Beste geadresseerde,
 
Dit is de voorjaarsnieuwsbrief van Duurzaam Diepenveen in 2016.  Deze verschijnt op onregelmatige tijdstippen als er nieuws is, dit keer veel over onze activiteiten met Buurkracht in Diepenveen Noord. Wilt u de mail niet meer ontvangen, geef dat dan aan via de afmeldingsmogelijkheden van deze mail.

Kent u nog anderen die mogelijk ook in deze nieuwsbrief geïnteresseerd zijn, stuur deze mail dan door en vraag hen zich op te geven voor een gratis abonnement
Meer weten over de verschillende onderwerpen, kijk dan op onze website www.duurzaamdiepenveen.nl, neem contact op via de site of benader ons tijdens onze activiteiten.
 

 
Oproep  voor start Buurkracht Diepenveen Oost in 2016
Na een succesvolle afronding van de activiteiten van Buurkracht Diepenveen Noord (zie hierna) starten we nu met een actie in Diepenveen Oost, globaal gezien ten oosten van de Molenweg tot aan de Boxbergerweg en ten Noorden van de Gewestlaan (rondom De Marken en de Vossebelt).
Zijn er mensen die het leuk vinden om een handje te helpen bij de organisatie? Het gaat dan om het bij elkaar brengen van geïnteresseerden. Als er eenmaal een taakgroep is, organiseren de buurtbewoners gezamenlijk de aanschaf van isolatie, zonnepanelen, cv en/of dubbel glas. In 2015 is bij Buurkracht Diepenveen-Noord gebleken hoe we samen kunnen bijdragen aan beperking van ons energiegebruik.  Meld je aan als geïnteresseerde via een e-mailbericht op de website. Wij nemen dan contact op.
 


Buurkracht Diepenveen-Noord een succes!
In 2015 is op initiatief van Duurzaam Diepenveen in Diepenveen-Noord gestart met Buurkracht. Dit is een door Enexis Holding BV gesteund initiatief waarbij mensen uit een buurt samen maatregelen nemen om hun energieverbruik terug te dringen. De naam van dit initiatief is `Buurkracht`. Met de gratis slimme meters die alle bewoners uit de buurt aangeboden krijgen, kan het energieverbruik via een persoonlijke internetpagina worden gevolgd. En kunnen bewoners die vergelijken met het gemiddelde verbruik uit de buurt. Het begon met flyeren in de buurt, inventariseren van mogelijke gewenste maatregelen en een eerste bewonersavond in juni. Daar is een buurtrapport besproken en ook een energetische keuring van een woning door de Diepenveense energieadviseur Henk Kasper. In september is bij een tweede bewonersavond  de voortgang besproken.
 
Per begin 2016 zijn de taakgroepen afgesloten Zo zijn bij drie woningen zonnepanelen geplaatst. Vier bewoners beraden zich nog. Zo’n tien huishoudens hebben meegedaan aan de bijbehorende informatie-uitwisseling over leveranciers en offertes. Bij acht woningen zijn collectief nieuwe HR-ketels geplaatst, bij vier mensen is collectief  (meer) dubbel glas aangebracht en bij zes woningen zijn collectief isolatiemaatregelen getroffen. Met een warmtecamera, geleend van Buurkracht, is voor en na het treffen van de isolatiemaatregelen het warmteverlies gemeten. Door  energieadviseur Henk Kasper zijn aanvullend aan de door Buurkracht gesponsorde activiteiten ook tegen betaling verdergaande adviezen uitgebracht.
 

 
Op onze website doen een viertal bewoners enthousiast verslag van de gang van zaken. Het was een leerzaam proces met leuke contacten met buurtgenoten en een leuke besparing voor een ieder op energiegebied!
 
Opvang van regenwater

Met regenhoeveelheden van 750-800 liter per m2 dakoppervlak per jaar, loont het de moeite om te kijken naar opvang en buffering van regenwater in plaats van het water direct af te voeren naar de riolering. Wat bereiken we daarmee? Ten eerste kan het regenwater direct ten goede komen aan onze tuin. Ondanks dat het steeds vaker en heviger lijkt te regenen, zijn er nog voldoende gebieden waar sprake is van verdroging doordat regenwater te snel wordt afgevoerd. Voor de drinkwaterwinning wordt ons grondwater weer opgepompt. En wat dat afvoeren betreft: ons rioleringssysteem is nauwelijks berekend op de huidige hoeveelheden regenwaterafvoer naast de afvoer van rioolwater (keuken, WC, douche).

De gemeente Deventer heeft een subsidieregeling ingesteld voor afkoppeling van regenwater. Op de Worp is een bewonersgroep actief om die afkoppeling op grote schaal door te voeren. Milieu centrum De Ulebelt heeft in een folder voorbeelden en maatregel aangegeven. Duurzaam Diepenveen wil samen met de leden van Groei en Bloei in Diepenveen een taakgroep starten die zich buigt over nut en noodzaak van regenwaterafkoppeling. Hoe kunnen ons leefmilieu en onze tuin profiteren van een andere manier van omgaan met regenwater:  niet naar het riool maar naar ons groen en ons grondwater.

Wil je meedoen met de taakgroep regenwaterafkoppeling, meld je dan aan via onze website en we nemen contact op. We gaan binnenkort starten. Doel van de taakgroep is kennisuitwisseling en verkenning van leuke initiatieven om duurzaam om te gaan met regenwater.
Op de website van Duurzaam Diepenveen staat al veel meer te lezen over regenwaterafkoppeling.
 
LED verlichting

Energiebesparing op verlichting wordt steeds leuker. De eerste generatie LED lampen had een koude uitstraling, de huidige generatie heeft daarmee definitief afgerekend. Daarmee is de weg vrij voor toepassing in huis zonder dat dat grote invloed heeft op de sfeer. Wel is er een aantal belangrijke weetjes om LED verlichting goed toe te passen. Zo loont het de moeite om goed te kijken naar het type lamp en naar de mogelijkheden om het licht te dimmen. Er zijn voldoende mogelijkheden, maar niet elke lamp is zo maar geschikt voor elke toepassing. Let dus goed op wat je aanschaft! Neem de proef op de som: schaf een LED-lamp aan. Voor circa 10 Euro heb je al een lamp (“warm white”) die de oude gloeilamp van 75 Watt vervangt.
Meer informatie staat op onze website.


 
Verandering tarieven Energiebelasting  per 1 januari 2016

Als gevolg van de afspraken uit het Energieakkoord zijn de tarieven voor de energiebelasting per 1 januari 2016 veranderd, als onderdeel van de overgang naar een duurzame Nederlandse energiehuishouding. Het tarief voor elektriciteit is verlaagd terwijl  het tarief voor aardgas juist is verhoogd om zo het verbruik van aardgas te ontmoedigen en het grote verschil tussen de energiebelastingtarieven voor gas en elektriciteit te verkleinen. Tevens is de belastingvermindering per elektriciteitsaansluiting ten behoeve van verblijfsfunctie verlaagd.


Wat houdt dit voor een gemiddeld huishouden in?
Volgens de statistieken wordt in een “gemiddeld” huishouden anno 2015 rond de 1400 m3 aardgas en 3100 kWh elektriciteit  verbruikt. In 2016 is een “gemiddeld” huishouden rond de € 27 meer aan energiebelasting kwijt!! Nu maar afwachten of deze prikkel het gewenste resultaat zal hebben………….
Hebt u nog geen zonnepanelen op uw dak, dan is dit een goed moment!
 
Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE), tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen,  biomassaketels en pelletkachels

De Nederlandse overheid wil stimuleren dat wij onze huizen minder door gas en meer door duurzame warmte verwarmen. Zodat er energie bespaard en minder CO2 uitgestoten wordt. Per 1 januari 2016 is voor zowel particulieren als zakelijke  gebruikers de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in het leven geroepen.
De ISDE is een meerjarige regeling die tot 31 december 2020 loopt en waar vooraf per subsidiejaar het budget bekend gemaakt wordt. Voor 2016 is er 70 miljoen euro beschikbaar.
Als het aan te schaffen toestel aan de eisen voldoet en aan de overige voorwaarden wordt voldaan, kunt  u met  de  ISDE een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Voor een  gedetailleerde uiteenzetting van de ISDE verwijzen wij graag naar: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
 
Duurzaam Diepenveen op Lentefair 5 mei 2015
 
Op Hemelvaartsdag is er weer de jaarlijkse Lentefair in de tuin van de Pastorie (achter de Dorpskerk), waar een dertigtal groene kramen aanwezig is. Koffie en gebak is er te verkrijgen en er is een wandel- en fietsroute. We staan er ook weer met een kraam . In onze kraam staan ook een energieadviseur en een vertegenwoordiger van Zon Deventer (deskundige opo het gebied van zonnepanelen). over zonnepanelen. Kom tussen 11.00 en 17.00 uur gerust langs met uw vragen of een praatje bij onze stand. Meer info over de Lentefair:   http://www.lentefairdiepenveen.nl/
 

Wie zijn wij?                   
                         

Duurzaam Diepenveen is een organisatie van en voor Diepenveners  die zich belangeloos inzet voor de bevordering van duurzaamheid in Diepenveen. Gedurende het jaar organiseren we enkele activiteiten in het dorp en nemen we deel aan door anderen georganiseerde evenementen.
 
Op onze website www.duurzaamdiepenveen.nl is meer te vinden over onze interessegebieden. Wij werken samen met ZonDeventer, SlimDeventer en met diverse energieadviseurs in de regio Deventer/Diepenveen.
 
Onze groep bestaat uit:
Agnes Brinkhof, Jan Willem Bouman, Ton Holtslag, Matthijs Tijl, Koos Visscher, Fokko Wedda en Jan Weggemans.

Wij zijn te bereiken via de website www.duurzaamdiepenveen.nl  of per mail via
  duurzaamdiepenveen@gmail.com
 
Voor de activiteiten van Buurkracht Diepenveen-Noord:
  www.buurkracht.nl/buurten/diepenveen-noord
Copyright © 2016 Duurzaam Diepenveen, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief.
 
( buurtgenoten Diepenveen-Noord die aan hebben gegeven geïnteresseerd te zijn in BuurKracht zijn eenmalig automatisch ingeschreven )

Ontvangen van deze e-mails wijzigen?
Klik hier om aanmeld gegevens te wijzigen  of  afmelden van de nieuwsbrief