Beste geadresseerde,
 
Hierbij ontvangt u de tweede elektronische nieuwsbrief van Duurzaam Diepenveen in 2014.
Deze verschijnt enige malen per jaar op onregelmatige tijdstippen als er nieuws is te melden. Kent u nog anderen die mogelijk ook in deze nieuwsbrief geïnteresseerd zijn, stuur deze mail dan door en vraag hen zich op te geven voor een gratis abonnement.
Wilt u de mail niet meer ontvangen, geef dat dan aan via de afmeldingsmogelijkheid van deze mail.
Meer weten over de verschillende onderwerpen: kijk op de website duurzaamdiepenveen.nl  of neem contact op via de site of benader ons tijdens onze activiteiten.
 
Inhoud van deze nieuwsbrief:

 • Informatieavond woningisolatie en zonnepanelen
 • Comfortabeler wonen en een lagere energie rekening
 • Peerby
 • BTW terug bij aanschaf van zonnepanelen
 • Duurzaam Diepenveen op Lentefair 2014
 • Hergebruik van bouwmaterialen
 • Nederland wordt natter
 • Voedselverspilling
 • Een auto delen in de buurt
 • Openbaar vervoer in Diepenveen
 • Duurzame huizenroute
 • Wie zijn wij?
 

Uitnodiging informatieavond woningisolatie en zonnepanelen op maandag 29 september 2014,
om 19:45 u.,    in de Hof van Salland.

 
Voor het derde jaar op rij houdt Duurzaam Diepenveen een informatieavond over zonnepanelen en woningisolatie in de (verbouwde) Hof van Salland, Dorpsstraat 30 in Diepenveen. Er zijn sinds 2012 heel veel zonnepanelen op Diepenveense daken bij gekomen. We nodigen u van harte uit voor deze avond.
 
Het eerste deel van de avond verzorgt Zon Deventer. Zij informeren u over de aanschaf van zonnepanelen, maar ook over ervaringen van bewoners die al zonnepanelen hebben en tips voor het beheer. Het tweede deel van de avond gaat over isolatie van uw huis. Slim Deventer helpt bewoners om samen maatregelen te nemen om energie te besparen of zelf op te wekken. Zij krijgt daarbij ondersteuning van het landelijke project “Blok voor Blok”. Duurzame aanbieders voor isolatie zijn kritisch bekeken. De geselecteerde deelnemende bedrijven kunnen technische vragen beantwoorden, maken een offerte en doen een scherpe aanbieding! Door gezamenlijke inkoop is korting op de kosten gerealiseerd.
Deze regeling loopt nog tot 1 januari 2015. Dus wie voor de laatste ronde mee wil doen: kom en geef u snel op!
Zie ook: slimdeventer.nl/wijk/diepenveen
 
Programma:
19.45    Binnenkomst met koffie/thee in de Hof van Salland
20.00    Zon Deventer (Frans van der Laan) over zonnepanelen.
20.45    Pauze
21.00    Slim Deventer (Niels Götz, coach van Blok voor blok/Slim Deventer) over woningisolatie en de
             Lokale collectieve acties met subsidies
21.45    Afronding
 
De werkgroep Duurzaam Diepenveen rekent op uw komst!
 

Comfortabeler wonen en een lagere energie rekening!
 
Vorig jaar heeft Duurzaam Diepenveen samen met de organisatie “Slim Deventer” bewoners van Diepenveen benaderd voor een collectieve actie gericht op het energiezuiniger maken van woningen (de actie Blok voor blok).  Gemeente breed is dit aangepakt door “Slim Deventer”.


Het gaat om maatregelen zoals: vloer- en muurisolatie, dakisolatie, zonnepanelen, HR glas, zonneboiler, HR cv-ketel, enz. Zo wordt uw huis comfortabeler en meer waard.
Tot eind dit jaar kunt u zich nog aanmelden op de site: slimdeventer.nl/wijk/diepenveen

Makkelijker en goedkoper gaat het niet worden.


 
 
 
 
 
 

Peerby

Wilt u in Diepenveen een hogedrukspuit lenen van iemand anders uit het dorp? Het kan.  De website Peerby (peerby.nl) brengt mensen bij elkaar en is bedoeld om duurzame consumptiegoederen van en aan elkaar te lenen (of te huren) op niet commerciële basis. Meer informatie staat op onze website. Lees verder de informatie op de site van Peerby zelf.

In Diepenveen zijn al bijna 30 adressen die meedoen.
 

BTW terug bij aanschaf van zonnepanelen

Het wordt steeds aantrekkelijker, maar het kan nog mooier. Particulieren betalen (zolang als het duurt) sinds medio 2013 geen BTW op de aanschaf van zonnepanelen. Door inschrijving bij de Belastingdienst als ZZP-er met BTW-plicht kan de BTW terugverdiend worden en daarna kun je je weer uitschrijven als BTW-ondernemer om de jaarlijkse forfaitaire belasting op de opbrengst van die panelen te ontwijken.
 
Zo heb je de aanschaf van zonnepanelen in ongeveer een jaar of acht terugverdiend en daarna profiteer je nog zeker vijftien jaar van gratis stroom.
 

Duurzaam Diepenveen op Lentefair 29 mei 2014

Voor de derde keer stonden wij op 29 mei in een kraam op de Lentefair, in de prachtige pastorietuin van de dorpskerk, in de oude dorpskern van Diepenveen.  We stonden er met informatiemateriaal en met adviseurs die gespecialiseerd zijn in het energiezuiniger maken van uw huis.
 

Hergebruik van bouwmaterialen
 
Als je een klus in huis of tuin hebt te klaren is het een logische stap om naar een bouwmarkt te gaan. In veel gevallen is dat een prima keus, maar in veel gevallen is het ook het overwegen waard om niet voor nieuwe maar voor gebruikte materialen te kiezen. De laatste jaren worden oude gebouwen steeds zorgvuldiger gesloopt. Dat betekent dat materialen meteen bij de bron van elkaar worden gescheiden en dat ze met voorzichtigheid worden behandeld. Zo is er een levendige handel in tweedehands materialen ontstaan.
  Het loont beslist de moeite om eens te gaan kijken bij de handelaren in de buurt. Vaak zijn dit gespecialiseerde sloopbedrijven die de materialen zelf sorteren. Bedenk daarbij dat wat vandaag niet voorradig is, morgen zo maar ineens in grote hoeveelheden binnen komt van een groot sloopproject. Houd het assortiment dus in de gaten.

Handelaren zijn goed op internet te vinden via google. Je komt er dan ook gemakkelijk achter wat ze zoal te bieden hebben. Doorgaans leveren ze prima waar voor weinig geld.
Een paar interessante bedrijven in de buurt zijn:
  Ruiterkamp in Olst, vooral gespecialiseerd in hout (houthandelruiterkamp.nl)  en
  Uenk in De Vecht bij Terwolde, diverse materialen, groot assortiment dakpannen (uenk-bouwsloop.nl
Daarnaast zijn er ook in Deventer een paar kleinere handelaren.
 

Nederland wordt natter

Als de klimaatdeskundigen gelijk hebben wordt Nederland de komende jaren natter en zal de regenval onstuimiger zijn met meer pieken dan we gewend zijn. Per Jaar valt er gemiddeld ongeveer 80 cm. In de maand augustus hebben we gezien wat hevige regenval dan kan betekenen. Overstromingen van tunnels, straten en huizen waren vaak in het nieuws! Wij kunnen die ellende helpen voorkomen door ons regenwater af te koppelen en door te stoppen met de verstening van onze tuinen. Een deel van dat regenwater kan ook naar een eventueel aanwezige vijver geleid worden. Als de rioleringen zich moeten aanpassen aan meer water en meer regenpieken, gaat dat miljarden kosten aan grotere buizen en aanpassingen van de rioolwaterzuivering.

Over het hoe en waarom van regenwaterafkoppeling en zuinig gebruik van drinkwater lees je op onze website.
 

Voedselverspilling

2014 is uitgeroepen tot het Europese jaar tegen voedselverspilling. En niet voor niets: alleen al in Nederland gooien consumenten ieder jaar voor ongeveer € 2,5 miljard aan voedsel weg. Dat is ruim € 150 per persoon, ofwel ongeveer 50 kilo. Producenten, tussenhandel, horeca en supermarkten verspillen nog eens ongeveer € 2,5 miljard aan voedsel. De film Taste the Waste brengt dit op zeer indrukwekkende wijze in beeld: zie npo.nl. Meer informatie is ook te vinden op tastethewaste.nl. Dergelijke informatie nodigt uit om hier wat aan te willen doen!
 
Huishoudens die bijhouden hoeveel eten ze weggooien en gestimuleerd worden om verspilling te beperken, brengen hun voedselverspilling binnen 3 weken met gemiddeld 20 procent terug. Dat blijkt uit een proef met zogenaamde “Food Battles” in Apeldoorn, Lochem, Brummen en Eerbeek.
Zie voor meer informatie: foodbattle.nl
 
Ook trek in een foodbattle in Diepenveen?  Laat het ons weten, dan gaan we samen aan de slag. Meer over eten en duurzaamheid in Diepenveen. Tips voor duurzaam voedsel in en om Diepenveen en adressen waar je terecht bundelden we eerder voor Diepenveners, en is te vinden op duurzaamdiepenveen.nl
 

Een auto delen in de buurt: het nieuwe lenen is hip, duurzaam en goedkoop!

https://www.greenwheels.com/nl/Home/Particulieren/stap-in/header/0/image/greenwheels_up_erasmus.jpgAuto’s zijn duur en staan veruit het grootste deel van hun leven stil.
Waarom dan niet je eigen auto verhuren aan een ander in de tijd dat je hem zelf niet gebruikt?
Kijk op onze site voor informatie over alternatieven.


Naast Greenwheels  (greenwheels.nl) kun je o.a. ook denken aan Snappcar dat het huren van een auto van een particuliere eigenaar faciliteert (snappcar.nl). 
 

Openbaar vervoer in Diepenveen
 
De mogelijkheden om je te verplaatsen met openbaar vervoer zijn beperkt in Diepenveen. De streekbus van Deventer naar Zwolle, lijn 161, rijdt door het dorp en bedient diverse haltes. Deze bus gaat echter eens per uur en na 19 uur en op zondag rijdt de bus niet. Er zitten weinig passagiers in de bus, behalve rond schooltijden waarop veel scholieren op en neer naar Wijhe reizen.
Dit voorjaar werd duidelijk dat het bestaan van deze buslijn ongewis is. De provincie moet fors bezuinigen op het openbaar vervoer en met name streeklijnen die parallel lopen aan een spoorlijn staan op de nominatie om te verdwijnen. Versobering zal in een jaar of vijf stapsgewijs gerealiseerd moeten worden. We maken ons zorgen over de bereikbaarheid van Diepenveen. Een frequente busverbinding is juist belangrijk nu het de bedoeling is dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Ook past het niet bij de landelijke trend om mensen uit te nodigen tot een flexibeler gebruik van diverse vervoersvormen om daarmee te zorgen voor een gezonde en leefbare stad, minder autovertragingen en beter benutten van beschikbare vervoermiddelen en infrastructuur.
Duurzaam Diepenveen heeft hiervoor samen met de Vereniging Landelijk Diepenveen aandacht gevraagd bij de wijkagenda dit voorjaar. Besluitvorming over de bezuinigingen en lijnvoering van het openbaar vervoer ligt bij de provincie. De gemeente is hierbij wel betrokken en daarmee hebben we dan ook onze zorgen besproken en gekeken welke mogelijkheden er zijn om mee te denken. Het Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (ROCOV) Overijssel geeft advies aan de provincie over besluiten ten aanzien van Openbaar Vervoer. Ook zij hebben in hun officiële advies ten aanzien van de voorstellen over nieuwe lijnvoering aandacht gevraagd voor het lijnennet in Deventer Noord inclusief Diepenveen (rocovoverijssel.nl).
https://gallery.mailchimp.com/35b3ef1c4f14c8bb03f2552aa/images/openbaar_vervoer.jpg
Via het ROCOV proberen we mee te denken en we blijven de ontwikkelingen hierin volgen.
 
 

 
 
 

Duurzame Huizen Route

Zaterdag 25 oktober is de Duurzame Huizen Route. Als je een duurzaam  huis hebt, kun je huis aanmelden en op 25 oktober aan anderen die graag informatie over duurzaamheid willen hebben vertellen wat je in je woning hebt gedaan. Benieuwd wat de Duurzame Huizen Route is? Op de site van de organisatie wordt een en ander uitgelegd (duurzamehuizenroute.nl).
Ook in Diepenveen doen al enkele woningen mee. Dat mogen er meer worden.
 

Stuur deze nieuwsbrief door aan anderen
 
Vindt u deze nieuwsbrief leuk? Stuur hem door aan anderen in Diepenveen e.o. om de dekkingsgraad van dit medium te vergroten. Vraag vrienden en bekenden of ze zich ook op willen geven voor deze nieuwsbrief via de site duurzaamdiepenveen.nl
Heeft u suggesties voor ons werk of wilt u meedoen: neem contact op!
 

Wie zijn wij ?
https://gallery.mailchimp.com/35b3ef1c4f14c8bb03f2552aa/images/image_13709398794501370939880.jpg
Duurzaam Diepenveen is een organisatie van en voor Diepenveners die zich belangeloos inzet voor de bevordering van duurzaamheid in Diepenveen.
Gedurende het jaar organiseren we enkele activiteiten in het dorp en nemen we deel aan door anderen georganiseerde evenementen.
Op onze website duurzaamdiepenveen.nl is meer te vinden over onze diverse interessegebieden. Wij werken samen met ZonDeventer, Slim Deventer en met diverse energieadviseurs in de regio Deventer/Diepenveen
 
Onze groep bestaat uit:  Klaartje Arntzen, Agnes Brinkhof, Jan Willem Bouman, Matthijs Tijl, Pieter Parmentier, Koos Visscher, Fokko Wedda en Jan Weggemans.

 

Nieuwsbrief   Duurzaam Diepenveen – September 2014 

Copyright © Duurzaam Diepenveen, All rights reserved.

afmelden van de nieuwsbrief  uw aanmeld gegevens bijwerken