Copy
PAUW Journaal - Najaar 2016


PAUW Journaal

 
Beste Jacqueline,

In deze nieuwsbrief zetten we een andere bril op, de systemische bril. De systemische invalshoek (gebaseerd op het gedachtengoed van Bert Hellinger) biedt een snelle en intense manier om inzicht te krijgen in de (verborgen) dynamieken van een organisatiesysteem. Het laat zien wat er in de onderstroom speelt, hoe de verhoudingen tussen afdelingen zijn of tussen verschillende managementlagen, hoe de relaties tussen bedrijf, producten, klanten en visies liggen en vooral, wat er aan mogelijk nog niet benut potentieel in het systeem aanwezig is.
 
Bij de systemische manier van kijken wordt naar het systeem als geheel gekeken, zonder oordeel, met een blik op de toekomst. Het is een methode van weinig woorden. Een systeem is gezond als aan de volgende basisprincipes wordt voldaan:
  • een ordening waarbij ieder deel van de organisatie zijn of haar plek heeft om te kunnen functioneren.
  • een balans in geven en nemen die tot een gezonde en steeds groeiende uitwisseling leidt.
  • een plek en erkenning voor ieder persoon, concept, oprichter of ander element dat bijdraagt of bijgedragen heeft aan de organisatie.
 

'In een gezonde organisatie worden alle mensen gezien.
Dat geldt niet alleen voor de mensen die er nu werken maar ook voor diegenen die in de geschiedenis van de organisatie belangrijk waren.'

 
Uit: 'Het verbindende veld' van Jan Jacob Stam

Situaties uit onze praktijk

1. Dilemma's ontstaan niet in je omgeving maar in jezelf! Ken je dat? Je hebt een dilemma en keuze A is net zo belangrijk als keuze B en allebei doen gaat niet! Bij deze een voorbeeld van zo'n dilemma. Lees verder

2. Is dit wat ik nu echt wil? Of houd ik rekening met mijn omgeving? Een vraag die we onszelf allemaal wel eens stellen. Deze coachee heeft een managementfunctie en denkt na over de volgende loopbaanstap. Lees verder

3. Teamsituatie waarbij anders kijken heeft geleid tot anders doen! Komen er bij jullie op de actielijst ook meer punten bij dan eraf gaan? En wordt er bij jullie ook geroepen: "Laten we er de volgende keer op terugkomen!". Ja? Lees verder

4. Onlangs werden we gebeld door een bedrijf met een teamconflict. Wij besloten om eenieder te bevragen op de verschillende posities in het team. M.b.v. koffiekopjes kreeg ieder teamlid een plek op tafel. Er bleek iets vreemds te zijn met de plek van de directeur... Lees verder
 
 

Organisaties willen compleet zijn
Organisaties willen uitwisselen
Organisaties zoeken naar en gedijen bij een ordening
Organisatiesystemen willen hun bestemming bereiken

 
Bert Hellinger

Boekentip

Vleugels voor Verandering!
Een prachtig boek van Jan Jacob Stam over organisatieontwikkeling vanuit systemisch perspectief. Hoe zijn de systemische principes werkzaam in organisaties? Wat ervaren mensen in organisaties van die principes?


 

Systemische oefeningen

1.Oefening 'rangorde'
Deze (systemische) oefening kan worden ingezet als opwarmer, maar ook als feedback- of inzichtoefening om binnen enkele minuten te zien en te merken hoe het team of een groep zich ordent op een bepaald thema. Lees verder

2. Oefening 'werkbalans'
Hoe ervaar jij je werkbalans? En hoe staat het eigenlijk met de werkbalans van je collega's? Om met elkaar hierover in gesprek te komen is de volgende oefening een aanrader om te doen. Lees verder
 

Het systeem op tafel...! Verrassend?!

Tafelopstelling voor een korte analyse
Om helderheid te krijgen in een complexe situatie maken wij vaak gebruik van een mini opstelling, m.b.v. kopjes, post-its, theezakjes et cetera.

Jij kunt het ook!
Maak met elkaar een analyse m.b.v. de volgende stappen:

  • Wat is de situatie / het probleem / jouw vraag?
  • Welke elementen zijn van belang? (personen, klantgroep, doel, het concept).
  • Zet de situatie eens neer. 
  • Wat valt je op? Wat zou je willen?
  • Welke stap zou je kunnen zetten?
  • Bespreek dit met elkaar.
 

Mensen hebben een heel precies gevoel voor de balans tussen geven en nemen.

Wat zou er veranderen als je tweemaal zoveel loon krijgt voor je werk? Zou je prestatie dan krachtiger of zwakker zijn?
En stel je zou de helft krijgen van je huidige loon. Zou er meer uitgewisseld worden of minder, is er meer flow of minder?

 
Uit: 'Vleugels voor Verandering' van Jan Jacob Stam

Wat is een organisatieopstelling?

Iemand uit een organisatie stelt een werkvraag die hem/haar ter harte gaat. Deze vraag kun je neerzetten in de ruimte met sjablonen, pylonen of wat dan ook voor handen is, maar ook met mensen (representanten). Door er simpelweg naar te kijken, zonder iets op te hoeven lossen, ontstaan er vaak al nieuwe inzichten.
Het werken met representanten is iedere keer weer bijzonder. Zonder informatie vooraf, voelen representanten wat er zich in het veld afspeelt; de verbanden, de belemmeringen maar ook de potentie van het systeem. Door posities van representanten te veranderen, ontbrekende elementen toe te voegen of door relaties te benoemen, is het mogelijk om een systeem meer in balans te brengen. De vraaginbrenger komt thuis met een nieuw perspectief en een volgende stap.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je het eens meemaken?
 
Informatie & aanmelden
     Onze scholingsactiviteiten zijn vrijgesteld van BTW.
 

'Het is eigenlijk een heel nieuw idee dat in een organisatie misschien een plek niet vrij is of niet bestaat. Zeker bij nieuwe functies is het van groot belang dat de positie in het systeem eerst geschapen wordt voordat er iemand op wordt benoemd'


Jan Jacob Stam
Share
Tweet
+1
Share
Forward to Friend
Adviesgroep PAUW | Graafseweg 274 | 6532 ZV  Nijmegen
info@adviesgroeppauw.nl
www.adviesgroeppauw.nl

Drs. Jacqueline de Wit | 06 - 1905 7085 | jacqueline@adviesgroeppauw.nl
Drs. Elise van Bussel | 06 - 1758 9491 | elise@adviesgroeppauw.nl
Drs. Annemarie van de Ven | 06 - 1907 5930 | annemarie@adviesgroeppauw.nl
Volg ons op Facebook
U ontvangt dit bericht, omdat u bekend bent met ons bureau of met één van de adviseurs. uitschrijven
Gegevens aanpassen

Ontwerp & realisatie ToeDoe
Copyright © 2016 Adviesgroep PAUW, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp