Copy
KAV Holland | 29 maart 2020
Bekijk deze e-mail in je browser
Beste leden van KAV Holland,

In deze tijden van Corona willen we jullie even bijpraten over het wel en wee van onze vereniging. Natuurlijk hebben jullie de berichten gehoord en gelezen over alle wedstrijden die worden afgelast. Na het schrappen van de Olympische Spelen zijn ook de NK Atletiek van eind juni geschrapt. De atletiekbaan is dicht. Trainen kan op de weg. Niet in groepen. We begrijpen dat verschillende trainers trainingsschema's doorsturen. Het is behelpen. We hopen op betere tijden.
De Algemene Ledenvergadering

ALV KAV HollandOp vrijdag 27 maart zouden we een algemene ledenvergadering hebben. Daarin legt het bestuur verantwoording af, presenteert nieuwe plannen. En het belangrijkst: we delen de bekers uit. Op dit moment durven we nog geen nieuwe datum voor een ledenvergadering te plannen. Daarom willen we in deze brief jullie informeren over de financiële situatie van de vereniging en over de bestuurssamenstelling.
Het uitdelen van de bekers voor de prestaties van 2019 zullen we op een nader te bepalen tijdstip inhalen. Wat in het vat zit verzuurt niet.
 
De financiën

FinancieelDe penningmeester Roland Thon heeft de afrekening van 2019 gemaakt. Het resultaat is positiever dan we hadden durven hopen. Dit komt door meevallende kosten, en door een aantal extra inkomsten zoals een sponsorbijdrage, een subsidie en een mooie opbrengst van de Grote Clubactie. We danken de leden die daar veel werk in hebben gestoken. We hebben ook een begroting opgesteld, al was dat voor de Corona-crisis. Omdat we geen idee hebben wat de invloed gaat zijn van deze Corona-crisis blijven we – tot nader order - deze begroting gebruiken.  Er zijn minder kosten, bijvoorbeeld een lagere baanhuur. Anderzijds hebben we ook veel vaste kosten zoals de afdracht aan de Atletiekunie. We willen terughoudend zijn om allerlei effecten nu al in de begroting op te nemen.

Eén aspect willen we op voorhand bijstellen. We waren van plan om de contributie te verhogen met gemiddeld 2,5%. We hebben besloten om dat niet te doen, we blijven dus de contributiebedragen van 2019 ook in 2020 hanteren. Bij deze brief vind je de contributiebedragen voor 2020. Wil je de financiële afrekening en de begroting hebben, stuur even een verzoek per mail. We kunnen ons voorstellen dat er leden zijn die door de Corona-crisis ernstige financiële problemen hebben. Neem in dat geval contact op met de voorzitter, dan vinden we daar een oplossing voor.
 
De samenstelling van het bestuur

Samenstelling bestuurZoals we meermalen hebben aangegeven gaat Roland Thon stoppen als penningmeester. We gaan hem tezijnertijd daarvoor uitgebreid bedanken. Ook missen we in het bestuur al een jaar een secretaris.

We zijn als bestuur dan ook verheugd dat we een invulling voor beide vacatures hebben:
  • Willem Roelfsema zal dit voorjaar de taak van secretaris op zich nemen
  • Miranda van Turennout zal de taak van penningmeester van Roland overnemen
Frits Wiltink zal als voorzitter van de Stichting exploitatie kantine Atletiekbaan Pim Muliersportpark, als toehoorder aanschuiven bij de bestuursvergaderingen.

Natuurlijk horen deze bestuurswijzigingen bekrachtigt te worden door de Algemene Ledenvergadering. We gaan ervanuit dat we – gezien de bijzondere situatie nu – al vast met dit versterkte bestuur kunnen gaan werken.
 
Mocht je naar aanleiding van de onderwerpen in deze brief opmerkingen of vragen hebben, dan horen we die graag. Zodra we meer weten over trainingen, wedstrijden of enige andere KAV Holland activiteit, dan laten we het weten. Kijk ook af en toe op www.kavholland.nl voor actuele berichten.


Met vriendelijke groet

Bestuur KAV Holland
Emailadres: secretaris@kavholland.nl
Bijlage Contributies 2020
 
       2019
 
     2020
 
 Senioren / Masters  € 273    € 273
 Junioren A / B  € 223     € 223
 Junioren C / D  € 194    € 194
 Pupillen alle categorieën  € 168     € 168
 Ienie mini's  € 60    € 60
 Loopgroepen zonder licentie   € 150    € 150
 Loopgroepen met licentie  € 173    € 173 
 Keep Fit  € 133    € 100
 Donateur  € 67    € 67
 Gezinscontributie*  € 534    € 534

* alleen leden die voor 2018 lid zijn geworden
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2020 KAV Holland, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven nieuwsbrief    Voorkeuren aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp