Copy
Onze molen in Flevoland draait lekker. Maar hoe staat het nu met onze eigen Amsterdamse molens aan de Noordelijke IJ-oevers en die in de haven? 't Is even windstil geweest, maar nu trekt de Wind weer aan. 


Fietsen Voor de Wind

Op zaterdag 19 november fietsen we van 11.00 tot 15.00 uur met velen van het Provinciehuis in Haarlem naar het Museumplein in Amsterdam. We hopen op een stevige Zuidwester: Voor de Wind!

Fiets je mee? Klik hier voor meer informatie over de fietstocht

11 januari ALV

Het is gelukt, we hebben een nieuwe datum en een fantastische gastspreker: Marjan Minnesma. Daar zijn we vereerd mee!
Het wordt een open ledenvergadering, iedereen is welkom. 
Meer informatie volgt.  

DAM Prijs

Gefeliciteerd Paul de Ruiter Architects, met jullie gedeelde tweede prijs. Dank aan iedereen die heeft meegestemd. Bijna...!
Beste leden en vrienden,

De Wind stak even op deze zomer, met de plotseling aanschaf van windmolen de Grutto

Maar hoe staat het met de andere Wind-plannen? Voor coöperatieve Amsterdamse windmolens aan de Noordelijke IJ-oevers? Of in de Amsterdamse Haven?

Er zijn goede gesprekken gevoerd met het Gemeentelijk Havenbedrijf en op 15 mei j.l. hebben we als Amsterdam Wind een aanvraag ingediend voor realisatie van 6 coöperatieve windmolens op de Noordelijke IJ-oever. 

En toen bleef het Wind-stil. In heel Noord-Holland. Omdat de provincie vasthoudt aan regels die verder gaan dan de landelijk gestelde regels die het praktisch onmogelijk maken om nieuwe windparken te realiseren. Hoe gewild, gewenst en nodig ze ook zijn.

Maar er zijn vele tekenen dat de Wind weer opsteekt. 

Morgen is een nieuwe dag.
De provincie kan de regels natuurlijk nog bijstellen.
En wind-luw is het al lang niet meer: 

* Wethouder Choho spant namens alle Amsterdammers een rechtszaak aan.
* Amsterdammers fietsen Voor de Wind (fiets je mee?).
* 24 bedrijven, gemeentes, milieubewegingen en energiecoöperaties schrijven een brief aan de provincie.

Waar gaat het om?
Lees onze eigen vrije vertaling van de boodschap aan de Provincie. En de tekst van de brief die door een bont en indrukwekkend gezelschap van diverse partijen als Ahold, het Havenbedrijf, scheepswerven, Greenpeace, gemeentes en energiecoöperaties is ondertekend.