Beste geadresseerde,

Dit is al weer de vierde nieuwsbrief van Duurzaam Diepenveen in 2015.  Deze verschijnt op onregelmatige tijdstippen als er nieuws is, dit keer veel over onze activiteiten met Buurkracht in Diepenveen-Noord. U wordt uitgenodigd mee te doen met Buurkracht!
Kent u nog anderen die mogelijk ook in deze nieuwsbrief geïnteresseerd zijn, stuur deze mail dan door en vraag hen zich op te geven voor een gratis abonnement. Wilt u de mail niet meer ontvangen, geef dat dan aan via de afmeldingsmogelijkheden van deze mail.
 
Meer weten over de verschillende onderwerpen, kijk dan op onze website www.duurzaamdiepenveen.nl, neem contact op via de site of e-mail of benader ons tijdens onze activiteiten.
 

Bewonersavond Diepenveen over “Warmpjes de winter in” op 17 november in Hof van Salland
Op 17 november organiseert Buurkracht Diepenveen-Noord samen met Duurzaam Diepenveen een bewonersavond over “Warmpjes de winter in”.
Iedere Diepenvener die in actie wil komen om energiemaatregelen te treffen, is welkom.
De activiteit is in de Hof van Salland, Dorpsstraat 30, Diepenveen op dinsdagavond 17 november 2015, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur).

Met als thema “Warmpjes de winter in” met sprekers Jan de Vries, directeur Deventer Energie Coöperatie, energieadviseur Ben Dull en de organisatie “Buurkracht Diepenveen-Noord”.
  • Directeur Jan de Vries van de Deventer Energie Coöperatie praat ons eerst bij over het doel van de coöperatie en hoe je daar aan deel kunt nemen.
  • De Deventer Energie Coöperatie kent voor haar leden voordelige tarieven voor stroom en gas.
  • Aansluitend komt de Deventer energieadviseur Ben Dull vertellen over “Warmpjes de winter in”. Hij geeft zijn visie op wat iedereen kan doen om energie te besparen met praktische tips.
  • Tenslotte rapporteren de taakgroepen van Buurkracht Diepenveen-Noord over hun werk sinds de vorige bewonersavond op 9 juni. Bewoners werken samen en helpen elkaar in de taakgroepen voor  zonnepanelen, dubbel glas, CVcombi-ketels en isolatie van vloer, dak en/of spouw.
                                                                                       
 

Deventer Energie Coöperatie

Sinds eind oktober is de Deventer Energie Coöperatie officieel mede-eigenaar van de twee windmolens nabij de A1 (Windpark Kloosterlanden) samen met windmolenbouwer Raedthuys. De coöperatie biedt ook tegen concurrerende tarieven energie aan via Deventer Energie/Pure energie. Op de website van de Deventer Energie Coöperatie is daarover  veel informatie te vinden en kan men een vergelijking maken met de huidige tarieven en gebruik maken van de geboden overstapservice. Zie:  http://www.deventerenergie.nl/category/producten-energie-voor-thuis/

Nieuwe Markt 23
7411 PB Deventer
Tel. 0570 - 572 217
E: info@deventerenergie.nl
 

Opslaan van zonne-energie in accu’s in je eigen huis?
Voor nu en voor de komende jaren (in elk geval tot 2020) geldt in Nederland de salderingsregel, dat wil zeggen dat het openbare net in feite fungeert als buffer voor mensen met zonnepanelen. Teveel geproduceerde energie stroomt naar het net, en wordt één-op-één verrekend met de energie die wordt afgenomen. Daarom is er voor nu geen economische meerwaarde aan plaatsing van batterijen in huis. Lees meer op de website.
 
 
Warmtecamera

Buurkracht Diepenveen-Noord heeft vanaf medio november tot medio december een professionele warmtecamera te leen van Enexis Holding NV. Met zo’n camera kun je warmtelekken in je huis zichtbaar maken. De buitentemperatuur moet dan laag zijn (8 graden of minder) en binnen moet je goed stoken voorafgaand aan de meting. In de taakgroepen van Buurkracht kan gratis gebruik worden gemaakt van deze camera. We gaan er samen mee aan de slag.
Overigens is zo’n camera geen wonderding, want we weten natuurlijk allemaal dat bv. bij ruiten (ook bij dubbel glas) warmteverlies optreedt. Maar het ontbreken van een goede isolatie en  lekken bij bestaande isolatie kunnen zichtbaar worden. Daarna zal verder onderzoek nodig zijn om de juiste maatregelen te treffen.

 

Taakgroepen van Buurkracht zijn doelgericht aan het werk

Sinds begin september draaien er vier taakgroepen  van Buurkracht over zonnepanelen, isolatie, dubbel glas en HR-ketels. Voor het eind dit jaar zullen de eerste opdrachten worden verstrekt aan het bedrijfsleven om de gewenste energiemaatregelen te treffen. In de groepen zijn en worden de diverse mogelijkheden en de verschillende leveranciers en offertes besproken. Andere Diepenveners die dat ook willen, kunnen zich nog aansluiten bij de bestaande of nieuwe taakgroepen, die informatie uitwisselen. Door samen op te treden kunnen prijsvoordelen worden behaald.
 

Meten is weten

Via de  bibliotheek in Diepenveen kan men een energiemeter lenen. Bent je geen lid van de bieb dan kan ook via de website van Duurzaam Diepenveen zo’n zgn. energiestekker uitgeleend worden. Je kunt er mee nagaan hoeveel energie elk apparaat gebruikt. Wilt u één van onze meters een paar dagen lenen? Neem dan contact met ons op via ons mailadres of met  Jan Willem Bouman, telefoon 0570-591180.
 
Naast energieslurpers (bv. wasdroger, elektrische oven, etc) zijn er ook geheimzinnige energiegebruikers gedurende dag en nacht: het zgn. sluipgebruik. Meet ’s avonds de meterstanden voor het slapen gaan en doe dat ’s ochtends nogmaals. Tevreden met het resultaat? Een onbekende sluipgebruiker is bv. de TV met het zgn. Humax-kastje van Ziggo. Alleen al dit kastje (nog afgezien van de TV zelf) gebruikt permanent 20 Watt, dus 175 kWh per jaar! Via een energiekiller (tussensnoer met aan/uit-schakelaar) kun je bij elk verspillend apparaat weer baas over eigen stroom worden.
                                                                                                                   

Taakgroep regenwaterafkoppeling start begin 2016

In de gemeente Deventer is er grote belangstelling voor de afkoppeling van regenwater van het riool. Op De Hoven is het al massaal gedaan en de gemeente geeft binnenkort ook (beperkt) subsidie voor deze milieumaatregel. Dat is goed voor de grond waaraan wij ons drinkwater onttrekken en het voorkomt overbelasting van het riool. Op de website van Duurzaam Diepenveen in de rubriek “water”  is meer informatie te vinden. Wie mee wil doen aan de taakgroep  regenwaterafkoppeling kan zich per mail of via de site van Duurzaam Diepenveen opgeven. Doel is om samen te bekijken wat een ieder wil en kan doen in de eigen tuin.
Nationale duurzame huizenroute 2015 op 7 en 14 november
Op zaterdag 14 november kan men bij particulieren thuis (op afspraak) kijken naar genomen duurzame maatregelen en met de eigenaar informatie uitwisselen over een en ander.  Meer informatie op de site:  http://www.duurzamehuizenroute.nl/
 

Wie zijn wij?                                                                                                                       
                                                     
Duurzaam Diepenveen is een organisatie van en voor Diepenveners  die zich belangeloos inzet voor de bevordering van duurzaamheid in Diepenveen. Gedurende het jaar organiseren we enkele activiteiten in het dorp en nemen we deel aan door anderen georganiseerde evenementen.
 
Op onze website www.duurzaamdiepenveen.nl is meer te vinden over onze interessegebieden. Wij werken samen met ZonDeventer, SlimDeventer en met diverse energieadviseurs in de regio Deventer/Diepenveen.
 
Onze groep bestaat uit: Klaartje Arntzen, Agnes Brinkhof, Jan Willem Bouman, Ton Holtslag, Matthijs Tijl, Koos Visscher, Fokko Wedda en Jan Weggemans.
 
Wij zijn te bereiken via de website www.duurzaamdiepenveen.nl of per mail via duurzaamdiepenveen@gmail.com.
 
Voor de activiteiten van Buurkracht Diepenveen-Noord: www.buurkracht.nl/buurten/diepenveen-noord
Copyright © 2015 Duurzaam Diepenveen, All rights reserved.

U ontvangt deze email omdat u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

U kunt hier uw aanmeldgegevens wijzigen  of  hier  afmelden voor de Nieuwsbrief.