Copy


Åbent hus i Ting-og arresthuset

 - Onsdag den 9/10 2019 kl. 13.00 – 16.00

I anledning af 100 året for husets indvielse inviteres der til et besøg i Tinghuset.

Huset blev indviet den 25. juli 1919 ved en festlighed i retslokalet. Brugen af retslokalet ophørte efter politi- og retsreformen i 2007, men henstår stort set som ved indvielsen. Første salen i Tinghuset bruges ikke længere. Derimod anvendes stueetagen af politiet og arresthuset  (Kriminalforsorgen), som har overtaget og nyindrettet den gamle politistation. På andensalen er der et lille politimuseum, som man kan få lejlighed til at se. Tinghuset fik i 2015 bevaringsprisen. Der vil blive lejlighed til at høre om husets historie. 

Den 1. oktober 2019 er det ligeledes 100 år siden, at danmarkshistoriens mest betydningsfulde retsreform trådte i kraft bl.a. med indførelse af dommer- og politimesterembeder, som hidtil var samlet hos en person nemlig by- og herredsfogeden, der også var borgmester. Der skete herved en fuldbyrdelse af grundloven fra 1849 om en tredeling af magten. Med retsplejeloven skete der store forandringer i domstolenes og politiets behandling af straffesager og i behandlingen af civile sager. Ved reformen i 2007 blev dommer- og politimester-embederne i Ringkøbing nedlagt.

Om dette vil juraprofessor Gorm Toftegaard Nielsen, Århus Universitet fortælle om i retslokalet. Det sker Kl. 16.00.

Der vil også blive lejlighed til at se politiets nyeste “politistation”, som er transportabel!

Arrangør: Politiet, Kriminalforsorgen og Museumsforeningen. 

Gratis adgang


Gammelt postkort
Postadresse:
Ringkøbing Bevaringsforening
Markskellet 2
Ringkøbing 6950
Denmark

Add us to your address book

Frameld Bevaringsforeningens nyhedsmail
Opdater abonnementsoplysninger

Email Marketing Powered by Mailchimp