Copy
PAUW Journaal - Najaar 2014
Bekijk in uw browser

PAUW Journaal          

Teamontwikkeling

Beste <<First Name>>,

U kijkt naar het tweede PAUW Journaal met als thema 'teamontwikkeling'. Lees onze visie en aanpak op teamvraagstukken en gebruik een progressiegerichte oefening in uw eigen werkomgeving.

Teams uit de overlevingsstand!


Wij ontmoeten regelmatig teams die aan het overleven zijn. We zien verminderde betrokkenheid, fouten die worden toegedekt, eilandjes en een focus op de korte termijn. Leidinggevenden en teams vertellen ons dat dit zwaar en ineffectief is. Wij mensen hebben behoefte aan verbinding, willen samen verantwoordelijkheid nemen en leren van en met elkaar. Als dit lukt leidt dit tot flow en een betere teamprestatie. Bent u benieuwd hoe Adviesgroep PAUW dit aanpakt?  lees meer....
'Voor hem die niet weet naar welke haven hij moet koersen, is geen enkele wind gunstig.'
 
~ Lucius Annaeus Seneca ~

Vijf ijkpunten voor teamontwikkeling

  • Heeft men een gemeenschappelijk doel en is dit doel ook in beeld?
  • Is er balans tussen verbinding en autonomie? Kan men zich verbinden met de teamleden, de leidinggevende, het werk, de klant en is er tegelijkertijd ruimte voor verschil?
  • Is er ruimte om te leren van fouten, om te reflecteren op eigen handelen, om elkaar feedback te geven? Kortom, is er een veilig en actief leerklimaat?
  • Is er oog voor progressie? Wordt er waarderend gesproken over wat al bereikt is en leert men van eerdere successen?
  • Is de stijl van leidinggeven helpend? Stimuleert het de gewenste interactiepatronen? Zijn interventies van de leidinggevende gericht op progressie en eigenaarschap?
'Die twee dagen waren goud waard. Er is nu meer verbondenheid in mijn team, de eilandjes zijn weg. Mensen voelen zich gehoord in hun problemen en de bereidheid om elkaar te helpen is echt toegenomen. We hebben nu een meer gezamenlijke focus op de toekomst en ik heb veel input gekregen voor het nieuwe businessplan. Geweldig!'
 
Een afdelingshoofd in een sterk veranderende organisatiecontext ~

De cirkeltechniek

[een eenvoudige oefening]

Wanneer een team vooruit wil of gewoon genoeg heeft van de stagnatie is deze progressiegerichte techniek bruikbaar. Samen progressie boeken ten aanzien van dingen die belangrijk zijn voor het team, dat is het doel van de cirkeltechniek.

1. Teken twee cirkels (zie plaatje) en noteer het gekozen onderwerp erbij.
2. In de binnencirkel wordt genoteerd wat het team heeft bereikt ten aanzien van het onderwerp. Laat teamleden dit in duo's voorbereiden eventueel met hulpvragen.
3. Bespreek met elkaar wat er in de binnencirkel staat. Helpende vragen zijn: "Waaraan merken we dat ... al bereikt is?" en "Hoe hebben we dit voor elkaar gekregen?" en "Welk voordeel hebben we ervan dat dit al bereikt is?".
4. In de buitencirkel noteert het team op concrete wijze de progressie die men wil bereiken. Laat teamleden dit in duo's voorbereiden eventueel met hulpvragen.
5. Bespreek met elkaar wat er in de buitencirkel staat. Helpende vragen: "Wat maakt het belangrijk om dit te bereiken?" en "Waaraan zouden we merken dat we op de goede weg zijn?" en "Welke kleine stap kunnen we zetten om iets uit de buitencirkel richting de binnencirkel te brengen?".
6.
Maak afspraken met elkaar hoe het team dit verder oppakt en uitvoert.

Het voordeel van deze werkwijze is dat teams succesvoller worden. Focus op bereikte progressie werkt motiverend evenals focus op nog te bereiken progressie.

Bron: "Progressie door zelfcoaching" van Gwenda Schlundt Bodien.

Werkplaats voor systemisch leren: ‘Organisatieopstellingen’


Op 6 november a.s. organiseren wij weer een werkplaats voor mensen met een vraag, dilemma of ontwikkelpunt in hun werk. Met een organisatieopstelling brengen wij uw teamvraag of werksituatie in beeld. U gaat gegarandeerd met een nieuw perspectief naar huis. Schrijf snel in!
 
Meer informatie

Onze scholingsactiviteiten zijn vrijgesteld van BTW.
Share
Tweet
Forward to Friend
+1
Share
Adviesgroep PAUW | Graafseweg 274 | 6532 ZV  Nijmegen
E info@adviesgroeppauw.nl | W www.adviesgroeppauw.nl

Drs. Jacqueline de Wit | M 06 - 1905 7085 | E jacqueline@adviesgroeppauw.nl
Drs. Elise van Bussel | M 06 - 1758 9491 | E elise@adviesgroeppauw.nl
Drs. Annemarie van de Ven | M 06 - 1907 5930 | E annemarie@adviesgroeppauw.nl
Volg ons op Facebook
U ontvangt dit PAUW Journaal, omdat u bekend bent met ons bureau of met één van de adviseurs. Uitschrijven

Ontwerp & realisatie ToeDoe Organisatie & Structuur
Copyright © 2014 Adviesgroep PAUW, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp