer van het Landschap . IVN Gastheer van het Landschap is er op gericht recreatie-, horeca- en agrarisch ondernemers in de toeristische sector te informeren over de bijzondere waarden van het gebied waarin zij ondernemen zodat zij trots zijn op de eigen leefomgeving en dit doorvertellen aan hun gasten.
Een opgeleide gastheer vertelde over het belang van de cursus maar ook over het duurzaam recreatienetwerk dat daaruit voortkomt. De aanwezige ondernemers waren dan ook enthousiast. Ook wethouder Marijke van Haaren, wethouder toerisme en recreatie, gaf aan het ambassadeurschap belangrijk te vinden. IVN gaat samen met de gemeente Berkelland bekijken hoe hier verder uitvoering aan kan worden gegeven.
Neem voor meer informatie over IVN Gastheer van het Landschap contact op met IVN projectleider Saskia van Daalen.

Terugblik informatieavond gastlesgevers windenergie

In 2016 start de bouw van Windpark Nijmegen-Betuwe. Op 19 november organiseerde IVN Gelderland een boeiende informatieavond voor gastlesgevers van de windcoöperatie Windpower Nijmegen. De vrijwillige gastlesgevers leerden hoe je op enthousiasmerende manier allerlei leuke weetjes over windturbines, het windpark Nijmegen-Betuwe en duurzame energie overbrengt. Met deze nieuwe kennis kan de vrijwilliger van de coöperatie een energieke les over windenergie verzorgen voor kinderen op school. Een mooie aanleiding om te leren over duurzaamheid, energie, natuurkunde en klimaat. Het aanvragen van een  gastles kan via info@windparknijmegenbetuwe.nl.
 
Meer weten? Neem contact op met IVN Gelderland projectleider Linda IJmker.
 

NME voor een Duurzaam Rivierenland

Aan het einde van dit jaar wordt de vierjarige periode van het Project ‘NME voor een Duurzaam Rivierenland’ afgesloten. In dit traject begeleide projectleider Stefanie Janssen van IVN Gelderland vier NME centra in Rivierenland om de lokale infrastructuur van NME centra te versterken en om hiermee de slagkracht voor regionale duurzaamheidseducatie te versterken.
 
De centra werkten hierbij aan een gezamenlijk aanbod voor basisscholen zoals het project ‘RivierenLand’ dat al door ruim 3000 leerlingen is gevolgd en ook in het aanbod blijft. Er is samen met de vier NME centra structureel samengewerkt op het gebied van promotie, acquisitie en kwaliteitsbewaking onder de vlag van NME Rivierenland.
 
De samenwerking met gemeenten werd bestendigd door het ondertekenen het ‘Convenant voor de ontwikkeling van een Duurzaam Rivierenland’.  Er is een gezamenlijk aanbod voor deze gemeenten ontwikkeld: een Menukaart Educatie over Zwerfafval voor de drie doelgroepen Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO) en Samenleving (burgers). Voor Energie en voedsel is deze in ontwikkeling. Dit aanbod is te vinden op NMERivierenland.nl, de website die  als loket fungeert.
 
Via de faciliteit Groen Gelinkt wordt het brede aanbod voor scholen van de NME centra en andere aanbieders in Rivierenland beschikbaar gemaakt. Ook voor algemeen publiek is dit aanbod in ontwikkeling.
De krachten van de kleine centra zijn gebundeld en de banden met gemeenten versterkt, hiermee is een sterke regionale NME infrastructuur tot stand gekomen. Gemeenten weten de centra te vinden voor uitvoering van hun beleid en met partners als Waterschap en AVRI zijn gesprekken gaande over samenwerking en een gezamenlijk educatieaanbod voor Rivierenland. 
 
Het project als impuls voor samenwerking en versterking stopt, echter de NME centra zetten de ingezette weg van samenwerking als NME Rivierenland gestaag voort! De NME centra bevestigden deze blijvende samenwerking door het ondertekenen van een overeenkomst op 10 december. Voor meer informatie neem contact op met IVN projectleider Stefanie Janssen.
 

Resultaten Waaljutters 2015

In 2015 heeft IVN Gelderland, samen met GNMF en negen Waalgemeenten, een succesvolle start gemaakt met het project Schone en Beleefbare Waal. Er ligt nu een breed bestuurlijk- en sociaal draagvlak voor opschoonacties en een breed activiteitenprogramma rond de rivieren. In het vervolgtraject in 2016 wordt weer zwerfafval geruimd en bouwen we verder aan het netwerk van overheden, vrijwilligers en ondernemers. De deelname en betrokkenheid van meerdere gemeenten en organisaties (een collectief) is één van de sterkste punten van het project Schone en Beleefbare Waal. Door samenwerking verbreden we het draagvlak, vergroten we het belang van Juttersdagen en maken we de belevingsactiviteiten nog interessanter. Doet u (weer) mee? Neem voor meer informatie contact op met IVN projectleiders Saskia van Daalen of Koen van Loon.

Facts and figures van Waaljutters 2015:

- 3.000 zakken (15.000 kg) zwerfafval opgeruimd
- 70 verenigingen betrokken
- 700 vrijwilligers/Waaljutters
- 70 tracés opgeschoond (ca. 100 km)

 Kijk ook op www.waaljutters.nl voor meer informatie.


Deze nieuwsbrief is verzonden aan <<E-mail adres>>.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij IVN. Wilt u geen verdere correspondentie ontvangen van IVN,
schrijf u dan hier uit
 
Email Marketing Powered by Mailchimp