Copy


Henrik Have og Amtsgården

 - Aftentur onsdag den 30. maj kl. 19.00


Ringkøbing Bevaringsforening inviterer til aftentur med fokus på Henrik Haves udsmykning i og omkring de tidligere amtsbygninger ved Østergade.

Ringkjøbing Amt byggede ikke en ny amtsgård, da de nye amter blev oprettet i 1970, men etablerede sig i forskellige nye og gamle bygninger omkring Østergade i Ringkøbing. Amtet besluttede derfor i 1993, at de forskellige bygningskomplekser skulle knyttes sammen ved hjælp af kunstnerisk udsmykning lavet af kunstneren Henrik Have.

Ringkøbing Bevaringsforening inviterer hermed til rundvisning med henblik på at vise Henrik Haves kunstværker og fortælle historien bag.

Vi mødes ved Guldsøjlerne, Østergade 41, onsdag den 30. maj 2018 kl. 19.00
Rundvisningen, der er gratis, vil tage ca. 1,5 time og foregå både ude og inde.


Rundvisere vil være tidligere kontorchef ved amtet, Erik Holm, næstformand i Bevaringsforeningen, arkitekt Søren Damgaard Jensen og tidligere amtsdirektør og nuværende formand i Bevaringsforeningen, Lars Hansson.
 


Udflugt til Ballum og Ribe

 - Medlemsudflugt den 16. juni


Vi er ved at planlægge en tur til Ballum med en lokal arkitekt som rundviser.

Ballum er støttet af A.P. Møller Fonden som på sin hjemmeside skriver: "I 2007 udpegede Vadehavet Kulturarvsatlas Vesterende Ballum og Østerende Ballum som enestående kulturmiljøer med bevaringsværdige karaktertræk og kaldte det "en landsby i landsbyernes superliga". Samtidig opfordrede kulturarvsatlasset til at sikre den eksisterende bebyggelse som helhed mod fremtidige forringelser og skadelige ombygninger. Med vedtagelsen af en ny lokalplan banede Tønder Kommune vejen for, at en større bevaringsindsats kunne iværksættes i områdeet.

Disse arkitektoniske såvel som landskabelige forhold var afgørende for, at A.P. Møller Fonden støttede den nyoprettede bevaringsfond med 20 millioner kroner til gavn for en større bevaringsindsats i Ballum."

På hjemvejen planlægger vi at tage over Ribe med en guidet rundvisning i domkirken.

Turen er ikke endeligt planlagt, men sæt kryds i kalenderen!
 


Veteranbiler og bygningskultur

- Medlemsudflugt lørdag den 18. august


Traditionen tro er Kongelig Dansk Automobil Klub Classic og Ringkøbing Bevaringsforening gået sammen om en medlemsudflugt, hvor vi kører ud og ser på historiske bygninger i veteranbiler.

Turen er ikke endeligt planlagt, men sæt kryds i kalenderen!
 
Postadresse:
Ringkøbing Bevaringsforening
Markskellet 2
Ringkøbing 6950
Denmark

Add us to your address book

Frameld Bevaringsforeningens nyhedsmail
Opdater abonnementsoplysninger

Email Marketing Powered by Mailchimp