Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Bekijk dan de online versie
IVN Gelderland 10-06-2015
In deze nieuwsbrief

Overig nieuws
Twitter@IVNGelderland
Volg @IVNGelderland, zodat je ook tussen de nieuwsbrieven door op de hoogte bent van nieuws en activiteiten.

@JanssenStefanie 
Net interview lokale radio #proatstoel in Wapenveld over rol @IVNGelderland in gebiedsontwikkeling. Leuk, wordt erg enthousiast ontvangen!

@IVN_Arnhem Onze dynamische @JaarvandeBodem Bodem dag in @RozetArnhem , 14 soorten met voelbakken

@JanssenStefanie  Mooi gesprek met @huisvandejeugd over samenwerking rondom Jeugd en jongeren. Kennis delen, bereik groter, smaakt naar meer! @IVNGelderland
 
@IVNGelderland  · 30 apr. 
Goede vragen & tips bij het Gelderse Kennisnetwerk Voedsel @Kweekland Arnhem @provgelderland  #GroenDichterbij
 
@JanssenStefanie 
Hoe betrek je jongeren bij gebiedsontwikkeling? Schakel ze in @JuniorAdvies door @IVNGelderland ! Experts vol lof
 
@BureauDrift SchoneMaas.nl is de succesvolle aanpak van onze collegas die @IVNGelderland naar de Waal vertaalde als @Waaljutters!
 
@Natuurleuk 
'Meer natuur op schoolplein vermindert pesten' - Nationale Onderwijsgids: Nationale Onderwijsgids'Meer natuur ... http://bit.ly/1EQrLRg
@IVNGelderland en gemeente Buren Vrijwilligers Burense clubs gaan zwerfvuil opruimen http://www.gelderlander.nl/regio/rivierenland/buren/vrijwilligers-burense-clubs-gaan-zwerfvuil-opruimen-1.4872544#.VTdHqxreE4c.twitter
 


 

Beste lezer,

IVN heeft een breed scala aan projecten waarin jongeren kennis maken en invloed kunnen uitoefenen op hun eigen omgeving. Dit zijn projecten voor jongeren, maar ook door jongeren. In deze nieuwsbrief lees je meer over projecten die speciaal gericht zijn op scholen en jongerengroepen. Zo hebben HAVO- en VWO 3 leerlingen voor het Scholen voor Duurzaamheid project zelf een plan gemaakt voor gebiedsontwikkeling in de Hattemerpoort en laten de jongeren van de IVN WoesteLand Academie middels workshops zien hoe je jongeren op een actieve en uitdagende manier bij de natuur kunt betrekken. In Apeldoorn, Nijmegen en Ede worden gezonde schoolpleinen gerealiseerd, waarbij de leerlingen van deelnemende scholen zelf invloed hebben op het ontwerp van een schoolplein met ruimte om te bewegen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Tot slot gaan in het najaar jongerengroepen zelf aan de slag met onderhoud in het Gelderse landschap.


IVN betrekt bewoners bij natuurontwikkeling Hattemerpoort

Vele partijen werken op dit moment hard aan maatregelen om de natuur in het gebied Hattemerpoort te verbeteren. Dit gebied is een ecologische verbindingszone en vormt een overgangsgebied van de hoge zandrug van de Veluwe naar het lage dal van de rivier de IJssel. In het gebied liggen de dorpen Heerde en Wapenveld. In opdracht van de provincie is de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) gebiedsregisseur voor de Hattemerpoort. Zij onderzoekt hoe de natuurdoelstellingen behaald kunnen worden. Zij zijn hiervoor met particulieren, terreinbeheerders, gemeenten, waterschap en Rijkswaterstaat in gesprek. IVN Gelderland is partner van GNMF waar het gaat om het betrekken van inwoners bij de gebiedsontwikkeling. IVN richt zich in deze aanpak op drie groepen: (groene) vrijwilligersgroepen, jongeren, en horeca- en recreatieondernemers (in voorbereiding).


Jongeren als gebiedsontwikkelaar in actie voor de Hattemerpoort

Met het project ‘Scholen voor Duurzaamheid’, zijn zo’n 100 middelbare scholieren van De Noordgouw te Heerde, onder leiding van IVN, aan de slag met een adviesvraag van de Dorpsraad Wapenveld. Op 24 april jl. presenteerden zij de door hen zelf ontworpen toekomstplannen voor het gebied dat grenst aan de ecologische verbindingszone, gelegen tussen de woonwijk de Kolke in het noorden van Wapenveld en de sportvelden.
 
Een pittige opgave voor de leerlingen, -want hoe weeg je verschillende belangen van natuur, recreatie en wensen van inwoners tegen elkaar af- maar met verrassend resultaat! In het gebied blijken volop kansen te liggen voor een combinatie van natuurontwikkeling, recreatie en toerisme.
 
Om de plannen aan te laten sluiten bij wensen van omwonenden zijn hun wensen geïnventariseerd met een door de leerlingen gemaakte enquête. Ook zijn de leerlingen op 1 april jl. in gesprek gegaan met deskundigen van de gemeente Heerde, de provincie Gelderland, Waterschap Vallei & Veluwe, lokale adviesbureaus en ondernemers, waarbij veel bruikbare informatie en tips werden ontvangen.
Bij de sprankelende presentaties waren onder andere opdrachtgever de Dorpsraad Wapenveld, vertegenwoordigers van de gemeente Heerde, provincie Gelderland en een inwoner van woonwijk de Kolke aanwezig. De plannen zijn met veel enthousiasme door de opdrachtgever ontvangen.
 
Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd in een uitvoering op andere locaties? Neem dan contact op met projectleider
Stefanie Janssen van IVN Gelderland.


 


Groene vrijwilligers maken kennis met overheden

Voor de groene vrijwilligers, organiseerde IVN op 29 april jl. een bijeenkomst. Hier spraken groene vrijwilligers met overheden over de natuurontwikkelingen. Er waren zeven verschillende vrijwilligersorganisaties vertegenwoordigd die in het gebied actief zijn. Normaal gesproken komen deze niet zo snel met overheden in gesprek, maar op de bewuste woensdagavond hebben ze kennis kunnen maken met elkaar, elkaars achtergrond, werkgebied en drijfveren. In een presentatie van GNMF werd het de vrijwilligers duidelijk welke maatregelen er worden getroffen voor het gebied. Samen met de overheden is gewerkt aan dromen en kansen. Maar ook aan samenwerkingsmogelijkheden, zoals het duurzaam beschermen van weidevogels, het aanleggen van historische heidevelden en gezamenlijke communicatie en bundeling van krachten ten aanzien van recreatie. Ook werd er een appèl gedaan om, naast het stimuleren van recreatie, ook de kwetsbare natuur in het prachtige gebied goed te beschermen. Veel zinvolle contacten zijn gelegd. De resultaten van de avond worden onder andere meegenomen in de rapportage van GNMF aan de provincie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Stefanie Janssen van IVN Gelderland.


 


WoesteLand Academie: zo betrek je jongeren

Wil je ook aan de slag met jongeren? WoesteLand, de jongerentak van IVN, weet hoe! In hun WoesteLand Academie, een reeks van zes workshops, leer je van jongeren zelf hoe je jongeren (12-30 jaar) de natuur kunt laten beleven en hoe je hen kunt inspireren tot een meer duurzame levensstijl. Bekijk hier het totale workshop programma.
 
Op dit moment is de WoesteLand Academie volop in gang. De eerste vijf workshops zijn goed bezocht en positief gewaardeerd door de deelnemers. Zaterdag 6 juni jl. vond de workshop werkvormen met jongeren in Utrecht plaats. Deelnemers werd geleerd hoe je natuur-, milieu- en/of duurzaamheidseducatie aan jongeren geeft. Door casussen uit de praktijk te bespreken, werden minder gebruikelijke vormen van educatie onderzocht. Daarbij was er veel aandacht voor groepsprocessen en sociale dynamieken.

 
De laatste workshop van de reeks is ‘vegetarisch koken’ op 20 juni a.s. in Utrecht. Tijdens deze workshop wordt er samen het avondeten bereid en ingegaan op de elementen van een gezonde en vegetarische maaltijd. Daarbij is er aandacht voor het milieu en wordt bekeken welke keuzes je kunt maken met betrekking tot duurzame voeding. Interessant? Kijk hier voor meer informatie en om je aan te melden.


 


Kinderen en jongeren steken de handen uit de mouwen in het landschap

In de maand november gaan in heel Gelderland jeugd- en jongerengroepen aan de slag met onderhoud in het landschap. IVN Gelderland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland(SLG) hebben hiervoor de handen in elkaar geslagen. De Natuurwerkdag op 7 november a.s. vormt de logische aftrap om zoveel mogelijk jonge handen in het prachtige Gelderse landschap uit de mouwen te steken. In de maanden hiervóór ondersteunen IVN Gelderland en SLG lokale groepen in de voorbereiding. Hiervoor is ondersteunend materiaal beschikbaar, zoals: Hoe ga je om met deze groepen?; Wat zijn voorbeelden van goed activiteiten?; Hoe kunnen IVN groepen en beheergroepen van SLG goed de krachten bundelen? Activiteiten zijn bedoeld voor scholengroepen, jeugdgroepen en losse inschrijvingen en richten zich op beheer en beleving van het landschap. Zo hebben zoveel mogelijk kinderen en jongeren een topervaring in de natuur! Interesse om mee te doen? Neem contact op met gelderland@ivn.nl.


 


Opening Gezond Schoolplein in Apeldoorn
 

Op 29 april jl. heeft de Koningin Emmaschool in Apeldoorn hun Gezonde Schoolplein feestelijk geopend. De kinderen konden deelnemen aan allerlei workshops die op het plein rond de school werden gegeven. De schoolgidsen van IVN Apeldoorn verzorgden voor de kleuters een Kabouter pad en groep 4 ging aan de slag met het levend Ganzenbord. In beide activiteiten stond de natuur op het plein centraal. 

 

Op een Gezond Schoolplein krijgen jongeren de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. In heel Nederland worden 70 gezonde schoolpleinen gerealiseerd waarvan 56 op basisscholen. IVN Gelderland adviseert de scholen bij het organiseren van beheer en onderhoud en begeleidt docenten bij het verankeren van educatieve buitenactiviteiten in het bestaande lesprogramma.

Ook Gezonde Schoolpleinen voor voortgezet onderwijs in Gelderland
Naast het primair onderwijs is IVN Gelderland ook actief voor het voorgezet onderwijs in Nijmegen en in Ede. Het op 30 januari geopende plein (filmpje) van het Kandinsky College in Nijmegen gaat gebruikt worden voor exposities van leerlingen. Het groen op het plein wordt in samenspraak met biologiedocenten ingericht met inheemse planten, die variëren in bloeiwijze, bladvorm en benodigde licht zodat zij dit in de buitenles kunnen gebruiken. Er komen cementkuipen waarin waterpest en watervlooien gekweekt kunnen worden en een kruidentuintje voor elke brugklas om mee te koken bij het vak verzorging. 
 
In het programma Gezonde Schoolpleinen werken IVN, Jantje Beton, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Centrum Gezond Leven en De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (PO-raad, VO-raad en de MBO-raad) samen.
Vragen over dit programma? Neem contact op met IVN Gelderland, projectleiders 
Linda IJmker (VO/MBO) of Robin Kop (PO)


 


IVN Gastheer van het Landschap
 

In aanvulling op de bijeenkomst over de IVN cursus Gastheer van het Landschap in Beuningen van november vorig jaar, organiseerde IVN in samenwerking met Dijkmagazijn Beuningen en Landwinkel en Fruittuin de Zandroos in Afferden een tweede bijeenkomst. Vijftien ondernemers uit de gemeente Beuningen en Druten kwamen bijeen om elkaar nader te leren kennen, kennis en ervaring uit te wisselen en meer informatie te verkrijgen over de IVN cursus en het gemeentelijk recreatiebeleid van de Maas en Waalse gemeenten. Alle aanwezig ondernemers willen graag gastheer van het landschap worden en pleiten er dan ook voor dat de cursus wordt aangeboden. IVN werft momenteel de financiering hiervoor.

IVN Maas & Waal op pad met een recreatie ondernemer
Naar aanleiding van de bijeenkomst in Beuningen is een samenwerking ontstaan tussen IVN afdeling Maas en Waal en Fruittuin de Zandroos in Afferden. Alle medewerkers zijn mee naar buiten genomen en hebben de eigen achtertuin; - het Waalgebied- , beleefd. Het idee is dat zij een structurele samenwerking aangaan en naast medewerkers ook klanten mee op pad nemen. Een mooie samenwerking!
 
Wilt u meer weten over de IVN cursus Gastheer van het Landschap? Neem dan contact op met projectleider Saskia van Daalen van IVN Gelderland.


 


Schone en Beleefbare Waal: 'Nu gaan we het beleven!

Het project Schone en beleefbare Waal gaat nu zijn tweede fase in. Honderden vrijwilligers hebben dit voorjaar met veel succes het landschap van de Waal schoongemaakt en nu kan iedereen het gebied gaan beleven! NME-centra en IVN afdelingen langs de Waal bieden activiteiten aan, waarmee het gebied kan worden verkend. Fietstochten, struintochten, dwaaltochten en ontdekkingstochten bieden plezier en educatie aan de Waaljutters, bewoners en bezoekers. En laten hen op een nieuwe manier naar hun omgeving  kijken. Ook van het mooie Waallandschap genieten? Zoek iets moois uit in dit overzicht.
 
Schone en beleefbare Waal is een samenwerking tussen IVN Gelderland en GNMF, en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland en de deelnemende gemeenten. Kijk voor meer informatie op www.waaljutters.nl.


 


Word slootjesexpert en kom naar de IVN Slootjesdagen op 13 en 14 juni!
 

Ontdek alles over Nederlandse slootjes tijdens de IVN Slootjesdagen. Op 13 en 14 juni kunnen kinderen samen met hun (groot)ouders, bij maar liefst 15 Gelderse IVN afdelingen, ontdekken wat er leeft en gebeurt in en om het water. Ga mee op slootjessafari, snorkel in de sloot of  kwaak mee met een kikkerconcert. Onder begeleiding van IVN Natuurgidsen worden kinderen echte Slootjesexperts!
 
Weten waar en wanneer je naar een Slootjesdag-activiteit kunt gaan? Op www.ivnslootjesdagen.nl vind je een overzicht van alle locaties in Gelderland. Bestel meteen de gratis zoekkaart waterdiertjes. Daar staan meer dan 35 waterdiertjes op, die je zelf in de sloot kunnen zoeken. Leuk om te weten: de zoekkaart kan tegen water!


 


De werving van Duurzame Dinsdag is in volle gang

Nederland kan nog veel duurzamer! Voor de 17e keer verzamelt Duurzame Dinsdag alle duurzame ideeën uit de samenleving. De Duurzame Dinsdag koffer, vol met initiatieven van particulieren, bedrijven, jong en oud, wordt op 1 september aangeboden aan het kabinet. Iedereen kan weer initiatieven indienen via www.duurzamedinsdag.nl. Door jouw idee in te dienen bepaal je met anderen de boodschap aan het kabinet hoe wij met zijn allen tot een duurzamere samenleving kunnen komen.

 

Zorg dat de Duurzame Dinsdag-koffer ook dit jaar weer goed gevuld is en dien je idee voor 1 juli in op www.duurzamedinsdag.nl.


 


Deze nieuwsbrief is verzonden aan <<E-mail adres>>.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij IVN. Wilt u geen verdere correspondentie ontvangen van IVN,
schrijf u dan hier uit
 
Email Marketing Powered by Mailchimp