Copy
HSO Skånes nyhetsbrev nr 1 2016                                                                                                www.hsoskane.se
Bild på Thomas P Larsson

Välkommen till HSO Skånes nyhetsbrev!


Och god fortsättning på det nya året!

Temat för verksamhetsåret 2016 är dialog. I det här nyhetsbrevet kan ni läsa om några av de initiativ vi tar för att öka samverkan med våra medlemsorganisationer och samarbetspartners, främst Region Skåne.

Idag lanserar vi dessutom konventionskollen.se som är en del av projektet "Redskapsboden - Från FN-konvention till vardagsverkliget". Hjälp oss att sprida verktyget och gör gärna ett eller flera av testerna själv! 

Trevlig läsning!

Thomas P Larsson
Kanslichef


 
Bild på Rebecka Hansen, projektadministratör, i samspråk med intresserad på Centralsjukhuset i Kristianstad

Premiär för konventionskollen.se
 

Måndagen den 25 januari lanserar HSO Skåne konventionskollen.se ett testverktyg där du som bor i Skåne kan undersöka om olika vardagssituationer lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer
Ted Bergdahl, projektledare HSO Skåne och Maria Montefusco, Nordens Välfärdscenter

Redskapsboden representerar Sverige på nordisk konferens
 

HSO Skånes projekt "Redskapsboden - från FN-konvention till vardagsverklighet" har bjudits in som enda svenska utställare till en nordisk konferens Helsingfors i mars. 

Läs mer
Thomas P Larsson och Sonja Jörgensen

Besök i medlems-organisationerna för att utveckla intressepolitiken


HSO Skåne kommer med början under våren 2016 att besöka medlemsorganisationers styrelser för att samla in synpunkter och diskutera hur det intressepolitiska arbetet kan utvecklas och bli mer effektivt.

Läs mer


 
Olle Sanfridsson, Region Skåne

Var med och påverka upphandlingar i Region Skåne


HSO Skånes medlemsorganisationer bjuds in till att påverka de upphandlingar som Region Skåne genomför för 2016. Region Skåne upphandlar varje år ett stort antal produkter och tjänster, bland annat om inköp av material, läkemedel, sjukvård, hjälpmedel och IT-tjänster.

Läs mer
 
Deltagare på HSO Skånes årsmöte 2015

Årsmöte den 27 april 2016


HSO Skånes årsmöte kommer i år att äga rum i Malmö onsdagen den 27 april. Tidpunkten är satt till kl 18.00-21.00, plats meddelas i samband med kallelse.

Läs mer
 
Deltagare på ordförandedialog

Ökad samverkan och dialog i fokus på möte med medlemsorganisationerna

Tisdagen den 15 december träffades representanter för HSO:s medlemsorganisationer på Helsingborgs Stadsteater. Temat för mötet, liksom för hela 2016 var ”Samverkan och dialog”

Läs mer 
Copyright © 2016 HSO Skåne

Email: info@hsoskane.se
Adress: Östra Varvsgatan 23, 211 73 MALMÖ
Telefon växel: 040-23 64 40
Webb: www.hsoskane.se
Vill du inte ha nyhetsbrevet, skriv ett e-mail till adressen info@hsoskane.se