CopyNieuwsbrief 11

Kruispunten Winsum, Húns-Leons en Hilaard
Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 11e nieuwsbrief over de voortgang van de kruispunten Hilaard, Húns-Leons en Winsum. Aangezien de werkzaamheden bij Húns-Leons al bijna starten willen we u daar eerst over informeren.

Aanleg Fietstunnel Húns-Leons
Voor de aanleg van de fietstunnel Húns-Leons zijn al diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Onder andere het verleggen van kabels en leidingen en het graven van nieuwe sloten. De aanbesteding van de fietstunnel was eind juni.

Op 13 oktober start in opdracht van Provincie Fryslân de bouw van de fietstunnel bij Húns en Leons. Als alles volgens planning verloopt zal de fietstunnel in maart 2015 klaar zijn. Met de komst van de fietstunnel kunnen fietsers straks veilig de provinciale weg (N359) passeren. Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. en Jansma Drachten B.V. gaan het project samen uitvoeren.

Inloopavond
Op woensdag 1 oktober is er een inloopavond in dorpshuis "De Murdhoun" (Húns 7, Húns). U bent van harte welkom tussen 19.30 en 21.00 uur. Tijdens de inloopavond kunt u vragen stellen aan de medewerkers van de betrokken partijen. Daarnaast kunt u meer informatie krijgen over de aard van de werkzaamheden, de omleidingsroutes en de planning.

Blijf op de hoogte
Op de website www.fryslan.nl/bolswardleeuwarden is meer informatie te vinden over de werkzaamheden.

Ook kunt u op de hoogte blijven via:
Twitter: @HunsLeons
Facebook: www.facebook.com/hunsleons.

Contact
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij Alfred Stiksma, uitvoerder van het project.

E-mail: a.stiksma@jansma.biz
Mobiel: 06 - 22 41 05 21.

Daarnaast is er (met ingang van 15 oktober) iedere woensdag een inloopuurtje in de keet van 10.00 uur tot 11.00 uur.

Kruispunten Winsum en Hilaard
De voorbereiding voor de kruispunten Winsum en Hilaard is in de afrondende fase. Voor deze kruispunten is met een aantal eigenaren nog overleg gaande over de grondaankoop. We hopen op korte termijn ook met deze eigenaren tot overeenstemming te komen.

Winsum
Wanneer kruispunt Winsum in uitvoering gaat, is op dit moment nog niet exact aan te geven. Naar het er nu naar uit ziet kan de uitvoering in de zomer van 2015 starten. Binnenkort wordt bij kruispunt Winsum begonnen met het maken van een ruimte voor de tijdelijke opslag van grond. Hier komt grond te liggen die vrij komt bij Húns-Leons. Deze grond wordt bij het kruispunt Winsum hergebruikt. De bomen bij Winsum worden waarschijnlijk deze winter gekapt.

Hilaard
Met de meeste grondeigenaren is inmiddels overeenstemming en is de benodigde grond aangekocht. Helaas is nog niet alle grond in bezit. Wanneer kruispunt Hilaard in uitvoering komt is op dit moment nog niet aan te geven. Mocht het daadwerkelijk tot onteigening komen dan wordt de uitvoering niet eerder dan 2016.
Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over het project Bolsward-Leeuwarden? Dan kunt u terecht bij Hotze Brouwer. U kunt hem bereiken op tel. 058-292 5372 of mail naar: hotze.brouwer@fryslan.nl. U kunt ook terecht bij uw gemeente of uw dorpsbelang.
 
Kijk ook op www.fryslan.nl/bolswardleeuwarden